Ședința Consiliului local: buget, scutiri, iluminat

Consiliul Local se va reuni în prima ședință din acest an joi, 23 martie 2023. Vor fi discutate 25 de subiecte, printre care aprobarea finală a bugetului localității pentru anul 2023, distribuirea surplusului de venituri acumulate în 2022, adoptarea unui regulament pentru scutirea populației vulnerabile de la plata pentru evacuarea gunoiului.

Ședința va fi una ordinară, convocată de primara or. Durlești, după ce în aceeași lună un grup de consilieri locali au încercat de trei ori, însă fără succes, să oblige primăria să organizeze o ședință extraordinară. Detalii aici.

Iată câteva dintre cele mai importante proiecte de decizie ce urmează să fie votate de consilierii locali:

 

– Aprobarea bugetului or. Durleşti pentru anul 2023 în lectură finală 

Primăria Durlești va avea la îndemână pentru cheltuieli în acest an 103,2 milioane de lei

Conform bugetului propus spre aprobare, circa jumătate din sumă va fi investită în dezvoltarea infrastructurii, dintre care 42 de milioane de lei vor merge la drumuri, iar 13,7 milioane – către proiecte de apeduct, canalizare, amenajare a curților, sterilizare a câinilor vagabonzi. 

O treime din buget, peste 30 de milioane de lei, va fi folosit pentru finanțarea instituțiilor de învățământ din localitate.

Mai multe detalii despre bugetul propus aici.

 

– Rectificarea bugetului pe anul 2023 

Primăria mai propune distribuirea unei sume suplimentare de circa 52 de milioane de lei, rămasă din bugetul anului trecut. Trei sferturi din sumă, adică peste 38 de milioane de lei, vor fi folosiți la diverse proiecte de infrastructură, cum ar fi iluminat, rețele de canalizare, apeduct și reparația drumurilor. Vezi lista completă aici.

13,5 milioane vor ajunge la trei grădinițe (nr. 201 „Mărțișor”; nr. 2 „Țărăncuța” și nr. 3 „Făt-Frumos”- reparația pavilioanelor), Gimnaziul Durlești (eficiență energetică a clădirii), Căminul Cultural (pentru a cumpăra instrumente muzicale) și la Primăria Durlești (pentru pregătirea documentației pentru construcția clădirii). Vezi sumele și proiectele ce vor fi finanțate aici.

 

– Scutiri de la plata serviciilor de evacuare a gunoiului

Viceprimarul or. Durlești propune ca populația vulnerabilă să fie scutită de la plata pentru evacuarea deșeurilor menajere solide, respectiv, consilierii locali vor vota un Regulament care stabilește condițiile și modul de acordare a acestei scutiri.

Regulamentul prevede că beneficiarii scutirii vor fi: șomerii și familiile și pensionarii cu un venit total sub minimul de existență. Scutirea se va acorda în baza unei cereri depuse la primărie de către solicitanți, iar, în cazul în care cererea va fi acceptată, prestatorul de servicii de evacuare a gunoiului va reflecta scutirea în factură, iar banii vor fi recuperați ulterior de la primărie. Puteți consulta Regulamentul înaintat spre aprobare aici.

 

– Finalizarea extinderii rețelei de iluminat și transmiterea gestiunii către întreprinderea municipală „Lumteh”

De interes public este și proiectul de decizie prin care în mod oficial se încheie proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat pe câteva străzi și stradele din Durlești, și anume: stradelele I, II, III şi IV Testemițeanu, stradelele I Codrilor, str. Gh. Asachi, str. Ion Soltîs, str. Valea Babei

Consilierii vor vota ca bunurile construite, în valoare de 654 757,05 lei, să fie transmise la balanţa Consiliului municipal Chişinău, pentru a fi transmise ulterior în gestiunea Întreprinderii Municipale Reţele Electrice de Iluminat „Lumteh”.  

 

– Raportul primarei Eleonora Șaran despre executarea bugetului pe anul 2021 și 2022 şi alte chestiuni de interes public 

Un grup de consilieri din fracțiunea DA propun să fie constatat faptul că primara Eleonora Șaran nu și-a onorat obligațiile de a prezenta public câteva seturi de informații, și anume: 

– Informație privind agenții economici care au efectuat lucrări capitale de construcții în localitate și modul cum au fost selectați;

– Informație privind sumele pe care primăria Durlești a fost obligată să le plătească din bugetul localității drept prejudiciu material, prin hotărâri judecătorești emise în perioada 01.11.2019 – 15.06.2020, cine se face vinovat și ce măsuri s-au luat;

– Informație privind proprietarii panourilor de publicitate instalate în or. Durleşti și documentele în baza căror au fost instalate;

– Documentele care stau la baza lucrărilor de amenajare a curții din str. N. Gribov și a reparației str. N. Gribov și str. Florilor.  

De asemenea, proiectul de decizie împuternicește avocatul Consiliului Local, Pavel Croitoru, să depună o sesizare la organele de drept competente.

Inițial, o decizie cu aceeași denumire fost discutată și votată la ședința Consiliului Local din 23.12.2022, dar nu a intrat în vigoare. Ea a fost întoarsă pentru reexaminare de către secretarul consiliului, care a considerat că decizia contravine legii. Decizia va fi discutată repetat la această ședință.

 

– Modificarea salarizării avocatului care va reprezenta Consiliul Local în instanță

Consilierul PAS Oleg Popșoi a propus modificarea modalității de salarizare a avocatului care a fost desemnat în toamna anului 2022 să reprezinte Consiliul Local în instanțele de judecată. 

Onorariul de 25 000 de lei/lună nu va mai fi plătit din bugetul localității, ci din buzunarul consilierilor, în mod benevol. Responsabil de plăți va fi consilierul PAS Oleg Popșoi. De asemenea, se propune ca avocatul, pe lângă reprezentarea Consiliului Local în judecată, să poată depune plângeri și sesizări la organele de drept, atunci când va identifica abuzuri și încălcări ale legii.

Un grup de nouă consilieri a încercat de câteva ori să aprobe aceste modificări în luna martie, cerând organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local, dar care nu a mai avut loc, în lipsa secretarului consiliului local. 

Modificarea modalității de salarizare a avocatului este propusă după ce primara or. Durlești, Eleonora Șaran, a cerut în instanță suspendarea deciziei prin care Consiliul Local a angajat avocatul, care este independent de primărie, fapt ce a dus și la suspendarea plății lunare a onorariului acestuia, care urma să se facă din bugetul localității.

Cabinetul avocatului Pavel Croitoru a fost desemnat să reprezintă Consiliul Local în instanță printr-o decizie adoptată de consilierii locali în octombrie 2022, în urma unui conflict iscat de un proiect imobiliar pe str. Tudor Vladimirescu. Consilierii au angajat avocatul după ce jurista primăriei a refuzat să reprezinte Consiliul Local în procesul de judecată, prin care dezvoltatorul imobiliar încearcă să obțină obligarea consilierilor să aprobe vânzarea unor terenurilor și planuri urbanistice, pentru a putea ridica un complex de blocuri la intrarea în or. Durlești, de-a lungul străzii Tudor Vladimirescu. Consilierii sunt însă împotriva proiectului imobiliar. Mai multe detalii aici.

Consultați mai jos documentul integral cu ordinea de zi a ședinței din 23 martie 2023. Primăria Mea va transmite în direct ședința, pe pagina de Facebook.

pdf24_merged