Trei tentative eșuate de a convoca Consiliul Local în luna martie. Ce au vrut să voteze consilierii?

În luna martie consilierii locali ai orașului Durlești au avut trei tentative eșuate de a convoca o ședință extraordinară a Consiliului Local. Aceștia planificau să adopte bugetul orașului Durlești pentru anul 2023, dar și câteva decizii ce țin de transparența planificării urbane și a actelor permisive în construcții eliberate de primărie. O nouă ședință este stabilită pentru data de 23 martie, ora 10.00. De această dată însă ședința este ordinară și convocată prin dispoziția primarului.

Grupul de consilieri locali care au făcut demersurile pentru organizarea unei ședințe extraordinare a consiliului local este format din 4 consilieri de la Platforma DA, 3 de la PAS și 2 consilieri independenți. 

Aceștia au cerut convocarea Consiliului Local pentru data de 3 martie, dar ședința nu a avut loc, pentru că secretarul consiliului nu s-a prezentat, prezența lui fiind obligatorie conform legii. Respectiv, în următoarele două săptămâni, grupul de consilieri a făcut alte două încercări repetate de a convoca ședința extraordinară pentru data de 9 martie și, ulterior, 14 martie, însă nici acestea nu au avut loc, la fel, din cauză că secretarul consiliului nu s-a prezentat. 

De bază, ședințele consiliului local se convoacă prin dispoziția primarului, însă primăria Durlești a refuzat convocarea acestora la solicitările consilierilor, din motiv că o ședință ordinară era fixată de primărie la finalul lunii martie. 

Totuși, legea permite consilierilor locali să convoace de sine stătător o ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, în cazul în care solicitarea vine din partea a cel puțin o treime din consilierii aleși, adică minim 8, iar primăria refuză, condiții întrunite în acest caz. 

 

Ce au vrut să voteze consilierii

Iată câteva dintre cele mai importante decizii propuse de consilierii locali pe ordinea de zi:

  • Publicarea actelor permisive în construcție emise de Primăria Durlești

Decizia prevede publicarea pe pagina web a primăriei a Registrului actelor permisive în construcție emise de primarul or. Durlești. 

În cazul în care ar fi votată, decizia ar aduce transparență față de construcțiile autorizate și neautorizate din Durlești. Preambulul proiectului de decizie menționează faptul că primăria Durlești nu a onorat până acum această obligație pe care o are conform legii. 

De asemenea, se propune ca pe pagina web a primăriei să fie publicate toate actele permisive în construcție emise în ultimii trei ani, dar și Registrul refuzurilor de emitere a actelor permisive. Cât despre viitoarele acte permisive pentru construcții, acestea să fie emise doar prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive.

  • Publicarea documentației complete de urbanism și amenajare a teritoriului or. Durlești

Decizia este motivată în preambul de faptul că primăria Durlești nu a executat până în prezent nici această obligație legală.

  • Interzicerea emiterii actelor permisive de construcție în fâșia de protecție a apei r. Durlești

Consiliul Local își propune să interzică emiterea certificatelor de urbanism pentru proiectare și autorizații de construcție în raza a minim 20 de metri de la râul Durlești, ceea ce constituie fâșia de protecție a râului, conform legii cu privire la zonele și fâșiile de protecție ale râurilor.

  • Aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2023, în lectura a 2-a

La 23 decembrie 2022, aleșii locali au aprobat bugetul în prima lectură – 101 810,6 mii lei. Conform legii, pentru a intra în vigoare, proiectul bugetului trebuie votat și în lectura a doua.

  • Modificarea deciziei cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din grădinițele și școlile din Durlești

Proiectul de decizie prevede excluderea Liceului „Hyperion” și a Gimnaziului Durlești din lista instituțiilor de învățământ cărora le va fi asigurat din contul statului câte 0,5 litri/zi de apă potabilă pentru fiecare copil. Astfel, doar copiii din grădinițele din Durlești rămân să beneficieze de norma de apă garantată de stat. Proiectul a parvenit în urma unei notificări a Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și în contextul unei proces de judecată administrativ aflat pe rol la Judecătoria Chișinău.

  • Modificarea deciziei prin care Consiliul Local a desemnat cabinetul avocatului Pavel Croitoru să îl reprezinte în instanțele de judecată

Atât Primăria Durlești, cât și Consiliul Local sunt reprezentanți în instanță de un singur jurist, angajat de primărie Totuși, din cauza conflictului legat de cazul construcțiilor din str. Tudor Vladimirescu și refuzul juristei de a reprezenta Consiliul în instanță, în octombrie 2022, consilierii au adoptat o decizie prin care și-au desemnat propriul avocat, pe care l-au dorit independent de primar. Preambulul proiectului de decizie menționează faptul că primarul or. Durlești, Eleonora Șaran, a atacat în instanță decizia consilierilor din octombrie 2022, fapt ce a dus la propunerea unor modificări la decizia de numire a avocatului.

 

23 martie – Ședința ordinară a Consiliului, convocată pe primar

Pe 23 martie 2023, joi, Consiliul Local Durlești se va convoca pentru prima dată în acest an, într-o ședință ordinară, conform unei dispoziții semnată de primarul Eleonora Șaran.

Ședința are o altă ordine în zi decât cea propusă de grupul de consilieri locali. Doar două subiecte înaintate de consilieri vor fi discutate la ședința convocată de primărie: 

  • Aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2023 în lectură finală;
  • Modificarea deciziei prin care Consiliul Local și-a desemnat un avocat propriu pentru reprezentarea în instanțele de judecată. 
pdf24_merged