Aleșii au încercat de patru ori, dar fără succes, să convoace ședința Consiliului local pentru a desemna un avocat care să reprezinte Consiliul Local în litigiul legat de construcția mai multor blocuri în zona străzii Tudor Vladimirescu. Primăria nu a asigurat prezența secretarului Consiliului sau unui secretar interimar, fără de care ședința nu se poate desfășura.

Un agent economic planifică construcția mai multor blocuri la intrarea în or. Durlești, de-a lungul străzii Tudor Vladimirescu. Reprezentantul companiei a solicitat Consiliului local aprobarea mai multor tranzacții de vânzare a terenurilor și a unor planuri urbanistice. Consilierii nu au dorit să examineze cererea și au exclus-o repetat de pe ordinea de zi. Astfel, cetățeanul s-a adresat în judecată. La 14 decembrie 2021, acesta a obținut câștig în prima instanță. Consiliul este obligat să vândă terenurile și să aprobe planurile.

La 29 decembrie 2021, un grup de consilieri au organizat o ședință pentru a solicita juristei primăriei explicații pe acest caz și a solicita depunerea unei contestații la Curtea de Apel. Jurista a refuzat să reprezinte în continuare interesele Consiliului Local în acest litigiu. Astfel, aleșii locali au planificat organizarea unei ședințe a Consiliului pentru a desemna un avocat care să-i reprezinte în litigiul legat de construcția mai multor blocuri în zona străzii Tudor Vladimirescu. 

3 ianuarie 2022 – prima încercare de a convoca ședința

Opt consilieri au depus demersul pentru convocarea ședinței la 3 ianuarie. La ședință s-au prezentat 13 consilieri, dar reprezentanții primăriei au lipsit – secretarul și jurista care îl poate înlocui erau în concediu. Fără un secretar, ședința nu putea avea loc. Consilierii prezenți au dat mai multe apeluri telefonice, inclusiv la Cancelaria de Stat, pentru a găsi soluții. Reprezentantul Cancelariei de Stat a menționat că viceprimarului îi revine rolul de a desemna o persoană pentru a exercita atribuțiile secretarului Consiliului. Viceprimarul Ion Arsenii nu a putut identifica o altă persoană pentru că mai mulți funcționari au refuzat să-și asume acest rol. Consilierii au solicitat intervenția poliției pentru a consemna lipsa asigurării unui secretar sau funcționar pentru desfășurarea ședinței Consiliului.

6 ianuarie 2022 – o nouă tentativă 

A doua tentativă consecutivă de a organiza ședința consiliului a fost pe data de 6 ianuarie. Consilierii au încercat din nou să delege un avocat care să-i reprezinte, însă situația de la ședința din 3 ianuarie s-a repetat. Primara, jurista și secretarul Consiliului erau în concediu, iar un funcționar care să exercite atribuțiile de secretar al Consiliului nu s-a găsit. În cateva zile expira termenul legal în care Consiliul putea contesta hotărârea instanței care îi obligă să vândă mai multe terenuri și să aprobe Planurile Urbanistice pentru construcția blocurilor pe Tudor Vladimirescu.

Consilierii s-au consultat cu șeful Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Ion Ciumac. Acesta s-a prezentat personal în sala de ședință pentru a asista consilierii în identificarea unei soluții. Concluzia discuției a fost că atunci când instanța a emis decizia prin care obligă consilierii să vândă terenurile și să aprobe Planurile Urbanistice, poziția Cancelariei de Stat nu a fost examinată, deși este responsabilă să verifice legalitatea deciziilor Consiliului. În acest context, Ion Ciumac a menționat că vor scrie o cerere la Curtea de Apel unde vor solicita revederea deciziei și atragerea Cancelariei de Stat în proces. Adițional, fiecare consilier va înainta individual o astfel de cerere. 

Consilierii au solicitat și data aceasta intervenția poliției pentru a consemna absența secretarului sau unui înlocțiitor care ar fi permis desfășurarea ședinței Consiliului.

10 ianuarie 2022 – tentativa numărul trei

La întâlnirea din 6 ianuarie, consilierii prezenți au scris un nou demers pentru a se organiza ședința Consiliului pe data de 10 ianuarie. Când au dorit să o înregistreze, nici un funcționar nu era prezent. Deși au solicitat viceprimarului să înregistreze solicitarea, acesta a refuzat.

21 ianuarie 2022 – a patra încercare

La data de 21 ianuarie s-a încercat să se convoace a patra oară ședința Consiliului local.

Consilierii doreau să examineze trei subiecte:

– desemnarea unui avocat care să reprezinte Consiliul în litigiul legat de construcția mai multor blocuri în zona străzii Tudor Vladimirescu, după ce jurista primăriei a refuzat să reprezinte Consiliul pe acest caz;

– modificarea componența comisiei fondului de rezervă;

– aprobarea Regulamentul Consiliului or. Durlești.

Secretarul Consiliului, fără de care nu se poate organiza ședința, și jurista care-l poate înlocui, erau în concediu. Primăria iarăși nu a delegat o persoană care să exercite atribuțiile secretarului.

Consilierii au chemat și de data aceasta poliția pentru a constata absența Secretarului Consiliului. Până a chema poliția, aleșii au schimbat replici despre litigiul legat de construcția mai multor blocuri în zona străzii Tudor Vladimirescu și necesitatea de a desfășura ședința pentru a examina acest subiect.

Ce recomandă Primăria Mea?

Echipa Primăria Mea or. Durlești va continua să monitorizeze și să vă informeze la acest subiect. Între timp, am discutat cu jurista echipei noastre, Maria Pîslaruc, privind acest caz și ce pot întreprinde aleșii locali. Conform juristei, cererile adresate de consilieri ca persoane fizice cel mai probabil vor fi restituite de către instanța de apel, pentru că au fost depuse de persoane care nu sunt în drept să declare apel conform procedurii civile. Jurista Primăria Mea recomandă consilierilor să continue acțiunile de convocare a ședinței, cu includerea pe ordinea de zi a subiectului privind desemnarea avocatului și, în caz de refuz, documentarea situației. Deși termenul de contestare de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii a expirat, există mecanismul repunerii în termen de către instanța de judecată a cererii înaintate tardiv. 

Art. 116 din Codul de procedură civilă prevede că persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanţă. Consiliului are probe suficiente că a fost în imposibilitate obiectivă de a declara apel în termen în lipsa unui reprezentant care putea fi desemnat doar în cadrul ședinței.

Vom reveni cu actualizări la subiect!