Rute locale, denumiri noi de străzi și modificări la buget

La prima ședință din 2021, consilierii vor decide crearea unor rute locale, rectificarea bugetului, repartizarea banilor din fondul de rezervă, atribuirea denumirilor unor străzi, vânzarea terenurilor, examinarea obiecțiilor Cancelariei de Stat la mai multe decizii adoptate la ședințele anterioare și delegarea reprezentantului APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceul Hyperion. În total, aleșii vor examina 22 de proiecte de decizii.

Deși toate proiectele au fost publicate pe site-ul primăriei, mai multă informație de interes public fie nu a fost anexată, fie a fost hașurată. De exemplu, lipsesc anexele la proiecte care stabilesc traseele exacte pe care vor circula cele două rute locale; arterele pentru care se propun denumiri, precum și denumirile noi ale acestora; procesul-verbal de totalizare a rezultatelor consultărilor privind rutele locale și cel prin care au fost stabilite numărul persoanelor și motivele acordării ajutorului material din Fondul de rezervă. La fel, au fost hașurate informații precum numele membrilor Comisiei de transport și a delegatului APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceul Hyperion, pentru care nu există motive să fie secretizate.

Vineri, 29 ianuarie, începând cu ora 15.00, va avea loc prima ședință a Consiliului local din acest an. Descriem în continuare principalele subiecte care urmează a fi discutate.

Toate proiectele pot fi găsite aici.

 

Crearea unor rute locale

Se propune crearea a două rute locale, cu un tarif de 3 lei pentru o călătorie, pe următoarele trasee:

RUTA nr. 1. Tur/Retur str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan), str. Tudor Vladimirescu, str. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Nicolae Testemițeanu, str. Cartușa, str.N. Dimo, str. Caucaz, Centru, str. Ștefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan). 

RUTA nr. 2 Tur/Retur str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan), str. Tudor Vladimirescu, str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi întoarcere), str. Tudor Vladimirescu, str. Codrilor (DEPO), str. Tudor Vladimirescu, str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi întoarcere, str. Tudor Vladimirescu, str. T. Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan). 

În proiect este menționat că traseele exacte sunt indicate în anexe, însă acestea nu au fost publicate. Astfel, nu este clar dacă rutele vor ajunge până la cercul de la Flacăra.

Proiectul propune și crearea unei Comisii de transport rutier în trafic local care va stabili caietul de sarcini, va organiza concursul, va stabili stațiile, orarul de circulație a transportului rutier în trafic local și va prezenta Consiliului or. Durlești spre aprobare rezultatele concursului/licitației privind atribuirea dreptului de gestionare a rutelor create. Din comisie vor face parte 9 membri, printre care primara Eleonora Șaran și consilierul PAS Oleg Popșoi. Numele celorlalți membri și funcțiile unora din ei au fost ascunse.Anterior, la 13 ianuarie 2021, pe pagina de Facebook a primăriei or. Durlești, a apărut o postare prin care se solicita opinia locuitorilor despre constituirea unor rute locale. Mai exact, autoritățile au propus câteva trasee care ar acoperi mai multe regiuni din Durlești. Unul dintre traseele propuse era definit exact, iar pentru cealaltă rută existau două alternative. Prețul pentru o călătorie propus era de 5 lei. Autoritățile anunțau că în urma consultărilor, vor fi decise traseele finale și prețul.

Autorii proiectului menționează că acesta a fost elaborat și în baza procesului verbal de totalizare a consultărilor publice din 26.01.2021”, care însă nu este anexat. Din informațiile prezentate public, înțelegem că consultările s-au limitat doar la postarea de pe Facebook și îndemnul de a expedia propunerile pe adresa electronică sau prin poștă. Acest fapt exclude o mare parte a cetățenilor, care nu au acces la internet sau nu utilizează rețelele de socializare. 

Pentru a avea o imagine clară despre opinia cetățenilor, este important să fie organizate consultări publice complexe, care nu se limitează doar la o postare pe Facebook. Părerea locuitorilor poate fi aflată prin chestionare din ușă în ușă, sondaje online care permit vizualizarea imediată a rezultatelor și în cadrul unor discuții publice. În perioada de pandemie, acest lucru poate fi făcut online, prin Zoom, și pe teren, în grupuri mai mici, în diferite zone ale orașului. 

 

Denumiri noi la unele străzi

Se propune atribuirea denumirilor unor străzi din Durlești, menționate în anexele proiectului de decizie. Totuși, deoarece anexele respective nu sunt publicate, nu se cunoaște care străzi și cum se propune a fi denumite.

 

Vânzarea – cumpărarea terenurilor

Se vor examina două proiecte care au fost votate la ședințele din decembrie, dar nu au fost contrasemnate de secretarul consiliului. Motivul invocat – lipsa unor documente suplimentare care ar fi fost necesare pentru adoptarea deciziilor respective (cerere de la beneficiar, în primul caz, și act de imposibilitate de formare a bunului imobil, în cel de-al doilea).

 

Notificările Cancelariei de Stat

Vor fi examinate 9 solicitări din partea Cancelariei de Stat, instituție care verifică legalitatea deciziilor adoptate de consiliile locale, de abrogare a unor decizii aprobate la ședințele din 15 și 22 decembrie 2020, după cum urmează:

 

Alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă

Se propune ca 53 000 lei să fie acordați din Fondul de rezervă, ca ajutor material, mai multor cetățeni, în legătură cu multiplele adresări.

Nu se cunoaște însă câte persoane vor beneficia de acest ajutor și din ce motive. Informația respectivă ar trebuie să fie indicată în procesul-verbal al ședinței grupului de lucru în baza căruia s-a elaborat proiectul și despre care se menționează că „este parte integrantă a deciziei”. Totuși, la proiectul de decizie făcut public nu este anexat niciun proces-verbal.

 

Rectificarea bugetului pe anul 2021 

Acest subiect prevede 7 proiecte de decizii separate, prin care se fac modificări la bugetul aprobat în decembrie. Se propune:

  • Alocarea a 10 725 159 lei pentru reparația mai multor sectoare de drum, conform anexei.
  • Alocarea a 2 741 252 lei pentru mai multe instituții (grădinița 2 „Tărăncuța”, grădința 201 „Mărțișor”, grădinița 3 „Făt frumos”, Aparatul primăriei, Casa de Cultură), conform anexei.
  • 200 000 lei pentru proiectarea iluminatului stradal din str-la 1 și 2 Tudor Vladimirescu, str. Balcani, stradela 2 Balcani, str. V. Babei, M. Sadoveanu nr.173-188, Gh. Asachi, Cantinei, nr. 21/1 până la str. Cartușa, nr. 52/1 și stradele Testemițanu (vilele).
  • 431 000 lei pentru achitarea serviciilor comunale, procurarea materialelor necesare la deschiderea unei grupe noi la grădinița nr. 2, precum și achitarea salariaților noi angajați (educator – 2 unități și 1,25 ajutor educator).
  • 200 000 lei pentru proiectarea sistemului de canalizare din străzile Hotinului, Timișoara Livezilor nr. 2a până la nr. 24, Sf. Gheorghe, Er. Stratan, Bisericii, Mircești, N. Sulac, Cireșului, B. Zavatin, strada și stradelele Trandafirilor.
  • 38 000 lei pentru procurarea materialelor de reparații a apeductului din str. Sf. Gheorghe cu contribuția locatarilor.
  • 800 000 lei pentru extinderea iluminatului stradal din străzile Livezilor, 46-58, M. Costin, Caucaz nr. 14-32, Livezilor nr. 67-73, strada Plopilor și stradele 1, 2, 3 Plopilor, Sf.  Andrei, Orlov, Odatiuc, Dimo nr. 112-130, stradela 3 Vovințeni – Calea Unirii, stradela 2 Șt. Vodă, stradele 1 și 2 Cișmelelor.
  • 230 000 lei pentru expertizarea, studiu de prefezabilitate și perfectarea devizului de cheltuieli pentru reparația acoperișurilor blocurilor din strada Cartușa nr. 44, 46, 48.

 

Delegarea reprezentantului APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceul Hyperion 

Se propune ca o persoană, numele căreia nu este făcut public, să fie delegată din partea APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceului Hyperion pentru o perioadă de 5 ani.