Ședința Consiliului local: explicații, interdicții de construcții și raportul Curții de Conturi

Miercuri, 22 septembrie, ora 15.00, va avea loc ședința Consiliului local Durlești. Aleșii locali vor audia secretarul Consiliului privind deciziile aprobate la ședințele precedente și primara orașului Durlești referitor la implementarea recomandărilor  Curții de Conturi și actele de construcție eliberate de primărie.

În premieră, ședința se convoacă la solicitarea aleșilor locali. Numele consilierilor care au solicitat desfășurarea ședinței au fost însă „secretizate”. Executivul primăriei a ascuns și numele consilierilor din comisiile de specialitate, numele responsabililor de executarea unor decizii, ștampila primăriei și semnătura consilierilor și funcționarilor publici. Constatăm cu regret că primăria or. Durlești ascunde din nou, abuziv, informația de interes public, descurajând astfel implicarea locuitorilor în procesul de luare a deciziilor.

Descriem în continuare principalele subiecte care urmează a fi discutate. Toate proiectele pot fi găsite aici

 

Audierea secretarului Consiliului 

Aleșii locali care au cerut convocarea ședinței solicită să fie audiat secretarul consiliului despre o decizie pe care acesta a refuzat să o semneze, fapt care face imposibilă aplicarea prevederilor adoptate. 

La 25 mai 2021, consilierii au votat o decizie care interzicea temporar construcția caselor de tip Duplex sau Townhouse și a blocurilor multietajate mai mari de 6 nivele în mai multe zone din Durlești (nr. cadastrale 0121101, 0121102, 0121105, 0121108, 0121109, 0121111, 0121112, 0121113, 0121115, 0121116, 0121117, 0121118, 0121119, 0121120, 0121121), până la revizuirea documentelor urbanistice a localității (Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism).

Documentul prevedea crearea unui grup de lucru din reprezentanții primăriei și câte doi delegați de la fiecare fracțiune pentru modificarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, iar primara era însărcinată să propună Consiliului un proiect de decizie pentru modificarea acestor documente urbanistice. Decizia nu a fost contrasemnată de secretarul consiliului. Aceasta a fost examinată repetat și aprobată din nou la ședința din 29 iunie 2021. Totuși, nici de această dată decizia nu a fost contrasemnată. 

Consilierii cer ca secretarul consiliului să ofere explicații referitoare la refuzul de a semna această decizie.

 

Modificarea componenței comisiilor de specialitate

Consilierii solicită examinarea repetată a unui proiect de decizie care prevedea modificarea componenței comisiilor de specialitate aprobate prin decizia nr. 2/1.1 din 28.11.2019. Acest proiect a fost examinat și aprobat la ședința din 13 august 2021. Deși proiectul a fost votat de consilieri, acesta nu a fost semnat de secretarul consiliului și astfel el nu poate fi aplicat. Consilierii cer ca proiectul să fie din nou examinat, aprobat și semnat de secretarul consiliului.

Din păcate, nu se cunoaște ce modificări se propun. Numele și prenumele consilierilor, membri ai acestor comisii, sunt „secretizate”, fiind considerate de către primărie date cu caracter personal.

Reamintim că din componența comisiilor de specialitate ale Consiliului fac parte consilieri locali – oameni aleși de către locuitorii or. Durlești să le reprezinte interesele. Apartenența la o comisie înseamnă că consilierul respectiv se specializează într-un anumit domeniu. Astfel, locuitorii orașului Durlești ar ști exact la cine să se adreseze când au o problemă specifică. 

Hașurarea numelor și prenumelor consilierilor locali, membri ai comisiilor de specialitate, este abuzivă, nejustificată și lipsită de logică. Îndemnăm autoritățile locale să comunice transparent și să implice locuitorii în procesul decizional. 

 

Audierea primarei or. Durlești 

Se solicită audierea primarei sau a unui reprezentant al executivului  în legătură cu două chestiuni:

1. Actele permisive eliberate de primărie pentru edificarea construcțiilor în mai multe sectoare din Durlești (nr. cadastrale 0121104, 0121106, 0121128, 0121201, 0121122, 0121123, 0121124, 0121125, 0121126, 0121127, 0121205, 0121207, 0121107, 0121110).

2. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi privind rapoartele financiare din 2017.

Raportul Curții de Conturi a identificat mai multe nereguli:

– primăria nu a instituit sistemul de management financiar și control;

– mijloacele fixe nu au fost evaluate și documentate corespunzător, valoarea acestora fiind denaturate cu 266,1 mil. lei;

– primăria a achitat ÎM „Regia Autosalubritate Durlești” 938 mii lei pentru salubrizare fără a avea un contract încheiat cu aceasta, cum stabilește legea ș.a.

Curtea de Conturi a oferit recomandări pentru înlăturarea neregulilor, iar primăria urma să întreprindă măsurile necesare în acest sens. Consilierii cer explicații despre ce s-a întreprins până la acest moment.

Primăria Mea or. Durlești va monitoriza LIVE ședința Consiliului local și va sintetiza discuțiile și deciziile consilierilor.