Dezinfectare, restricționare, sistarea comerțului și carantină pentru biserici

Rata îmbolnăvirii cu Covid-19 în Durlești este mai mare decât media pe țară. La 9 mai 2020, în localitate se înregistrau 31 de cazuri la 10 mii de locuitori – dublu în raport cu cazurile pe republică. În or. Chișinău, această cifră era de doar 13 cazuri la 10 mii de locuitori. Autoritățile locale din Durlești au întreprins mai multe măsuri, printre care interzicerea manifestațiilor în masă, sistarea audienței cetățenilor, interzicerea comerțului stradal, dezinfectarea ș.a. La 18 mai 2020, primăria a raportat pentru prima dată trei decese. Analizăm în continuare acțiunile despre care au informat autoritățile locale în perioada pandemiei.

La 7 martie 2020, în Republica Moldova se înregistra primul caz de infectare cu Covid-19. În scurt timp, pe teritoriul țării a fost instituită stare de urgență pe o perioadă de 60 de zile (17 martie – 15 mai 2020). Pentru a diminua efectele pandemiei și a stopa răspândirea infectării, autoritățile locale din toată țara au întreprins o serie de măsuri în conformitate cu deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Orașul Durlești nu a fost o excepție. Vedeți în continuare o cronologie a deciziilor adoptate de Primărie și Punctul Local de Dirijare în Situații Excepționale, făcute publice de autoritățile locale.

12 martie – interzicerea manifestațiilor și restricționarea accesului în sediul Primăriei

Prin dispoziţia nr.13-d, până pe 1 aprilie 2020:

 • s-a interzis desfăşurarea manifestaţiilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă;
 • s-a sistat audienţa cetăţenilor;
 • s-a restricţionat accesul cetăţenilor în sediile APL;
 • s-au obligat agenţii economici să întreprindă măsuri de profilaxie şi igienizarea spațiilor şi să asigure informarea permanentă a angajaţilor privind situaţia epidemiologică.

 

13 martie – dezinfectare și suspendarea evenimentelor

Prin dispoziţia nr.15-d, s-a dispus:

 • ca toate spaţiile din instituţiile publice care au program de lucru cu publicul să fie dezinfectate în fiecare seară, după orele de program;
 • toate localurilor comerciale din or. Durleşti să fie dezinfectate, iar la fiecare intrare în magazine să fie montate dispensare cu soluţii dezinfectante;
 • suspendarea tuturor evenimentelor (culturale, sportive, artistice) organizate sau coordonate de Primăria or. Durleşti până la data de 31 martie 2020;
 • mobilierul din toate locurile de joacă, aflate în aer liber şi locurile de odihnă să fie dezinfectate zilnic.

 

15 martie – sistarea activității unităților comerciale, lucru la domiciliu și monitorizarea sănătății

Prin dispoziţia nr.16-d, până pe 31 martie:

 • s-a sistat activitatea tuturor unităților de comerț cu amănuntul, cu excepția farmaciilor, magazinelor alimentare și a stațiilor PECO;
 • s-a sistat activitatea barurilor, cafenelelor și restaurantelor;
 • s-a dispus directorilor instituțiilor de învățământ general de a stabili prin ordin intern, locul de muncă a angajaților la domiciliu, de a asigura prin intermediul cadrelor didactice și auxiliare monitorizarea zilnică a stării sănătății în rândul copiilor/elevilor prin telefon sau alte mijloace tehnice de comunicare și a raporta zilnic Direcției generale educație tineret și sport, administrației publice a or. Durlești dinamica situației epidemiologice în rândul copiilor/elevilor și angajaților din instituțiile de învățământ.

 

20 martie – Punctul local de dirijare în situaţii excepţionale

Prin dispoziţia nr.19-d a fost instituit Punctul local Durleşti de dirijare în situaţii excepţionale, din componența căruia fac parte medici și specialiști din cadrul APL.

 

23 martie – primele cinci cazuri raportate

A avut loc prima ședință a Punctului local Durlești de dirijare în situații excepționale, la care s-a examinat situația epidemiologică – 5 persoane infectate, 4 persoane cu simptome, 37 persoane contactate în focarele virusului Covid-19.

S-au propus următoarele măsuri de urgență:

 • de a solicita agenților economici relevanți reprofilarea pentru confecționarea măștilor medicinale de protecție;
 • de a identifica agenți economici care vor asigura cu substanțe de dezinfectare;
 • de a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea persoanelor aflate în carantină la domiciliu și luarea măsurilor necesare, inclusiv inițierea procedurilor contravenționale în privința celor care încalcă regimul de carantină, controlul menținerii ordinii sanitare în teritoriu;
 • organizarea dezinfectării platformelor de evacuare a deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public, a terenurilor de joacă pentru copii;
 • de a pune în sarcina asistenților sociali acordarea ajutorului persoanelor aflate în carantină privind transportarea produselor alimentare, medicamentelor, dezinfectanților, etc.
 • de a suspenda slujbele divine și de a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea respectării prevederilor în cauză.

 

31 martie – zece cazuri și prelungirea restricțiilor

Prin dispoziţia nr.24/1-d, s-au prelungit până pe 15 mai câteva dintre restricțiile anunțate anterior:

 • interzicerea desfăşurării manifestaţiilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă;
 • sistarea audienţei cetăţenilor; 
 • restricționarea accesul cetăţenilor în sediile APL;
 • obligarea agenţilor economici să întreprindă măsurilor de profilaxie şi igienizare şi să informeze permanent angajaţii privind situaţia epidemiologică.

 

6 aprilie – 12 cazuri și procurarea echipamentului de protecție

Prin dispoziţia nr. 26-d, s-a permis procurarea a 30 căști medicale de protecție și 37 halate de unică folosință în scopul protejării și diminuării virusului Covid-19. 

 

4 mai – 44 cazuri și carantină pentru biserica Sf. Arh. Mihail și Gavriil 

Prin dispoziţia nr.31-d:

 • s-a stabilit carantină, s-a suspendat orice activitate a bisericii Sf. Arh. Mihail și Gavriil pe parcursul a 14 zile (02.05.2020-15.05.2020) și s-a dispus dezinfectarea, ținând cont de faptul înregistrării a două cazuri confirmate la slujitorii bisericii;
 • s-a dispus stabilirea unui post de poliție pentru îngrădirea accesului în biserică și pe teritoriul adiacent, pe perioada carantinei;
 • s-a dispus stabilirea numărului de contactați în focar și supravegherea medicală a acestora în condiții de domiciliu pentru perioada de carantină.

 

9 mai – 67 de cazuri, fără comerț stradal, măști obligatorii, carantină și suspendarea activității tuturor bisericilor

La a șasea ședință a Punctului local Durlești de dirijare în situații excepționale s-a constatat înrăutățirea situației epidemiologice de infecție Covid-19 pe teritoriul or. Durlești. Astfel, la 9 mai erau infectate 67 persoane cu virusul Covid-19, ceea ce înseamnă 30,4 cazuri la 10 mii populație, fiind dublu în raport cu cazurile pe republică. 

Două dintre bisericile de pe teritoriul localității au fost considerate focare de infecție, fiind menționat că nu au fost respectate prevederile recomandărilor Comisiei Situații Excepționale referitor la desfășurarea serviciilor divine în seara învierii și la înmormântări.

Astfel, s-a propus:

 • a stabili carantină și a suspenda orice activitate a bisericilor pe parcursul a 14 zile, cu excepția înmormântărilor, la care va fi respectat numărul de persoane prezente la înmormântare 8 – max. 10 persoane și să fie petrecute în afara lăcașului;
 • a interzice pe teritoriul or. Durlești orice comerț stradal până la 23.05.2020;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale monitorizarea prin termometrie digital cu infraroșu persoanelor care frecventează aceste unități comerciale, inclusiv a lucrătorilor și asigurarea cu substanțe dezinfectante la intrare;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale monitorizarea purtării obligatorii a măștilor de protecție pentru persoanele care frecventează aceste unități comerciale, inclusiv a lucrătorilor;
 • a recomanda persoanelor în etate din or. Durlești, care prezintă risc sporit de infectare, de a nu părăsi domiciliu până la 23.05.2020 inclusiv;
 • a pune în sarcina Sectorului de Poliție nr. 6 din or. Durlești de a obliga agentul economic (magazin alimentar Alexandrina-Brio SRL) din str. Gr. Ureche evacuarea mesei din fața magazinului;
 • organizarea dezinfectării focarelor în incinta bisericilor și teritoriilor adiacente și continuarea dezinfectării platformelor de evacuare a deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public, a terenurilor de joacă pentru copii;
 • a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea respectării prevederilor Punctului Local Durlești de Dirijare în Situații Excepționale și luarea măsurilor necesare, inclusiv inițierea procedurilor contravenționale în privința celor care încalcă;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale informarea persoanelor care frecventează aceste unități comerciale despre prevederile Punctului Local Durlești de Dirijare în Situații Excepționale prin afișarea informației în apropierea căilor de acces din unitățile comerciale prezentate de Primăria or. Durlești.

 

18 mai  – 88 de cazuri și trei decese

La 18 mai, primăria or. Durlești anunță, prin intermediul rețelelor de socializare, că în or. Durlești au fost înregistrate 88 de cazuri de infectare cu virusul Covid-19, 33 de persoane tratate și trei decese.

 

Informațiile prezentate au fost colectate din dispozițiile și procesele verbale plasate pe site-ul primăriei or. Durlești și postările de pe pagina de Facebook în perioada 12 martie – 18 mai. Din informațiile accesibile public, se înțelege că până la data de 9 mai au avut loc cel puțin șase ședințe ale Punctului Local de Dirijare în Situații Excepționale. Totuși, pe site-ul primăriei au fost publicate procesele verbale de la doar două ședințe. Îndemnăm autoritățile locale să comunice cât mai transparent, accesibil și eficient despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii și diminuării răspândirii virusului pe teritoriul localității.