Consiliul local Durlești în 2021: Retrospectiva anului II de mandat

În 2021, consilierii locali din or. Durlești au examinat peste 124 de subiecte și au aprobat 104 de decizii, aproape de două ori mai puțin comparativ cu primul an de mandat. Aleșii s-au întrunit în 8 ședințe, înregistrând o prezență medie de peste 84,5%.

În total, în primii doi ani de mandat (noiembrie 2019 – 2021), consilierii locali din or. Durlești au examinat peste 400 de chestiuni. Dintre acestea, 364 de proiecte au fost adoptate.

Autoritățile din Durlești continuă să aibă restanțe la capitolul transparență. Chiar dacă primăria publică agenda ședințelor Consiliului și proiectele de decizie ce vor fi examinate, de cele mai multe ori informația este incompletă, iar termenele prevăzute de lege nu se respectă. Majoritatea proiectelor de decizie publicate pe site conțin informații pe care primăria le consideră date cu caracter personal și le hașurează – numerele cadastrale ale terenurilor publice date în arendă/vândute sau numele aleșilor și funcționarilor publici. Astfel, primăria interpretează eronat legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal pentru a-și justifica activitatea netransparentă.

Am analizat comparativ primii doi ani de mandat ai Consiliului local Durlești. Prezentăm comparativ date despre numărul de ședințe, prezența consilierilor, inițiativele acestora, proiectele examinate, legalitatea deciziilor aprobate și alte informații relevante, colectate din monitorizările ședințelor consiliului, listele de prezență, informațiile plasate pe pagina oficială a Primăriei Durlești, datele prezentate de Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și alte informații apărute în mediul online.

Notăm observații, formulăm concluzii și oferim recomandări pentru un Consiliu mai transparent și mai aproape de locuitori. Vrem ca aleșii locali să reprezinte interesele tuturor locuitorilor, să pună prioritățile pe agenda primăriei, să întreprindă acțiuni eficiente și într-un mod transparent și să comunice și să implice cetățenii în procesul decizional. Stăm cu ochii pe ei și invităm locuitorii orașului Durlești să se alăture eforturilor noastre. 

Consiliul Local Durlești: 23 de aleși locali – 6 partide și 6 consilieri independenți

În 2019, locuitorii or. Durlești au ales o primară și 23 de consilieri locali să le reprezinte interesele și să administreze treburile orașului. Consiliul local are următoarele atribuții: decide direcțiile strategice de dezvoltare a suburbiei; identifică soluții la problemele cetățenilor; adoptă și modifică bugetul și taxele locale; decide luarea sau acordarea împrumuturilor; inițiază consultări publice pe problemele de interes local; decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor publice; aprobă lucrările de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ ș.a.

Actualul Consiliu al or. Durlești s-a format în urma alegerilor locale din 20 octombrie 2019. Consiliul a fost ales pentru un mandat de 4 ani în următoarea componență: Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 10 consilieri, Partidul Socialiștilor (PSRM) – 4 consilieri, Partidul Liberal (PL), Partidul Democrat (PDM) și Forța Nouă (FN) – câte 1 consilier și 6 consilieri independent. 

Pe parcursul primilor doi ani de mandat componența Consiliului local a suferit modificări:  

– blocul ACUM s-a divizat în fracțiunile PAS și DA la ședința din 28 noiembrie 2019

consilierul PL Constantin Creangă a demisionat și a fost înlocuit de către Valentina Ciobanu în martie 2020;

consilierul PSRM Vladimir Roșca a demisionat și a fost înlocuit de Sandu Bunescu în iulie 2020.

În 2021, nici unul dintre consilieri nu și-a încetat activitatea, însă structura Consiliului s-a modificat. Vladimir Garștea a părăsit partidul PD și s-a alăturat partidului ȘOR, iar Mihail Onofrei și Sergiu Draguțan s-au retras din fracțiunea consilierilor independenți și își continuă activitatea fără fracțiune.


Toate categoriile de cetățeni trebuie să fie reprezentate în procesul decizional. Deși actuala componență a Consiliului este mai echilibrată decât cea din mandatul precedent, tinerii și femeile rămân cele mai puțin reprezentate categorii. Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului pe vârste și gen nu a suferit modificări.

Pentru a fi mai aproape de nevoile cetățenilor și a putea reprezenta interesele acestora, consilierii trebuie să fie deschiși spre comunicare. Locuitorii trebuie să poată apela la aleșii lor pentru a le solicita ajutorul în diverse probleme cu care se ciocnesc în raport cu primăria. Pentru aceasta, este nevoie ca informațiile de contact ale consilierilor, orele de audiență și domeniile de care sunt responsabili să fie făcute publice. Din păcate, pe site-ul oficial al primăriei Durlești este publicată doar lista consilierilor și formațiunile politice din care aceștia fac parte. Datele de contact și orele de audiență lipsesc.

În 2021 consilierii s-au reunit în 8 ședințe 

Pentru a-și exercita atribuțiile și a decide cum să fie soluționate problemele din orașul Durlești, aleșii locali se întrunesc în ședințe. Acestea sunt publice și orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

Potrivit legii, aleșii locali se întrunesc în ședințe ordinare o dată în 3 luni. Consilierii se pot întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

În 2021, consilierii au avut 8 ședințe, cu 3 ședințe mai puțin decât în primul an de mandat. Din cele 8 ședințe, 6 au fost extraordinare. În total, în primii doi ani de mandat (noiembrie 2019 – decembrie 2021), consilierii s-au reunit în 19 ședințe.

La începutul fiecărei ședințe convocate, se alege din rândul consilierilor prezenți, prin vot deschis, un președinte sau o președintă de ședință.

În al doilea an de mandat, jumătate din ședințe (4 din 8 ședințe) au fost prezidate de aleși din cadrul fracțiunii consilierilor independenți. În primul an de mandat, fracțiunea consilierilor independenți a prezidat 6 din 11 ședințe. Spre deosebire de anul precedent, PAS și Forța Nouă nu a prezidat nici o ședință, PSRM a prezidat 3 ședințe (2 în primul an de mandat), iar DA o ședință. Reprezentanții PL și PDM/Partidul Șor (consilierul a tranzitat de la un partid la altul) nu au prezidat nici o ședință în cei doi ani de mandat. 

Consilierul care a fost președinte de ședință de cele mai multe ori, în ambii ani de mandat, este consilierul independent Mihail Onofrei (3 ședințe în primul an și 3 ședințe în al doilea).


Consilierii au participat regulat la ședințe

Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie. Absenţa fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului duce la pierderea mandatului. Ședința poate avea loc dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi, adică cel puțin 12.

Consilierii au înregistrat o participare înaltă la ședințele din primii doi ani de mandat. Prezența medie, în primul an de mandat a fost de 91%, iar în cel de-al doilea de 84.5%. 11 din cei 23 de consilieri au fost prezenți la toate ședințele Consiliului organizate pe parcursul anului 2021.

În doi ani de mandat, consilierii au fost prezenți în componență deplină la doar trei  ședințe, pe 18 noiembrie 2020, când aleșilor locali le-au fost înmânate legitimaţiile de consilier, pe 28 noiembrie 2020, la care patru consilieri au părăsit fracţiunea Blocului ACUM, și pe 25 mai 2021, când consilierii au desemnat reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare din or. Durlești.

Participarea la ședințe se achită

Pentru participarea la ședințe, aleșilor locali li se achită o indemnizație. Activitatea pe care o desfășoară consilierii în afara ședințelor (examinarea proiectelor înainte de ședințe, activitatea în comisiile de specialitate a Consiliului, elaborarea proiectelor de decizie, vizite de lucru și întrevederile cu locuitorii etc.) nu este remunerată.

La ședința din 15 decembrie 2020, consilierii au votat mărirea indemnizaţiei pentru o ședință până la 1600 de lei (brut). Nu am găsit informații publice despre mărimea indemnizațiilor până la majorare, însă potrivit unor consilieri aceasta era în jur de 600 de lei. 

Un an mai târziu, la ședința din 27 decembrie 2021, consilierii și-au majorat din nou indemnizațiile până la o sumă egală cu salariul minim pe economie (în cadrul ședinței s-a vociferat suma de 3100 de lei). 

Conform informației prezentate de către Primăria or. Durlești, consilierii au primit în 2021 câte 1600 de lei pentru ședință. Astfel, primăria a achitat consilierilor 270 400 de lei pentru cel de-al doilea an de mandat

Anual, consilierii locali trebuie să depună declarațiile de avere și interese personale. Acestea sunt publice și pot fi accesate pe portalul https://portal-declaratii.ani.md/

Deciziile Consiliului – peste 80% din proiecte examinate în 2021, aprobate

În cadrul ședințelor, consilierii examinează proiecte de decizii prin care se propun soluții la problemele locuitorilor orașului și mecanisme care asigură buna funcționare a administrației publice locale. Proiectele de decizii pot fi înaintate atât de consilieri, cât și de executivul primăriei.

Deciziile se consideră adoptate dacă pentru acestea votează majoritatea consilierilor prezenți în sală, cu excepția cazurilor în care legea prevede un număr mai mare de voturi. De exemplu, pentru aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor, stabilirea taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţii şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate este necesar votul majorității consilierilor aleși, adică cel puțin 12 voturi. 

În 2021, consilierii au examinat de două ori mai puține subiecte decât în primul an de mandat – 124 de proiecte și audieri de informație analizate, comparativ cu 260 de chestiuni examinate între noiembrie 2019 și decembrie 2020. Majoritatea, 104 de proiecte (83,87%), au fost adoptate, 5 – respinse, 12 – transmise la reexaminare și 3 chestiuni au fost audieri de informații în urma cărora nu au fost adoptate decizii. Pentru comparație, în primul an de mandat, peste 90% din proiecte au fost aprobate.

Din cele peste 124 subiecte examinate de consilieri în 2021, 8 proiecte de decizie au fost înaintate de consilierii locali. Cele mai multe proiecte au fost propuse de către consilierul Gabuja Marin – 3 proiecte. Consilerii Mihail Onofrei, Oleg Popșoi, Sergiu Drăguțan, Sandu Bunescu și Valentin Cebotari au înregistrat câte un proiect de decizie. Lista desfășurată a proiectelor înaintate de consilieri poate fi examinată aici.

În total, în primii doi ani de mandat, consilierii au examinat peste 400 de proiecte. Dintre acestea, 364 de proiecte au fost adoptate.


Legea
spune că autoritățile publice locale sunt obligate să publice atât proiectele de decizii, cât și deciziile aprobate pe pagina web oficială. Chiar dacă primăria publică pe site dispozițiile de convocare a ședințelor și proiectele de decizie, de cele mai multe ori termenul de cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, prevăzut de lege, nu este respectat, iar informația prezentată este incompletă. Majoritatea proiectelor de decizii publicate pe site conțin informații pe care primăria le consideră date cu caracter personal și le hașurează. De exemplu, numerele cadastrale ale terenurilor publice care sunt date în arendă, vândute, sau pe care urmează să fie construite blocuri; numele consilierilor locali când se formează anumite comisii; și chiar numele viceprimarilor sunt hașurate atunci când aceștia sunt numiți în funcție. Deși este important ca datele personale ale cetățenilor să fie protejate, deseori autoritățile abuzează de prevederile legii și ascund informații de interes public.

 

Deciziile sunt legale? Cine le verifică?

Toate deciziile aprobate de consilieri sunt supuse controlului obligatoriu al legalității. Fiecare decizie se expediază oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea acesteia. În cazul în care oficiul teritorial al Cancelariei de Stat consideră că o decizie este ilegală, acesta notifică Consiliul și cere modificarea sau abrogarea totală/parţială a acesteia. În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, Consiliul trebuie să modifice sau să abroge actul contestat. În cazul în care Consiliul își menține poziția sau nu reexaminează decizia contestată, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului. Sesizarea instanței poate avea loc și în cazul în care Consiliul nu oferă niciun răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a deciziei.

În 2021, Cancelaria a examinat 98 de decizii ale Consiliului local Durlești. În total, de la începutul mandatului, Cancelaria a examinat peste 300 de decizii, dintre care 237 în primul an de mandat. Dacă în primul an de mandat jumate din deciziile aprobate de consilieri au fost contestate de Cancelarie, în 2021 numărul deciziilor ilegale s-a redus de șase ori, iar numărul deciziilor pe care s-au inițiat acțiuni în judecată s-a redus de trei ori. Astfel din 98 de decizii examinate, Cancelaria a solicitat modificare a două decizii, iar 18 au fost calificate ilegale. Ca și anul precedent, primăria a refuzat toate solicitările Cancelariei de a abroga sau modifica deciziile (20 în 2021 și 62 în 2020). Pe acestea 20 de decizii Cancelaria a inițiat acțiuni în instanța de judecată pentru a fi abrogate. 


Cum poate fi mai bine?

Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și aleșii locali, astfel ca aceștia să colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare. Venim cu recomandări pentru îmbunătățirea transparenței procesului decizional și implicarea cetățenilor:

  1. Plasarea pe site-ul primăriei a informației despre consilieri: pozele, datele de contact, orele de audiență, declarațiile de avere și interese personale, proiectele de decizii inițiate, prezența la ședințe, indemnizațiile, consultările publice organizate și alte informații relevante. De asemenea, încurajăm aleșii să informeze locuitorii activ, prin diverse mijloace, inclusiv rețelele de socializare, despre acțiunile inițiate și să prezinte rapoarte de activitate anuale, conform priorităților cetățenilor și promisiunilor electorale. Totodată, îndemnăm primăria să asigure filmarea și difuzarea online a ședințelor consiliilor locale. Acest lucru va oferi cetățenilor posibilitatea să afle cine sunt consilierii și să le urmărească activitatea, astfel contribuind la sporirea gradului de transparență în procesul decizional.

  2. Informarea eficientă a cetățenilor despre ședințele Consiliului. Anunțurile despre data și ora ședinței și proiectele de decizii trebuie plasate din timp pe site-ul primăriei, pentru ca cetățenii să reușească să le analizeze. Legea prevede că ședința trebuie anunțată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, iar proiectele de decizii şi materialele aferente trebuie puse pe site cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor. Pentru o informare cât mai eficientă, îndemnăm atât primăria, cât și consilierii să distribuie aceste informații și pe rețelele de socializare. 
  3. Prezentarea informațiilor complete, într-un format accesibil. Pentru ca locuitorii să cunoască într-adevăr ce decid consilierii, este important ca informația care se publică să fie cât mai explicită și accesibilă, fără securizarea excesivă a datelor și utilizarea unui limbaj clar. Recomandăm sistematizarea proiectelor de decizie și deciziilor, cu toate anexele necesare, în secțiuni separate pe pagina web și indicarea etapei la care se află acesta – dacă a obținut avizele necesare, dacă a fost supus consultărilor publice și care au fost concluziile acestora, data ședinței la care urmează să fie examinat. În așa fel, oricine va putea urmări evoluția subiectului care îl interesează și se va putea implica la oricare dintre etape. 
  4. Consultarea deciziilor cu locuitorii. Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic sau de mediu trebuie consultate. De exemplu, trebuie consultat bugetul local, planurile urbanistice, proiectele de amenajare a spațiilor publice ș.a. Legea spune că cetățenii trebuie să aibă la dispoziție minim 3 săptămâni pentru a analiza proiectele și minim 2 săptămâni pentru a se expune asupra unui proiect înainte ca acesta să fie aprobat. Primăria trebuie să analizeze recomandările parvenite și să decidă dacă acceptă sau respinge fiecare recomandare în parte. În caz că o recomandare este respinsă, trebuie menționat motivul refuzului. Concluziile se sistematizează într-un tabel care trebuie publicat pe site, împreună cu procesul-verbal al întrunirilor publice consultative.
  1. Consultarea bugetului local cu cetățenii. Banii din bugetul local trebuie utilizați pentru asigurarea unui trai confortabil în localitate și servicii publice de calitate. Mai mult de jumătate din banii acumulați în buget sunt din taxele și impozitele achitate de locuitorii or. Durlești. Tot ei trebuie să fie întrebați, în primul rând, atunci când se planifică cum să fie cheltuiți acești bani. Dacă e nevoie de transport, drumuri și trotuare, spații pentru sport sau pavaj pentru liceu. Primăria trebuie să organizeze consultări publice, să prezinte cifrele din buget într-un mod clar și să ofere cât mai multe căi pentru ca cetățenii să se poată da cu părerea.

Un oraș bun este efortul comun al locuitorilor și aleșilor locali. Vrem ca aleșii noștri locali să adopte decizii transparent, în folosul comunității, prin consultarea cetățenilor. Ei trebuie să insiste pe respectarea procedurilor și prevederilor legale. Vom continua să urmărim activitatea aleșilor locali, să cerem transparență și să încurajăm implicarea cetățenilor în procesul decizional.


Raportul a fost elaborat în cadrul proiectul “Informed Citizens – Accountable Local Government”, implementat de AO Primăria MEA, cu suportul generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Materialul reflectă opinia autoarelor și nu reprezintă viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.