O FRACŢIUNE NOUĂ, DATE CU CARACTER PERSONAL ŞI TRANSPARENŢĂ


Ședința Durlesti 28.11

Patru consilieri au părăsit fracţiunea Blocului ACUM și au creat o nouă fracţiune. Aleşii locali au aprobat componenţa nominală a comisiilor de specialitate și au decis cine vor fi membrii comisiei pentru acordarea ajutoarelor materiale din fondul de rezervă a primăriei. Şedinţa a fost și cu surprize pentru echipa Primăria MEA. 

La 28 noiembrie a avut loc a doua şedinţă a noului Consiliu local. Pe site-ul primăriei Durleşti nu a fost publicată vreo informaţie despre convocarea şedinţei și nici ordinea de zi. Cu toate acestea, toţi cei 23 de aleşi locali au fost prezenţi. Preşedintă a şedinţei a fost aleasă consiliera Tamara Pasat.

Înainte de a purcede la examinarea ordinii de zi, consilierul din partea Partidului Acţiune și Solidaritate, Valentin Cebotari, a dat citire unei declaraţii prin care a anunţat că 4 membri ai fracţiunii Blocului ACUM părăsesc fracţiunea și formează o nouă fracţiune – PAS, constituită din: 

 1. Cebotari Valentin
 2. Ceaicovschi Aurelia
 3. Popșoi Oleg 
 4. Munteanu Anatol

Astfel, Consiliul local Durleşti este constituit din 4 fracţiuni, după cum urmează: Fracțiunea Consilierilor Independenți – 6 membri, Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 4 membri, Fracțiunea Blocul ACUM – 6 membri și Fracţiunea PAS – 4 membri; și 3 consilieri fără fracţiune.

Vedeţi în continuare cum au votat consilierii locali.


Ordinea de zi:

 1. Aprobarea componenței nominale a comisiilor consultative de specialitate;
 2. Constituirea și aprobarea componenței nominale a comisiei pentru acordarea ajutoarelor materiale din fondul de rezerva a primăriei or. Durlești.

1. Componența nominală a comisiilor de specialitate

Au fost prezentate două propuneri privind componenţa nominală a comisiilor. Prima propunerea a parvenit de la preşedintele Fracțiunii Consilierilor Independenți, Mihai Onofrei, iar a doua de la preşedintele fracţiunii Blocului ACUM, Nicolae Nistor.

Propunerile au fost supuse votului în ordinea în care au fost prezentate. Din motiv că prima propunere a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată, propunerea Blocului ACUM nu a mai fost supusă votului. Astfel, a fost aprobată următoarea componenţă a Comisiilor consultative de specialitate:

Comisia economie, buget, finanțe, asistența socială și administrarea patrimoniului

 1. Pasat Tamara
 2. Roșca Vladimir
 3. Anghelenici Tatiana
 4. Munteanu Anatol
 5. Buruiana Ana

Comisia dezvoltarea urbană și amenajarea teritoriului

 1. Garștea Vladimir
 2. Nicolai Cristian
 3. Cernobrovciuc Ala
 4. Nistor Nicolae
 5. Iaconi Constatin

Comisia juridică, etică și disciplină

 1. Cebotari Victor
 2. Onofrei Mihai
 3. Olan Marcel
 4. Cazacu Serghei
 5. Rusu Sergiu

Comisia arhitectură, urbanism și relații funciare

 1. Gabuja Marin
 2. Samson Iurie
 3. Drăguțan Sergiu
 4. Cebotari Valentin
 5. Popșoi Oleg

Comisia cultură, educație, tineret, sport, comunicare și relații cu publicul

 1. Ceaicovschi Aurelia
 2. Vartic Angela
 3. Creangă Constantin

Decizia a fost aprobată cu 15 voturi Pro, 7 Contra și 1 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1

Voturi CONTRA: ACUM – 6, PL – 1

Abţineri: FN – 1.

Decizia finală


2. Comisia pentru acordarea ajutoarelor materiale din fondul de rezervă a primăriei

La propunerea președintelui Fracțiunii Consilierilor Independenți, Mihai Onofrei, a fost adoptată următoarea componenţă a comisiei:

Membriei comisiei:

 1. Eleonora Șaran  – primară 
 2. Vladimir Roşca – consilier PSRM
 3. Tatiana Anghelenici – consilieră independentă
 4. Anatol Munteanu – consilier PAS
 5. Ana Buruiană – consilieră Blocul ACUM
 6. Larisa Vitiuc – contabilă șefă a Primăriei
 7. 2 asistenți sociali

Decizia a fost aprobată cu 16 voturi Pro, 1 Contra și 6 Abțineri.

Decizia finală


Surpriză pentru Primăria MEA

Secretara interimară a consiliului a încercat să ne interzică filmarea şi difuzarea şedinţei. Înainte de începerea şedinţei, aceasta a prezentat consilierilor o notă informativă, din care noi am înţeles următoarele:

 1. Nu suntem operatori de date cu caracter personal și nu putem filma ședința;
 2. Nu suntem înregistraţi ca Asociaţie Obştească, nu avem Statut înregistrat în registrul de evidenţă a primăriei și nu putem filma ședința;
 3. Nu avem acordul consilierilor și nu putem filma ședința.

Calificăm această acţiune ca o încercare de a limita dreptul cetăţenilor la informaţii de interes public şi considerăm argumentele aduse irelevante şi abuzive. 

Totuşi, cu referire la acestea, ţinem să precizăm următoarele:

 1. Faptul înregistrării în calitate de operator nu oferă mai multe drepturi decât cele existente fără înregistrare. Iar fiecare persoană are dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public şi acest drept este garantat prin Constituţie şi nu poate fi îngrădit. Locuitorii or. Durleşti au dreptul să cunoască ce se discută la şedinţele consiliului local, deoarece consilierii sunt persoane publice, iar activitatea acestora (ședințele consiliului) reprezintă interes public.
 1. Asociaţia Obştească „Primăria MEA” şi statutul acesteia au fost înregistrate la Ministerul Justiţiei la 20 iunie 2017, având  numărul de identificare de stat 1017620003813. Una dintre activităţile prevăzute în Statutul Asociaţiei, înregistrat cu nr. 8081, este „monitorizarea activităţii autorităţilor publice locale”. Prevederile la care face referinţă secretara consiliului despre înregistrarea statutului de către organele administraţiei publice locale au fost abrogate încă în 2018. 
 1. La şedinţa de constituire a actualului Consiliu local din 18 noiembrie 2019, echipa noastră s-a prezentat, a explicat care este scopul transmisiunilor LIVE a şedinţelor şi a solicitat și a obținut acordul tuturor consilierilor pentru filmarea ședințelor.

Mulţumim aleşilor locali pentru deschidere şi susţinere! Reiterăm că vom întreprinde toţi paşii necesari pentru a ne asigura că respectăm prevederile legale şi vom reveni cu un răspuns oficial.

Totodată, solicităm secretarei consiliului să asigure transparenţa şedinţelor şi să întreprindă măsurile necesare pentru a facilita participarea cetăţenilor, a asociaţiilor şi a tuturor părţi interesate la procesul decizional prin: 

    – informarea adecvată şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;

    – promovarea unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;

    – publicare agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale.

Regretăm că informaţia despre primele două şedinţe ale Consiliului Durleşti nu a fost făcută publică şi contăm pe susţinerea aleşilor locali pentru a face activitatea consiliului mai transparentă şi în folosul cetăţenilor.

Ne vedem la următoarea şedinţă 😉

Video de la şedinţă:

Partea I

Partea II

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului Local: Primăria face a treia încercare din ultimele nouă luni să aprobe bugetul localității pentru 2023

Ședința Consiliului Local: o nouă încercare de a aproba bugetul și taxe locale noi

Ședința Consiliului local: 29 de subiecte funciare, dar fără buget pentru anul 2023

Consultări publice: complex locativ multietajat în zona Șoselei Balcani – str. Alba Iulia