Consilierii au votat bugetul local în I lectură și taxele locale, au majorat fondul de rezervă la 2% din bugetul local, au aprobat numirea Lilianei Frunze la funcția de șefă a Centrului de Sănătate și și-au majorat indemnizația pentru o ședință la 3100 de lei. 

Deși Cancelaria de Stat (oficiul teritorial Chișinău) notifică repetat APL Durlești despre votarea anumitor decizii cu încălcări, consilierii locali nu au ținut cont de recomandările Cancelariei și au respins notificările acesteia.  

Una din aceste notificări a fost abrogarea deciziei 6.5 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) din 13 august 2021 ce permite construcția unui complex rezidențial în zona 103, în apropierea Parcului Valea Morilor. Potrivit planurilor, dar și procesului verbal de la consultările de pe 18 iunie 2021, proiectul prevede construcția a 219 case de locuit cu 3 nivele (D+P+E) și 46 blocuri locative cu 6 nivele (D+P+4E).

 

La ședință au fost prezenți 21 de consilieri. S-au prezentat cu întârziere Vladimir Garștea (ȘOR) și Sandu Bunescu (PSRM). A lipsit Olan Marcel (F9) și Iaconi Constantin (Platforma DA). Președinte de ședință a fost ales consilierul independent Mihai Onofrei.

Ședința a fost convocată la solicitarea majorității consilierilor, pentru a aproba, în mod prioritar, bugetul și taxele locale pentru 2022. Conform aleșilor, conducerea primăriei nu a dorit aprobarea acestor documente, motiv pentru care nu le-au inclus în agenda ședinței convocate pe 23 decembrie. Consilierii nu s-au prezentat la aceasta în semn de protest. La ședința curentă aleșii au reproșat primarei și contabilei șefă că se află în concediu de odihnă, deși este sfârșit de an, iar orașul Durlești are nevoie de aprobarea bugetului local pentru o bună funcționare.

 

Deși consilierii au aprobat mai multe decizii, inclusiv bugetul local în prima lectură, în momentul publicării acestei sinteze, nici o decizie nu a fost publicată în Registrul actelor locale sau pe pagina web a primăriei, cum prevede legea.


        Ordinea de zi


1. Bugetul Durlești pentru anul 2022 în lectura I

Consilierii s-au contrat privind examinarea bugetului la ședință. Tamara Pasat (FCI) s-a interesat când a fost ședința comisiei buget și finanțe, care trebuie să examineze și să avizeze bugetul. Secretara interimară, Liubovi Popa, a declarat că nu a fost înștiințată despre data și ora comisiei buget și finanțe. Majoritatea consilierilor au susținut însă aprobarea bugetului și includerii acestuia pe ordinea de zi. Sergiu Drăguțan, Onofrei Mihai, Sandu Bunescu, Valentin Cebotari au precizat că nu sunt modificări la proiectul de buget elaborat de primărie, inclusiv la anexe. Pentru că au existat reproșuri că au lipsit anexele la buget din proiectul de decizie, consilierii au luat o pauză de 10 min pentru a le consulta. Ulterior, consilierul Valentin Cebotari a propus completarea anexei 2 cu textul „toate achizițiile întocmite de către primărie referitor la bunuri, servicii și lucrări cu suma mai mare de 200 000 lei să fie aprobate de către Consiliu”. Propunerea a fost acceptată cu 16 voturi (PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  DA – 5, PL – 1). S-au abținut: ȘOR – 1, FCI – 4

Într-un final, consilierii au aprobat în prima lectură bugetul or. Durlești pe anul 2022, în valoare de 66,540 mil. lei. Veniturile sunt formate din transferuri de la bugetul de stat – peste 27,9 milioane; defalcări de la impozitele și taxele de stat – peste 25,5 milioane; veniturile proprii ale localității, formate din taxele și impozitele locale, serviciile prestate, amenzi aplicate etc. – peste 11,2 milioane de lei; și resurse colectate de diverse autorități și instituții de pe teritoriul orașului – 1,75 milioane de lei.

Primăria Mea – or. Durlești a analizat detaliat proiectul bugetului în articolul „Pe ce dăm banii în 2022?”.

Voturi Pro: PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  DA – 5

Abțineri: ȘOR – 1, FCI – 4, PL – 1

 

2. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al or. Durlești 

S-a aprobat Regulamentul cu privire la constituirea fondului de rezervă. Consilierul Valentin Cebotari a atenționat că anul trecut acesta a fost de 1%, ceea ce ar fi fost insuficient. În acest context, consilierul a propus mărirea fondului de rezervă la 2%. Propunerea a fost susținută și de către consilierul PSRM Sandu Bunescu, membru al comisiei pentru acordarea ajutoarelor materiale din Fondul de rezervă.

Regulamentul cu propunerea menționată a fost votat unanim.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

3. Taxele locale pentru anul 2022 

Lista completă a taxelor pentru 2022 poate fi analizată la p. 20-27 ale pachetului de proiecte publicate pe site-ul primăriei. Câteva din taxele locale aprobate sunt:

Amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii (dacă activează în întreprindere și nu e inclus în efectivul trimestrial de salariați)
Plasarea publicității  5%
Dispozitive publicitare 600 lei anual, per metru pătrat 
Cazare 5%
Aplicarea simbolicii locale 0,15%
Parcare 10 lei anual per metru pătrat
Impozit funciar Vezi Anexa nr. 2 din proiectul bugetului (p. 21)
Impozit pe bunurile imobiliare 

– agricole

– comerciale și industriale

– de la persoane fizice

 

– 0,1%

– 0,3%

– 0,1%-0,15% (vezi Anexa 2)

 

De asemenea, conform proiectului, pentru serviciile prestate de primărie, durleștenii vor plăti: între 100 și 1300 de lei pentru înregistrarea căsătoriei (cu solemnitate sau fără, în sediul primăriei sau nu, în zile de sărbătoare sau zile de lucru etc.), 100 de lei pentru eliberarea autorizației de construcție a unei case particulare și 200 de lei pentru un duplex, 150 de lei pentru o oră de canto individual și 100 pentru alte activități în domeniul artei. 

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

4. Regulamentul cu privire la acumularea și gestionarea resurselor colectate de către autorități/instituții bugetare

Regulamentul a fost votat unanim cu 21 de voturi.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

5. Modificarea anexei nr. 4 a deciziei Consiliului or Durlești 6.1 din 22.12.2020 (bugetul pentru anul 2021) 

S-a aprobat reducerea unei funcții de viceprimar (anterior ocupată de Vladimir Dărănuță) din statele de personal (anexa nr. 4 din bugetul pentru anul 2021) și ajustarea bugetului pentru anul 2021.

Voturi Pro: PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  DA – 5

Împotrivă: ȘOR – 1, FCI – 4, PL – 1

 

6. Stabilirea indemnizației pentru consilierii locali

S-a aprobat indemnizația consilierilor pentru o ședință a Consiliului local cu o sumă egală cu salariul minim pe economie (în cadrul ședinței s-a vociferat suma de 3100 de lei). Până acum, consilierii din Durlești primeau 1600 de lei pentru o ședință. De la începutul anului, consilierii s-au reunit în opt ședințe. 

Voturi Pro: PAS – 4,  PSRM – 3, CI – 2,  DA – 5

Împotrivă: FCI – 4, PL – 1

Abțineri: PSRM – 1, ȘOR – 1

 

7. Anularea și modificarea deciziilor Consiliului local 

Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial Chișinău) a identificat neconformități în mai multe decizii ale Consiliului local Durlești din 2021, după cum urmează:

7.1 Abrogarea deciziei 6.9.1 Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului din 13 august 2021

Decizia prevede autentificarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu suprafața de 0,06 ha. La propunerea executivului, consilierii au respins prin vot notificarea și au refuzat astfel să abroge decizia. 

Voturi Pro: DA – 4, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: DA 1

 

7.2 Abrogarea deciziei 6.5 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) din 13 august 2021

Aceasta permite construcția unui complex rezidențial în zona 103, în apropierea Parcului Valea Morilor. Potrivit planurilor, dar și procesului verbal de la consultările de pe 18 iunie 2021, proiectul prevede construcția a 219 case de locuit cu 3 nivele (D+P+E) și 46 blocuri locative cu 6 nivele (D+P+4E). Planurile au fost elaborate de către SRL „Monarh-Zet”, la solicitarea SRL „AgroVia Comp”, SRL „Flormin Com”. La propunerea executivului, consilierii au respins prin vot notificarea și au refuzat astfel să abroge decizia. 

Voturi Pro: DA – 3, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: DA – 2

 

7.3 Abrogarea deciziei 5.1 Eliberarea din funcția de șef al Centrul de Sănătate Durlești și inițierea procedurii de concurs pentru ocuparea acestei funcții din 16 iulie 2021 

Consilierii au respins și această notificare, iar decizia a rămas în vigoare. Unii consilieri i-au reproșat însă juristei Liubovi Popa că nu au fost anunțați despre notificare imediat după ce a fost recepționată de primărie. Conform lor, aceasta trebuia examinată la ședința imediat următoare.

Voturi Pro: 15 

Abțineri: PAS – 1, DA – 1

Împotrivă: PAS – 2

 

* Voturile nu au fost exprimate clar. Primăria Mea nu poate asigura corectitudinea voturilor indicate la subiectul 7.3.

 

8. Aprobarea rezultatelor concursului la funcția de Șefă la Centrul de Sănătate Durlești

În timp ce Cancelaria de Stat solicita ca Consiliului să anuleze decizia din 16 iulie 2021 privind eliberarea din funcție a șefului Centrului de Sănătate Durlești, primăria a desfășurat deja concursul pentru funcția respectivă. Concursul s-a desfășurat pe 2 decembrie, deși notificarea Cancelariei e din 3 august 2021. Câștigătoarea concursului este Liliana Frunze. În cadrul ședinței consiliului local au fost menționate careva pretenții din partea consilierilor, și anume că nu au participat și cei 2 reprezentanți din Consiliul Local la concursul desfășurat. La propunerea executivului, consilierii au respins prin vot notificarea și au refuzat astfel să abroge decizia. 

Prin această decizie, consilierii au aprobat numirea Lilianei Frunze în calitate de șefă a CS Durlești, pe o perioadă de cinci ani. 

Voturi Pro: DA – 4, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: PAS – 4, DA- 1

 

9. Modificări la deciziile luate anterior de Consiliul Local

Consilierii au aprobat modificarea deciziei Consiliului local nr. 5.6 din 19.05.1999: Înregistrarea după APL Durlești a terenului cu nr. cadastral 0121103.0573 de pe Nicolae Dimo 59, box. 7, conform dosarului tehnic privind elaborarea planului geometric a acestui lot, prezentat de SRL „Alvin-Partener”.

Voturi Pro: DA – 3, PAS – 4,  PSRM – 1, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: DA -2, PSRM – 3

 

10. Prelungirea termenului Contractului de locațiune

10.1 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2009 de pe str. Căpriana 10/2 cu suprafața de 0,0024 ha

Voturi Pro: DA – 4, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 1,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1 

Abțineri: DA -1, CI Sergiu Drăguțan

             

10.2 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2009 de pe str. Căpriana 10/2 cu suprafața de 0,0026 ha

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

10.3 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2013 de pe str Căpriana 10/2 cu suprafața de 0,0021 ha

Marin Gabuja a propus completarea deciziei cu prevederea de „a înregistra după APL Durlești terenul cu respectivul număr cadastral”.

Voturi Pro: DA – 4, PAS – 4,  PSRM – 2, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: DA -1, PSRM – 2

 

10.4 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2013 de pe str. Căpriana 10/2 cu suprafața de 0,0025 ha

Consilierii au decis să transmită la reexaminare proiectul Comisiei Funciare.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1.

 

10.5 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2007 de pe str. Cartușa 50 cu suprafața de 0,0022 ha

Proiectul a fost transmis la reexaminare.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

10.6 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2014 de pe str. N. Testimițeanu 20/2 cu suprafața de 0,0024 ha

Și acest proiect a fost transmis la reexaminare Comisiei Funciare. Propunerea a fost susținută cu 19 voturi. Consilierii PSRM Bunescu și Samson nu au participat la vot, fiind ieșiți din sală.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 2, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

10.7 Prelungirea cu 5 ani a contractului de locațiune din 2012 de pe str. N. Dimo 59 cu suprafața de 0,0028 ha

Cu 19 voturi, proiectul a fost remis la reexaminare. Consilierii PSRM Bunescu și Samson nu au participat nici la această votare.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 2, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

10.8 Prelungirea cu 3 ani a contractului de locațiune din  2017 de pe str. Sf. Gheorghe 14 cu suprafața de 0,0039 ha

Proiectul a fost trimis la reexaminare Comisiei Funciare, cu votul unanim al consilierilor.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

10.9 Prelungirea cu 5 ani a contractul de locațiune din 2011 de pe str. Chimiștilor 17 cu suprafața de 0,0029 ha

Proiectul a fost trimis la reexaminare Comisiei Amenajare cu votul unanim al consilierilor.  Propunerea a fost susținută unanim de consilieri.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

Consilierul Victor Cebotari a părăsit ședința CL și nu a participat la următoarele proiecte de decizie.

 

10.10 Prelungirea cu 10 ani a contractului de locațiune din 2010 a SRL FARMACON-75  asupra încăperii  situată în clădirea centrului de Sănătate Durlești, et. 2, suprafața de 67, 5 m.p 

Subiectul a stârnit discuții. Consilierul Valentin Cebotari a propus să fie organizate licitații pentru a asigura transparența deciziei și a putea achita un preț de piață relevant. Conform consilierului, prețul actual este foarte mic.

O altă propunere a fost să fie remis la comisia juridică pentru a decide. Ultima propunere a fost propusă să fie prelungit cu an iar până la ianuarie 2023 să fie organizată licitației. Ultima propunere a fost susținută unanim de consilieri.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 3, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

 

11. Autentificarea dreptului de proprietate

11.1 Autentificarea dreptului de proprietate asupra 0,03285, ½ cotă parte a unui teren cu suprafața totală de 0,0657 ha, destinat pentru construcții

Voturi Pro: 16  

Abțineri: 3; DA -1, PSRM – 2

* Voturile pro nu au fost exprimate clar, pe fracțiuni.

11.2 Autentificarea dreptului de proprietate asupra 0,0595 ha, destinat pentru construcții, și eliberarea Titlului de autentificare a dreptului deținător de teren

Voturi Pro: 14

Abțineri: 6; DA -3, PSRM – 3

 

11.3 Autentificarea dreptului de proprietate asupra 0,07 ha, 30,66% din terenul cu suprafața totală de 0,2283 ha, destinat pentru construcții

S-a propus să fie remis la Comisia Funciară. Propunerea a fost susținută unanim de consilieri.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 3, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1; 

 

12. Schimbarea destinației terenurilor de de 0,05 ha și 0, 0502 ha din agricol în pentru construcții

Voturi Pro: 15  DA – 1, PAS – 4,  PSRM – 3, CI – 1,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: 5 DA – 4, CI – 4

 

13. Inițierea procedurii de elaborare a unui nou Plan Urbanistic Zonal

Primăria propune elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru mai multe terenuri din sectorul 0121104: 

012104581, 01211041784, 0121104638, 01211041342, 0121104690, 01211041698, 0121104640, 0121104642, 0121104680, 0121104643, 01211041686, 0121104641, 0121104682, 0121104671, 0121104691, 0121104677, 01211041094, 0121104645, 01211041046, 0121104650, 0121104829, 01211041045, 0121104651, 0121104649, 01211041697, 01211041524, 0121104652, 0121104658, 0121104661, 0121104665, 0121104660, 0121104663, 0121104667, 0121104653, 0121104662, 0121104659, 0121104655, 0121104646, 01211041290, 0121104657, 0121104654, 0121104648, 01211041047, 0121104647, 01211049 2, 01211041151, 0121104656, 0121104644, 01211041401, 0121104639, 0121104637, 0121104636, 0121104635, 01211041113, 0121104634, 01211041811, 0121104633, 0121104632, 0121104631, 0121104630, 0121104629, 0121104628, 0121104627, 0121104626, 01211041030, 01211041031, 01211041386, 0121104664, 0121104668, 0121104666, 0121104670, 0121104669, 01211041192, 0121104675, 0121104720, 0121104673, 0121104674, 0121104676, 0121104678, 0121104679, 0121104672, 01211041721, 01211041767, 0121104933, 0121104681, 01211041163, 0121104686, 0121104684, 01211041720, 0121104687, 0121104685, 01211041760, 01211041314, 0121104688, 01211041813, 01211041814, 0121104689, 0121104847, 0121104683, 0121104692, 0121104697, 01211041161, 0121104693.

Conform proiectului de decizie, necesitatea elaborării PUZ-ului ar fi fost semnalată de proprietarii sectorului, care s-au adresat cu solicitări la primărie. Fiind prezent în sală reprezentantul grupului de inițiativă a cartierului respectiv a menționat că acest subiect este de mult, mai bine de 10 ani și ei solicită ajutorul primăriei. 

Consilierul Gabuja a menționat că va fi nevoie reparcelarea terenurilor, care ar fi repartizate haotic. Consilierii au trimis proiectul la reexaminare Comisiilor Funciară și Juridică. Propunerea a fost susținută unanim de consilieri.

Voturi Pro reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 4, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1 

 

14. Schimbarea destinației imobilului

Schimbarea destinației imobilului  cu suprafața de 44,5 m.p. din locativă în nelocativă (oficiu) de pe str. T. Vladimirescu 75

Voturi Pro: DA – 4, PAS – 4,  PSRM – 2, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1

Abțineri: DA – 1, PSRM – 1

 

15. Vânzarea-cumpărarea terenului

Proiectul prevede vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0, 0297 ha, ca teren pe lângă casă.

S-a propus de a remite proiectul de decizie nr 8.15 la comisia juridică.

Voturi Pro reexaminare: 17  

Abțineri: 3

* Votul nu a fost exprimat clar, pe fracțiuni.

 

16 – 16.2 Vânzarea – cumpărarea surplusurilor de teren 

16. Vânzarea – cumpărarea surplusui de teren de 0,0128 ha 

Voturi Pro: 15  

Abțineri: 4

* Votul nu a fost exprimat clar, pe fracțiuni.

 

16.1. Vânzarea – cumpărarea surplusui de teren de 0,0145 ha

Voturi Pro: 15  

Abțineri: 5

* Votul nu a fost exprimat clar, pe fracțiuni.

 

16.2 Vânzarea – cumpărarea surplusui de teren de 0,0198 ha 

Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată decizia.

Voturi Pro: 11  

Abțineri: 8

* Votul nu a fost exprimat clar, pe fracțiuni.

 

17. Eliberarea Titlului de deținător al terenului

Consilierii au aprobat unanim proiectul. Acesta prevede anularea deciziei nr. 6.8.4 din 13.08.2021 privind vânzarea terenului cu nr. cadastral 01211190119, destinat pentru construcții. Titlul de proprietate asupra acestui teren va fi eliberat proprietarului imobilului care se află pe terenul respectiv, cetățeanului care a înaintat cererea privind eliberarea titlului de proprietate. Mai mult, conform planului geometric elaborat de SC „Alvin-Partner”, suprafața terenului se modifică de la 0,0414 ha la 0,0551 ha.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4,  PSRM – 3, CI – 2,  FCI – 4, PL – 1 ȘOR -1