23 DE CONSILIERI, 3 FRACŢIUNU ŞI 5 COMISII


Ședința Consiliului LOCAL

La 18  noiembrie a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului orăşenesc Durleşti, la care au fost prezenţi toţi cei 23 de consilieri. Aleşilor locali le-au fost înmânate legitimaţiile de consilier. În cadrul Consiliului au fost formate 3 fracţiuni și s-au constituit 5 comisii consultative de specialitate.

Ordinea de zi:

 1. Aducerea la cunoștință a hotărârii privind atribuirea mandatelor de primar și consilieri;
 2. Înmânarea legitimațiilor de consilier;
 3. Inițierea și constituirea fracțiunilor, a blocurilor și a alianțelor în Consiliul orășenesc Durlești.
 4. Inițierea comisiilor consultative de specialitate în Consiliul orășenesc Durlești.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. Atribuirea mandatelor de primar și consilieri

Reprezentanţii Consiliului electoral de circumscripţie electorală Durleşti au prezentat hotărârile de validare a mandatelor de primar și consilier.

 

2. Înmânarea legitimațiilor de consilier

Au fost înmânate legitimaţiile celor 23 de consilieri:

 1. Nistor Nicolae din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 2. Rusu Sergiu din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 3. Cebotari Victor din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
 4. Cebotari Valentin din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 5. Cazacu Serghei din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 6. Roșca Vladimir din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
 7. Popșoi Oleg din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 8. Onofrei Mihail – candidat independent
 9. Anghelenici Tatiana – candidat independent
 10. Bruiană Ana din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 11. Samson Iurie din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
 12. Garștea Vladimir din partea Partidului Democrat din Moldova
 13. Gabuja Marin – candidat independent
 14. Drăguțan Sergiu – candidat independent
 15. Ceaicovschi Aurelia din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 16. Pasat Tamara – candidat independent
 17. Cernobrovciuc Ala – candidat independent
 18. Vartic Angela din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 19. Olan Marcel din partea Mişcării social-politice „Forţa Nouă”
 20. Nicolai Cristian din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
 21. Creangă Constantin din partea Partidului Liberal
 22. Munteanu Anatol din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”
 23. Iaconi Constantin din partea Blocului Electoral „ACUM DA şi PAS”.

 

3. Constituirea fracțiunilor, a blocurilor și a alianțelor

În Consiliul orășenesc Durlești au fost constituite următoarele 3 fracţiuni:

   Fracțiunea Consilierilor Independenți – 6 membri

 1.  Onofrei Mihail – Președintele fracțiunii
 2.  Anghelenici Tatiana – Secretara fracțiunii
 3.  Pasat Tamara
 4.  Drăguțan Sergiu
 5.  Cernobrovciuc Ala
 6.  Gabuja Marin

  Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 4 membri

 1. Cebotari Victor – Președintele fracțiunii
 2. Roșca Vladimir – Vicepreședinte
 3. Nicolai Cristian – Secretar
 4. Samson Iurie

Fracțiunea Blocul ACUM Platforma Da și PAS – 10 membri

 1. Nistor Nicolae – Președintele fracţiunii
 2. Cebotari Valentin – Secretar
 3. Rusu Sergiu
 4. Cazacu Serghei
 5. Popșoi Oleg
 6. Buruiană Ana
 7. Vartic Angela
 8. Ceaicovschi Aurelia
 9. Munteanu Anatol
 10. Iaconi Constantin

Ceilalţi trei consilieri, Garştea Vladimir (PD), Creangă Constantin (PL) și Olan Marcel (FN) nu s-au alăturat niciunei fracţiuni.

 

4. Comisiile consultative de specialitate 

Au parvenit mai multe propuneri privind constituirea comisiilor consultative de specialitate. Discuțiile s-au axat pe denumirea comisiilor și domeniile de activitate a acestora. Componenţa nominală a comisiilor urmează să fie stabilită la următoarea şedinţă. 

S-a decis constituirea a 5 comisii consultative de specialitate, după cum urmează:

 1. Comisia economie, buget, finanțe, asistența socială și administrarea patrimoniu – 5 membri;
 2. Comisia dezvoltarea urbană și amenajarea teritoriului – 5 membri;
 3. Comisia juridică, etică și disciplină – 5 membri;
 4. Comisia arhitectură, urbanism și relații funciare 5 membri;
 5. Comisia cultură, educație, tineret, sport, comunicarea și relații cu publicul – 3 membri.

Decizia a fost aprobată cu 12 voturi Pro, 7 Contra și 4 Abțineri.

 

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului Local: bugetul pentru 2024 și blocurile de pe str. Tudor Vladimirescu

Primăria Durlești începe al doilea an consecutiv cu un buget provizoriu și ratează 34 de milioane de lei. Cum s-a ajuns aici?

Candidații care luptă în turul II pentru funcția de primar în Durlești

Turul II în Durlești: dezbateri cu un singur candidat