La 30 noiembrie, a fost investită noua componență a Consiliului local Durlești. Fracțiunile și-au prezentat declarațiile de constituire și componența acestora.  S-a discutat și subiectul comisiilor de specialitate – denumirea, numărul comisiilor și componența numerică a reprezentanților fiecărei fracțiuni. Ședința s-a încheiat cu un apel de colaborare din partea primarei, care a îndemnat consilierii să vină cât mai curând cu propuneri și proiecte care vor fi incluse în bugetul pentru anul 2024. 

Prima întrunire a Consiliului a fost prezidată de către cel mai în vârstă consilier ales – Gheorghe Cebotari, asistat de cel mai tânăr consilier – Tudor Bucșan. Cebotari a început ședința cu o luare de cuvânt în care și-a exprimat speranța că acest consiliu va asigura și promova transparența, salutând în acest sens adoptarea de către Parlament a legii privind instituirea votului electronic în consiliile raionale și locale. Acesta a menționat că fracțiunea PAS optează în continuare pentru ca ședințele Consiliului Durlești să fie transmise în direct de către Primăria Mea și a sugerat ca acest proces să fie preluat de primăria Durlești. 


Ordinea de zi


1.1 Aducerea la cunoștință de către președintele CECE Durlești nr. 1/3, dna Oxana Ivanov, a hotărârii privind validarea, respectiv atribuirea mandatelor de consilier local în Consiliul orășenesc Durlești. 

Oxana Ivanov a prezentat o sinteză a scrutinului electoral din 5 noiembrie, precum și numărul de voturi acumulate de către concurenții la funcția de consilier în orașul Durlești: 

 • PP „CUB” – 1906 voturi; 
 • PP „MAN” – 2159 voturi;
 • PP „PSDE” – 136 voturi;
 • PP „ALDE” – 117 voturi;
 • PP „PPDA” – 228 voturi;
 • PP „PSRM” – 449 voturi;
 • PP „PAS” – 3058 voturi;
 • PP „Șansa” – retras 
 • PP „PLDM” – 81 voturi;
 • Candidatul independent Viorel Lupu-Gorița – 48 voturi;
 • Candidatul independent Jechiu Igor – 109 voturi;
 • PP „Mișcarea „Respect Moldova” – 20 voturi;
 • Candidatul independent Panaghiu Alexandru – 43 voturi;
 • PP „PCRM” – 95 voturi; 
 • PP „Partidul Acțiunii Comune „Congresul civic” – 11 voturi. 

Drept urmare, în Consiliul orașului Durlești au acces reprezentanții a 4 partide, numărul mandatelor fiind repartizat corespunzător: PAS – 11 mandate; MAN – 8 mandate; CUB – 7 mandate; PSRM – 1 mandat.

Lista nominală a consilierilor a căror mandate au fost validate: 

PAS 

 1. Oleg Popșoi
 2. Aliona Rusu
 3. Veronela Pruteanu
 4. Marcel Olan
 5. Sandu Bunescu
 6. Cebotari Gheorghe
 7. Galina Trambaci 
 8. Victor Puiu
 9. Elena Boboc
 10. Tudor Bucșan
 11. Sorian Terehovschi

MAN 

 1. Mihail Onofrei 
 2. Sergiu Drăguțan
 3. Iurie Samson
 4. Sergiu Oancea
 5. Dumitru Florea
 6. Lilia Brinișter
 7. Andrei Palade 
 8. Mariana Nazarenco

CUB 

 1. Eleonora Șaran
 2. Marin Gabuja
 3. Diana Ernicioi
 4. Ala Cernobrovciuc
 5. Tatiana Anghelenici
 6. Victor Țărnă 
 7. Gheorghe Alcază

PSRM 

 1. Cristian Nicolai 

Toți consilierii și-au primit insignele, urmând să primească legitimațiile în decurs de 20 zile lucrătoare. 


1.2 Aducerea la cunoștință de către președintele CECE Durlești nr. 1/3, dna Oxana Ivanov, a hotărârii privind validarea mandatului de primar al orașului Durlești

La alegerile din 5 noiembrie au fost înregistrați 11 concurenți: 

 1. Galina Bostan, PP „PLDM”;
 2. Sandu Cernean, PP „PSDE”;
 3. Eleonora Șaran, PP „CUB”;
 4. Vladimir Garștea, PP „ALDE”; 
 5. Nicolae Cristian, PP „PSRM”;
 6. Serghei Cazac, PP „PPDA”;
 7. Oleg Popșoi, PP „PAS”;
 8. Mihail Onofrei, PP „MAN”;
 9. Andrei Popa, PP „Șansa” – exclus;
 10. Sergiu Margine, PP „Mișcarea „Respect Moldova”;
 11. Ilie Colesnic, PP „Partidul Acțiunii Comune „Congresul Civic”. 

Dat fiind faptul că niciunul dintre concurenți nu a acumulat mai mult de jumătate din voturile exprimate, la 19 noiembrie s-a desfășurat cel de-al doilea tur al scrutinului la care au participat 7185 alegători din 21998 incluși pe listele electorale. 

Voturile s-au împărțit în felul următor: 

 • Eleonora  Șaran – 3815 voturi;
 • Oleg Popșoi – 3302 voturi. 

 


1.3. Inițierea procedurii de constituire a fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor

Fracțiunea PAS 

Oleg Popșoi a dat citire declarației de constituire a fracțiunii, menționând că va fi președinte al fracțiunii, iar aceasta va fi constituită din 10 membri, după cum urmează:

 1. Oleg Popșoi
 2. Aliona Rusu 
 3. Veronela Pruteanu 
 4. Sandu Bunescu 
 5. Gheorghe Cebotari
 6. Galina Trambaci 
 7. Victor Puiu 
 8. Elena Boboc 
 9. Tudor Bucșan 
 10. Sorian Terehovschi

Fracțiunea MAN

Mihail Onofrei a dat citire declarației de constituire a fracțiunii, menționând că va fi președinte al fracțiunii, iar aceasta va fi constituită din 8 membri, după cum urmează:

 1. Mihail Onofrei 
 2. Sergiu Drăguțan 
 3. Iurie Samson 
 4. Sergiu Oancea 
 5. Dumitru Florea 
 6. Lilia Brinișter 
 7. Andrei Palade
 8. Mariana Nazarenco

Fracțiunea CUB 

Consilierul Marin Gabuja a declarat constituirea fracțiunii CUB, cu următoarea componență: 

 1. Eleonora Șaran 
 2. Marin Gabuja 
 3. Diana Ernicioi 
 4. Ala Cernobrovciuc 
 5. Tatiana Anghelenici 
 6. Victor Țărnă 
 7. Gheorghe Alcază

Precizăm că Eleonora Șaran a fost aleasă în funcția de primară. Aceasta urmează să depună mandatul de consilier și va fi înlocuită de următoarea persoană din lista de consilieri CUB.

PSRM

PSRM a obținut un singur mandat de consilier. Pentru a putea forma o fracțiune este nevoie de minim 3 consilieri. Astfel, Cristian Nicolai rămâne consilier PSRM, fără fracțiune. 

Consilier independent 

Marcel Olan, care a acces în consiliul pe listele PAS, s-a declarat consilier independent. 

Consilierii nu au anunțat formarea vreunei coaliții. 


1.4 Inițierea procedurii de formare a comisiilor consultative și de specialitate

Consilierul PAS Oleg Popșoi a propus majorarea numărului de comisii comparativ cu Consiliul precedent – de la 3 la 4, și a prezentat repartizarea numerică propusă de către fracțiunea PAS: 

1. Comisia Buget, Cultură, Educație, Tineret și Sport: PAS – 3, MAN – 2, CUB – 1, PSRM – 1

2. Comisia Amenajare: PAS – 3, MAN – 2, CUB – 2 

3. Comisia Funciară: PAS – 3, MAN – 2, CUB – 2

4. Comisia Juridică: PAS – 4, MAN – 2, CUB – 2

* Unul din consilierii PAS ar urma să fie membru a 2 comisii.  

Consilierul CUB Marin Gabuja a prezentat lista comisiilor propuse, dar și numărul de locuri care, potrivit lui, ar trebui să fie repartizate fracțiunii pe care o reprezintă: 

1. Comisia Economie, Buget și Finanțe, Asistență Socială și Administrare Patrimoniului – 2 persoane;

2. Comisia Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului – 2 persoane;

3. Comisia Juridică, Etică și Disciplină – 2 persoane;

4. Comisia Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare – 2 persoane.

* Unul din consilierii CUB ar urma să fie membru a 2 comisii.  


Ședința s-a încheiat cu luarea de cuvânt a primarei Eleonora Șaran. Aceasta a făcut apel la conlucrare, pentru a realiza promisiunile electorale ale tuturor concurenților electorali. Șaran a invitat fracțiunile să prezinte cât mai curând posibil propunerile și proiectele care vor să fie incluse în bugetul pentru 2024. La întrebarea consilierei PAS, Veronela Pruteanu, dacă aceasta va fi prezentă la ședințele Consiliului și va prezenta informațiile solicitate, Șaran a declarat că nu este obligată să fie prezentă și că la ședințe vor fi prezenți și vor oferi toate informațiile responsabilii din cadrul primăriei.