Buget, taxe locale, premii, indemnizații și ajutoare materiale


durlesti

Aleșii locali au aprobat, în prima lectură, bugetul local pentru 2021 ce constituie peste 51 mln de lei, dintre care aproape 45% sunt direcționate pentru grădinițe, iar peste 25% pentru reparația drumurilor. La fel, consilierii au votat taxele locale, care în mare parte nu diferă de cele din 2020. Deși aceste două documente, bugetul și taxele locale, sunt unele dintre cele mai importante pentru orice localitate, niciunul din ele nu a fost consultat cu locuitorii. Alte proiecte aprobate se referă la alocarea a un milion de lei pentru procurarea pavajului la Liceul Hyperion, alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, corectarea erorilor în procesul de privatizare masivă, vânzarea terenurilor, ajutoare materiale și premii anuale, contracte de locațiune, notificările Cancelariei de Stat etc. Suplimentar, aleșii locali au inclus pe agendă și au aprobat instalarea unui memorial și majorarea indemnizației consilierilor pentru participarea la ședințe.

La ședința din 15 decembrie, au fost prezenți 22 de consilieri. Președinte de ședință a fost ales consilierul independent Mihai Onofrei.

Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate a fost bugetul pentru anul 2021, în valoare de 51 122 900 mln lei. Din acești bani, cea mai mare parte, aproape 45% sau peste 22,8 mln lei, este alocată pentru învățământ, mai exact – Educație timpurie, adică grădinițe. A doua cea mai mare categorie este Transport (Infrastructura drumurilor), adică reparația drumurilor – aproape o pătrime din bugetul total sau peste 12,8 mln de lei. Pe locul trei este Dezvoltarea comunală și amenajare – în jur de 14% sau peste 7,2 mln lei. Alte 6,6 mln lei (13,1%) sunt alocate pentru Servicii de stat cu destinație generală, dintre care cea mai mare parte este pentru Autorități legislative și executive, adică Primăria și Consiliul local. Cei mai puțini bani vor merge pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă (peste 1,1 mln lei sau 2,2%) și Protecție socială (peste 400 mii lei sau 0.8%).

Amintim că proiectul bugetului nu a fost consultat cu locuitorii. Acesta a fost plasat pe site-ul primăriei cu doar 4 zile înainte de a fi supus votului în Consiliu, sub forma unor tabele, cu multe cifre și termeni neclari. Nu este datoria cetățenilor să cunoască termeni economici sau de administrare publică. Primăria trebuie să asigure o prezentare adecvată a bugetului, astfel ca oamenii, chiar dacă nu au fost consultați, măcar să poată înțelege care sunt planurile primăriei pentru următorul an.

Pe lângă subiectele indicate în agendă, consilierii au mai propus să fie incluse și următoare chestiuni:

– Modificarea Deciziei Consiliului or. Durlești privind schimbarea destinației terenurilor din sectorul Slavira  

– Vânzarea-cumpararea unui surplus de teren 

– Instalarea unui memorial istoric în memoria victimelor represiunilor politice (Marin Gabuja- consilier independent)

– Stabilirea indemnizației alesului local (Vladimir Garștea PD)

La propunerea lui Iurie Samson (PSRM), punctul 5.12, despre examinarea unei note informative, a fost exclus. 


Ordinea de zi 


5.1  Aprobarea Bugetului orașului Durlești pentru anul 2021 în prima lectură

Statut: Aprobat

A fost aprobat bugetul Durlești pe anul 2021 la venituri în sumă de 51122.9 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 23577.8 mii lei și la cheltuieli în sumă de 51122.9 mii lei.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 

5.2  Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021

Statut: Aprobat

S-au stabilit cotele impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare, taxele pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii de deservire socială, tarifele pentru serviciile contra plată, cotele plăților pentru eliberarea certificatelor de urbanism ș.a.

În mare parte, taxele locale aprobate pentru anul 2021 rămân la fel ca cele din 2020. Cu excepția modificării taxei pentru parcare, care în proiectul aprobat pentru 2020 constituia 18 lei, iar ulterior a fost redusă la 5 lei. Pentru 2021 această taxa va fi de 10 lei anual pentru fiecare metru pătrat. Un impozit care nu era prevăzut în decizia de anul trecut, dar a fost aprobat pentru 2021, este impozitul funciar pe terenurile de pe lângă domiciliu, inclusiv cele atribuite în extravilan și constituie 2,0 lei p/u 100 m.p.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 

5.3 Alocarea mijloacelor din contul Fondului de rezervă

Statut: Aprobat

Alocarea a 185 000 lei din contul Fondului de rezervă al Primăriei or. Durlești pentru acordarea ajutorului material pentru 104 de persoane. Primara Șaran a propus să fie completat cu încă 10 000 de lei pentru cadouri în preajma sărbătorilor de iarnă pentru 100 de copii din familii social-vulnerabile. Propunerea a fost acceptată. Sumă totală oferită din contul Fondului de Rezervă este de 195 000 lei.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 

5.4 Trecerea la pierderi

Statut: Aprobat

S-au casat diverse mijloace fixe uzate și ieșite din funcțiune (calculator, mașină de spălat, laptop) aflate în gestiunea aparatului primarului și instituțiilor din subordine, în sumă totală de 50 152 lei. Acestea vor fi transmise la metal uzat.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 

5.5. Rectificarea bugetului or. Durlești pe anul 2020

5.5.1

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 190 mii lei, pentru lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str-la M. Eminescu din Durlești.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4, PSRM – 4, FCI 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1.

Decizia finală

5.5.2 

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 1 mln lei, pentru procurarea pavajului la Liceul Teoretic Hyperion din or. Durlești. Acești bani vor fi utilizați din contul alocației de 7,5 mln de la bugetul municipal Chișinău, planificată pentru reconstruirea acoperișului și construirea unei anexe de 700 metri pătrați la liceu. Eleonora Șaran a menționat ca nu s-a identificat în august nici un câștigător pentru a putea utiliza suma alocată din bugetul municipal în valoare de 7,5 mln de lei.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4, PSRM – 4, FCI – 4, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: FCI – 1.

Decizia finală

5.5.3

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 50 mii lei pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Casa de Cultură din or. Durlești și elaborarea devizului de cheltuieli pentru reparația clădirii acesteia.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală 

5.5.4

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 150000 lei, pentru lucrări de proiectare a iluminatului stradal din str. I. Soltîs, 2A până la 21A, str. Livezilor de la nr.79 până la str. Rediul Mic, 14A, strada și stradelele 1 și 2 Cișmelelor, stradela Ștefan Vodă, str. Caucaz, adiacent str. Cantinei, str-la 4 Vovinteni, adiacent   str. Livezilor, str. Plopilor, str-la 1,2,3 Plopilor și alimentarea cu energie electrică a sectorului locativ din străzile G. Grosu, Adrian Păunescu, Șt. Ciobanu, Mircești, Stratan, Zavatin, Bisericii, Trandafirilor și Cireșilor din or. Durlești.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

 

5.6 Corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă

Statut: transmis spre reexaminare

S-a propus anularea înscrierii în Registrul Bunurilor Imobiliare al departamentului cadastral al ASP, amplasat în or. Durlești și înregistrarea proprietarului de iure conform actelor de proprietate, cu înlocuirea nr. cadastral convențional cu nr. cadastral permanent. 

Consilierul Marin Gabuja a propus să fie remis la comisia mixtă (juridică și funciară). 

Propunerea a fost aprobată unanim.

 

5.7. Vânzarea – cumpărarea terenurilor

 5.7.1 

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,011 ha, ceea ce constituie 13,58%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,081 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4, PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1

Abțineri: DA – 1

Decizia finală

5.7.2

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0073 ha, ceea ce constitue 9,44%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0773 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

5.7.3

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0032 ha, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, ca teren aferent garajului.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

5.7.4

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0472 ha, ceea ce constituie 40,27%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,1174 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1

Decizia finală

5.7.5

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0297 ha, ceea ce constituie 29,79%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0997 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1

Decizia finală

5.7.6

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0406 ha, ceea ce constituie 36,71%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,1106 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

5.7.7

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0281 ha, ceea ce constituie 28,64%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0981 ha, amplasat pe adresa or. Durlești, str. I. Creangă nr. 5, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1.

Decizia finală

5.7.8

Statut: Aprobat

Vânzarea – cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0088 ha, ceea ce constituie 11,11%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0788 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1

Decizia finală

5.7.9

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0378 ha, ceea ce constitue 38,65%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0978 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală 

5.7.10

Statut: Aprobat

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0028 ha, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, ca teren aferent garajului.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

5.7.11

Statut: Respins

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0207 ha, ceea ce constituie 25,65%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0807 ha, ca teren pe lângă casă.

S-a propus să fie respins.

5.7.12

Vânzarea-cumpararea surplusului de teren în mărime de 0,0784 ha, ceea ce constituie 52,83%, proprietatea APL Durlești, destinația pentru construcții, cu suprafața totală de 0,1484 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia finală 

 

5.8 Stabilirea ajutorului material

Statut: Aprobat

Se stabilește ajutor material, în cuantum de un salariu de funcție, persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul aparatului Primarului or. Durlești. Ajutorul material va fi acordat salariatului, în baza cererii scrise în orice timp al anului ori adăugat la indemnizația de concediu.

Cheltuielile vor fi efectuate din veniturile suplimentare acumulate pe parcursul anului bugetar.

Ajutorul material nu va fi acordat angajaților din cadrul aparatului primăriei or. Durlești, cărora le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare pe parcursul ultimilor 2 ani de activitate, precum și persoanelor care figurează în calitate de inculpat în dosarele penale gestionate de către organele de resort.

Decizia finală

 

5.9 Acordarea premiului anual

Statut: Aprobat

Acordarea premiului anual primarului și viceprimarilor, în cuantum de 50% din salariul de bază, pentru rezultatele activității anului 2019, proporțional timpului lucrat. 

Voturi Pro:19

Abțineri: 3 

Decizia finală

 

5.10 Înregistrarea dreptului de proprietate după APL

5.10.1

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate, asupra 18,89% (ce constituie 0,0163 ha) cu destinația pentru construcție, cu suprafața totală de 0,0863 ha după APL

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1.

Decizia finală

5.10.2 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate, asupra terenului cu destinația pentru construcție, cu suprafața de 0,0954 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1.

Decizia finală

5.10.3

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate, asupra  26,92% ( ceea ce constituie 0,0221 ha) terenului cu destinația pentru construcție, cu suprafața totală de  0,0821 ha.

Proiectul a fost votat unanim.

Decizia finală

5.10.4 

Statut: Aprobat

  1. Înregistrarea dreptului de proprietate, asupra  0,0282 ha ( ceea ce constituie 31,97%) din terenul cu destinația pentru construcție cu suprafața totală de  0,0882 ha.
  2. Înregistrarea dreptului de proprietate, asupra  0,06 ha ( ceea ce constituie 68,03%) din terenul cu destinația pentru construcție cu suprafața totală de  0,0882 ha.

Voturi Pro: DA – 5, PAS – 4 , PSRM – 4, FCI – 5, F9 – 1, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 1.

Decizia finală 

 

5.11 Aprobarea Planului urbanistic zonal

Statut: Respins

Aprobarea Planului urbanistic zonal astfel încât să fie permisă construcția unui bloc de locuit de cu 7 nivele, dintre care subsol, parter, 4 etaje și mamsardă (S+P+4E+M) în limitele terenului privat cu nr. cadastral 0121120.0491, pe str-la 1 Balcani 11

Voturii Pro: 0

Abțineri și împotrivă: 22

 

5.12 Examinarea Notei Informative a specialistului

Subiectul a fost exclus din ordinea de zi.

5.13 Aprobarea Planului urbanistic de Detaliu

Statut: Respins

Aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, privind amplasarea stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu suprafața 0,3986 ha.

Voturi Pro: PAS – 3; FCI -1;

Abțineri: DA – 5, PAS -1 , PSRM – 4, FCI – 4, F9 – 1, PDM -1, PL -1.

 

5.14 Construcția rețelei exterioare de alimentare cu apă

Statut: Aprobat

Efectuarea lucrărilor de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă la parcarea deschisă, cu acoperiș, și restabilirea carosabilului la starea inițială în termen de 15 zile de la terminarea lucrărilor cu garanția pe o durată de 3 ani de zile reparația carosabilului.

Voturi Pro: PSRM – 4; DA – 6, F9 – 1, PDM – 1;

Voturi Contra: PAS – 3;

Abțineri:  PAS -1 , FCI – 5, PL -1.

Decizia finală

 

5.15 Examinarea Notificărilor Cancelariei de Stat

5.15.1

Statut: Aprobat

În urma examinării notificării Cancelariei de Stat, consilierii au abrogat decizia nr. 4.9 din 21.09.2020 cu privire la formarea bunului imobil.

Decizia a fost adoptată unanim.

Decizia finală

5.15.2 

Statut: Aprobat

Notificările Cancelariei prin care se solicită abrogarea mai multor decizii referitoare la vânzarea – cumpărarea terenurilor, adoptate de consilieri la ședința din 21 septembrie 2020, au fost respinse.

Decizia finală

5.15.3

Statut: Respins

S-a propus să fie refuzate solicitările Cancelariei de Stat privind modificarea, completarea sau abrogarea deciziilor Consiliului or. Durlești nr. 4.3.18; 4.3.17; 4.3.16; 4.3.12; 4.3.11; 4.3.10; 4.3.4; din 21.09.2020.

Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi.

Voturi Pro: PAS – 4,  FCI – 5, PDM -1, PL- 1;

Abțineri: DA – 6, PSRM – 4, F9 – 1.

5.15.4 

Statut: Aprobat

Notificarea Cancelariei de stat privind modificarea, completarea sau abrogarea deciziei Consiliului or. Durlești nr. 4.6.1 din 21.09.2020, cu privire la corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă, a fost respinsă.

Voturi Pro:  PAS – 4,  FCI – 5, PDM – 1, F9 – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 6, PSRM – 4.

Decizia finală

 

5.15.5

Statut: Aprobat

Solicitările Cancelariei de Stat privind modificarea, completarea sau abrogarea deciziilor Consiliului or. Durlești nr. 4.10; 4.6.5; 4.6.4; 4.6.3; 4.6.2 din 21.09.2020 au fost refuzate. 

Voturi Pro:  PAS – 4,  FCI – 5, PDM – 1, PL- 1;

Abțineri: DA – 6, PSRM – 4, F9 -1.

Decizia finală

5.15.6

Statut: Aprobat

Solicitările Cancelariei de Stat privind modificarea, completarea sau abrogarea deciziilor Consiliului or. Durlești nr. 4.1.4; 4.1.3 și 4.1.2 din 21.09.2020, au fost respinse.

Voturi Pro:  PAS – 4,  FCI – 5, PDM – 1, PL – 1;

Abțineri: DA – 6, PSRM – 4, F9 -1.

Decizia finală

 

5.15.7

Statut: Aprobat

Solicitarea Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului or. Durlești nr. 4.8 din 21.09.2020, a fost respinsă.

Voturi Pro:  PAS – 4,  FCI – 5, PDM -1,  PL- 1;

Abțineri: DA – 6, PSRM – 4, F9 -1,

Decizia finală

 

5.16 Revocarea titlului

Statut: Aprobat

Revocarea titlului de autentificare a dreptului de deținător a unui cetățean și aprobarea de către actului de constatare pe teren din 21.01.2020 elaborat de Serviciul cadastral teritorial Chișinău.

S-a votat  12 Pro:  PAS – 4,  FCI – 5, PDM -1,  PL- 1, PSRM -1;

Abțineri 10: DA – 6, PSRM – 3, F9 -1.

Decizia finală

 

5.17 Prelungirea termenului contractelor de locațiune

5.17.1

Statut: Aprobat

Prelungirea cu 3 ani de zile a termenului contractului de arendă funciară nr. 01/17 din 22.01.2017, asupra terenului cu suprafața de 0,0027 ha.

Voturi Pro: DA – 6, PAS – 4, FCI – 5, PDM – 1, PL- 1, PSRM -2 ;F9 -1

Abțineri:  PSRM – 2

Decizia finală

5.17 .2

Statut: Transmis la reexaminare

Prelungirea contractului de arendă funciară asupra unui teren din str. Gribov.

Voturi Pro Reexaminare: DA – 5, PAS – 4,  FCI – 5, PDM -1,  PL- 1, PSRM -1, F9 -1

Abțineri: PSRM – 3, DA – 1.

5.17.3

Statut: Aprobat

Prelungirea cu 3 ani de zile a termenului contractului de arendă funciară nr. 01/15 din 02.07.2015, asupra terenului cu suprafața de 0,0024 ha.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 

5.18 Modificarea Deciziilor Consiliului or. Durlești

5.18.1

Statut: Aprobat

Modificarea Deciziei Consiliului local or. Durlești nr. 3.11 din 13.07.2020, prin completarea acesteia cu un nou punct, cu următorul conținut: A radia înscrisul din Registrul Bunurilor Imobile al Agenției Servicii Publice.

S-a aprobat cu majoritatea voturilor.

Decizia finală

5.18.2 

Statut: Aprobat

Modificarea Deciziei Consiliului local or. Durlești nr. 3.9 din 13.07.2020, cu  privire la schimbarea destinației construcțiilor proprietatea membrilor întovărășirii pomicole Slavira prin completarea cu mai multe numere cadastrale și introducerea unui punct nou cu următorul conținut: Prezenta decizie va servi drept temei juridic pentru eliberarea autorizației de schimbare a destinației.

S-a aprobat cu majoritatea voturilor.

Decizia finală

 

5.19 Examinarea cererii

Statut: Aprobat

Solicitarea locatarilor str. Dealul Morilor și str. a. Marinescu, privind acordarea statutului de zonă pietonală a străzii A. Marinescu cuprinsă în perimetrul nr. 37-38, a fost respinsă

S-a aprobat cu majoritatea voturilor.

Decizia finală

 

5.20 Transmiterea cu titlu gratuit 

Statut: Aprobat

Transmiterea cu titlu gratuit a Lucrărilor de iluminat stradal din str. Podgorenilor, Fățărilor, Iașului, N. Dimo, str-la Șt. Vodă și str. Hotinului până la nr. 39, de la balanța primăriei or. Durlești la balanța Consiliului municipal Chișinău, cu predarea ulterioară în gestiunea ÎM Rețelele Electrice de Iluminat Lumteh.

S-a aprobat cu majoritatea voturilor.

Decizia finală

 

5.21 Instalarea unui memorial

Statut: Aprobat

A permite grupului de inițiativă instalarea unui memorial istoric în memoria victimelor represiunilor politice pe terenul cadastral 0121112078 (partea spre str. alexei Mateevici nr 8A)

S-a votat unanim.

Decizia finală

 

5.22 Stabilirea indemnizației alesului local

Statut: Aprobat

Se stabilește indemnizația alesului local pentru fiecare ședință al Consiliului Local în mărime de 1600 lei.

Decizia finală

 

                 

 

 

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului Local: bugetul pentru 2024 și blocurile de pe str. Tudor Vladimirescu

Primăria Durlești începe al doilea an consecutiv cu un buget provizoriu și ratează 34 de milioane de lei. Cum s-a ajuns aici?

Candidații care luptă în turul II pentru funcția de primar în Durlești

Turul II în Durlești: dezbateri cu un singur candidat