Ședința Consiliului local: buget, scutiri, iluminat

Consiliul Local se va reuni în prima ședință din acest an joi, 23 martie 2023. Vor fi discutate 25 de subiecte, printre care aprobarea finală a bugetului localității pentru anul 2023, distribuirea surplusului de venituri acumulate în 2022, adoptarea unui regulament pentru scutirea populației vulnerabile de la plata pentru evacuarea gunoiului. Ședința va fi una ordinară, convocată de primara or. Durlești, după ce în aceeași lună un grup de consilieri locali au încercat de trei ori, însă fără succes, să oblige primăria să organizeze o ședință extraordinară. Detalii aici. Iată câteva dintre cele mai importante proiecte de decizie ce urmează să fie votate de consilierii locali:   - Aprobarea bugetului or. Durleşti pentru anul 2023 în lectură finală  Primăria Durlești va avea la îndemână pentru cheltuieli în acest an 103,2 milioane de lei Conform bugetului propus spre aprobare, circa jumătate din sumă va fi investită în dezvoltarea infrastructurii, dintre care 42 de milioane de lei vor merge la drumuri, iar 13,7 milioane – către proiecte de apeduct, canalizare, amenajare a curților, sterilizare a câinilor vagabonzi.  O treime din buget, peste 30 de milioane de lei, va fi folosit pentru finanțarea instituțiilor de învățământ din localitate. Mai multe detalii despre bugetul propus aici.   - Rectificarea bugetului pe anul 2023  Primăria mai propune distribuirea unei sume suplimentare de circa 52 de milioane de lei, rămasă din bugetul anului trecut. Trei sferturi din sumă, adică peste 38 de milioane de lei, vor fi folosiți la diverse proiecte de infrastructură, cum ar fi iluminat, rețele de canalizare, apeduct și reparația drumurilor. Vezi lista completă aici. 13,5 milioane vor ajunge la trei grădinițe (nr. 201 „Mărțișor”; nr. 2 „Țărăncuța” și nr. 3 „Făt-Frumos”- reparația pavilioanelor), Gimnaziul Durlești (eficiență energetică a clădirii), Căminul Cultural (pentru a cumpăra instrumente muzicale) și la Primăria Durlești (pentru pregătirea documentației pentru construcția clădirii). Vezi sumele și proiectele ce vor fi finanțate aici.   - Scutiri de la plata serviciilor de evacuare a gunoiului Viceprimarul or. Durlești propune ca populația vulnerabilă să fie scutită de la plata pentru evacuarea deșeurilor menajere solide, respectiv, consilierii locali vor vota un Regulament care stabilește condițiile și modul de acordare a acestei scutiri. Regulamentul prevede că beneficiarii scutirii vor fi: șomerii și familiile și pensionarii cu un venit total sub minimul de existență. Scutirea se va acorda în baza unei cereri depuse la primărie de către solicitanți, iar, în cazul în care cererea va fi acceptată, prestatorul de servicii de evacuare a gunoiului va reflecta scutirea în factură, iar banii vor fi recuperați ulterior de la primărie. Puteți consulta Regulamentul înaintat spre aprobare aici.   - Finalizarea extinderii rețelei de iluminat și transmiterea gestiunii către întreprinderea municipală „Lumteh” De interes public este și proiectul de decizie prin care în mod oficial se încheie proiectul de renovare și extindere a rețelei de iluminat pe câteva străzi și stradele din Durlești, și anume: stradelele I, II, III şi IV Testemițeanu, stradelele I Codrilor, str. Gh. Asachi, str. Ion Soltîs, str. Valea Babei Consilierii vor vota ca bunurile construite, în valoare de 654 757,05 lei, să fie transmise la balanţa Consiliului municipal Chişinău, pentru a fi transmise ulterior în gestiunea Întreprinderii Municipale Reţele Electrice de Iluminat "Lumteh".     - Raportul primarei Eleonora Șaran despre executarea bugetului pe anul 2021 și 2022 şi alte chestiuni de interes public  Un grup de consilieri din fracțiunea DA propun să fie constatat faptul că primara Eleonora Șaran nu și-a onorat obligațiile de a prezenta public câteva seturi de informații, și anume: 

- Informație privind agenții economici care au efectuat lucrări capitale de construcții în localitate și modul cum au fost selectați;

- Informație privind sumele pe care primăria Durlești a fost obligată să le plătească din bugetul localității drept prejudiciu material, prin hotărâri judecătorești emise în perioada 01.11.2019 - 15.06.2020, cine se face vinovat și ce măsuri s-au luat;

- Informație privind proprietarii panourilor de publicitate instalate în or. Durleşti și documentele în baza căror au fost instalate;

- Documentele care stau la baza lucrărilor de amenajare a curții din str. N. Gribov și a reparației str. N. Gribov și str. Florilor.  

De asemenea, proiectul de decizie împuternicește avocatul Consiliului Local, Pavel Croitoru, să depună o sesizare la organele de drept competente. Inițial, o decizie cu aceeași denumire fost discutată și votată la ședința Consiliului Local din 23.12.2022, dar nu a intrat în vigoare. Ea a fost întoarsă pentru reexaminare de către secretarul consiliului, care a considerat că decizia contravine legii. Decizia va fi discutată repetat la această ședință.   - Modificarea salarizării avocatului care va reprezenta Consiliul Local în instanță Consilierul PAS Oleg Popșoi a propus modificarea modalității de salarizare a avocatului care a fost desemnat în toamna anului 2022 să reprezinte Consiliul Local în instanțele de judecată.  Onorariul de 25 000 de lei/lună nu va mai fi plătit din bugetul localității, ci din buzunarul consilierilor, în mod benevol. Responsabil de plăți va fi consilierul PAS Oleg Popșoi. De asemenea, se propune ca avocatul, pe lângă reprezentarea Consiliului Local în judecată, să poată depune plângeri și sesizări la organele de drept, atunci când va identifica abuzuri și încălcări ale legii. Un grup de nouă consilieri a încercat de câteva ori să aprobe aceste modificări în luna martie, cerând organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local, dar care nu a mai avut loc, în lipsa secretarului consiliului local.  Modificarea modalității de salarizare a avocatului este propusă după ce primara or. Durlești, Eleonora Șaran, a cerut în instanță suspendarea deciziei prin care Consiliul Local a angajat avocatul, care este independent de primărie, fapt ce a dus și la suspendarea plății lunare a onorariului acestuia, care urma să se facă din bugetul localității. Cabinetul avocatului Pavel Croitoru a fost desemnat să reprezintă Consiliul Local în instanță printr-o decizie adoptată de consilierii locali în octombrie 2022, în urma unui conflict iscat de un proiect imobiliar pe str. Tudor Vladimirescu. Consilierii au angajat avocatul după ce jurista primăriei a refuzat să reprezinte Consiliul Local în procesul de judecată, prin care dezvoltatorul imobiliar încearcă să obțină obligarea consilierilor să aprobe vânzarea unor terenurilor și planuri urbanistice, pentru a putea ridica un complex de blocuri la intrarea în or. Durlești, de-a lungul străzii Tudor Vladimirescu. Consilierii sunt însă împotriva proiectului imobiliar. Mai multe detalii aici. Consultați mai jos documentul integral cu ordinea de zi a ședinței din 23 martie 2023. Primăria Mea va transmite în direct ședința, pe pagina de Facebook. pdf24_merged

Trei tentative eșuate de a convoca Consiliul Local în luna martie. Ce au vrut să voteze consilierii?

În luna martie consilierii locali ai orașului Durlești au avut trei tentative eșuate de a convoca o ședință extraordinară a Consiliului Local. Aceștia planificau să adopte bugetul orașului Durlești pentru anul 2023, dar și câteva decizii ce țin de transparența planificării urbane și a actelor permisive în construcții eliberate de primărie. O nouă ședință este stabilită pentru data de 23 martie, ora 10.00. De această dată însă ședința este ordinară și convocată prin dispoziția primarului. Grupul de consilieri locali care au făcut demersurile pentru organizarea unei ședințe extraordinare a consiliului local este format din 4 consilieri de la Platforma DA, 3 de la PAS și 2 consilieri independenți.  Aceștia au cerut convocarea Consiliului Local pentru data de 3 martie, dar ședința nu a avut loc, pentru că secretarul consiliului nu s-a prezentat, prezența lui fiind obligatorie conform legii. Respectiv, în următoarele două săptămâni, grupul de consilieri a făcut alte două încercări repetate de a convoca ședința extraordinară pentru data de 9 martie și, ulterior, 14 martie, însă nici acestea nu au avut loc, la fel, din cauză că secretarul consiliului nu s-a prezentat.  De bază, ședințele consiliului local se convoacă prin dispoziția primarului, însă primăria Durlești a refuzat convocarea acestora la solicitările consilierilor, din motiv că o ședință ordinară era fixată de primărie la finalul lunii martie.  Totuși, legea permite consilierilor locali să convoace de sine stătător o ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, în cazul în care solicitarea vine din partea a cel puțin o treime din consilierii aleși, adică minim 8, iar primăria refuză, condiții întrunite în acest caz.   

Ce au vrut să voteze consilierii

Iată câteva dintre cele mai importante decizii propuse de consilierii locali pe ordinea de zi:
 • Publicarea actelor permisive în construcție emise de Primăria Durlești
Decizia prevede publicarea pe pagina web a primăriei a Registrului actelor permisive în construcție emise de primarul or. Durlești.  În cazul în care ar fi votată, decizia ar aduce transparență față de construcțiile autorizate și neautorizate din Durlești. Preambulul proiectului de decizie menționează faptul că primăria Durlești nu a onorat până acum această obligație pe care o are conform legii.  De asemenea, se propune ca pe pagina web a primăriei să fie publicate toate actele permisive în construcție emise în ultimii trei ani, dar și Registrul refuzurilor de emitere a actelor permisive. Cât despre viitoarele acte permisive pentru construcții, acestea să fie emise doar prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive.
 • Publicarea documentației complete de urbanism și amenajare a teritoriului or. Durlești
Decizia este motivată în preambul de faptul că primăria Durlești nu a executat până în prezent nici această obligație legală.
 • Interzicerea emiterii actelor permisive de construcție în fâșia de protecție a apei r. Durlești
Consiliul Local își propune să interzică emiterea certificatelor de urbanism pentru proiectare și autorizații de construcție în raza a minim 20 de metri de la râul Durlești, ceea ce constituie fâșia de protecție a râului, conform legii cu privire la zonele și fâșiile de protecție ale râurilor.
 • Aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2023, în lectura a 2-a
La 23 decembrie 2022, aleșii locali au aprobat bugetul în prima lectură – 101 810,6 mii lei. Conform legii, pentru a intra în vigoare, proiectul bugetului trebuie votat și în lectura a doua.
 • Modificarea deciziei cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din grădinițele și școlile din Durlești
Proiectul de decizie prevede excluderea Liceului „Hyperion” și a Gimnaziului Durlești din lista instituțiilor de învățământ cărora le va fi asigurat din contul statului câte 0,5 litri/zi de apă potabilă pentru fiecare copil. Astfel, doar copiii din grădinițele din Durlești rămân să beneficieze de norma de apă garantată de stat. Proiectul a parvenit în urma unei notificări a Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și în contextul unei proces de judecată administrativ aflat pe rol la Judecătoria Chișinău.
 • Modificarea deciziei prin care Consiliul Local a desemnat cabinetul avocatului Pavel Croitoru să îl reprezinte în instanțele de judecată
Atât Primăria Durlești, cât și Consiliul Local sunt reprezentanți în instanță de un singur jurist, angajat de primărie Totuși, din cauza conflictului legat de cazul construcțiilor din str. Tudor Vladimirescu și refuzul juristei de a reprezenta Consiliul în instanță, în octombrie 2022, consilierii au adoptat o decizie prin care și-au desemnat propriul avocat, pe care l-au dorit independent de primar. Preambulul proiectului de decizie menționează faptul că primarul or. Durlești, Eleonora Șaran, a atacat în instanță decizia consilierilor din octombrie 2022, fapt ce a dus la propunerea unor modificări la decizia de numire a avocatului.  

23 martie – Ședința ordinară a Consiliului, convocată pe primar

Pe 23 martie 2023, joi, Consiliul Local Durlești se va convoca pentru prima dată în acest an, într-o ședință ordinară, conform unei dispoziții semnată de primarul Eleonora Șaran. Ședința are o altă ordine în zi decât cea propusă de grupul de consilieri locali. Doar două subiecte înaintate de consilieri vor fi discutate la ședința convocată de primărie: 
 • Aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2023 în lectură finală;
 • Modificarea deciziei prin care Consiliul Local și-a desemnat un avocat propriu pentru reprezentarea în instanțele de judecată. 
pdf24_merged

Alătură-te grupului de inițiativă din Durlești

Te interesează cum funcționează primăria și consiliul local din Durlești? Vrei să afli cum poți cere de la autorități să soluționeze probleme precum lipsa spațiilor verzi amenajate și insuficiența transportului public? Completează formularul și alătură-te grupului de inițiativă din localitate.  Pe parcursul ultimilor ani, echipa Primăria Mea, alături de locuitori ai or. Durlești, a identificat și cercetat problemele suburbiei. Două dintre problemele cel mai des menționate sunt lipsa spațiilor verzi amenajate și insuficiența transportului public. După mai multe acțiuni și discuții cu autoritățile locale, au fost făcuți pași spre soluționarea acestora. Consiliul a alocat bani pentru amenajarea scuarului La Cișmele și altor zone verzi din localitate. Au fost introduse rute noi de troleibuz, lansate rute locale, suplinit numărul de unități de transport. Acțiunile însă nu sunt suficiente și locuitorii continuă să fie afectați.  Ne propunem să extindem grupul de inițiativă care va continua să ceară soluții. Membrii grupului vor învăța cum funcționează primăria și consiliul din Durlești, vor interacționa cu autoritățile, vor organiza discuții publice, evenimente comunitare și vor îndemna alți locuitori să se alăture eforturilor de soluționare a problemelor. Pentru a face parte din grup, completează formularul până pe 7 aprilie 2023. Poate aplica oricine este interesat/ă să contribuie la o localitate mai bună, indiferent dacă a avut sau nu experiență anterioară de interacțiune cu primăria sau consiliul. Un oraș bun este un efort comun!

Cum dezvoltăm orașul Durlești? Strada Tudor Vladimirescu

Suburbiile Chișinăului sunt zone care ni le imaginăm a fi departe de aglomerațiile urbane, care promit liniște, aer curat, spații de joacă și recreere. Proximitatea acestora de urbe, dezvoltarea recentă a infrastructurii și căilor de acces, îmbunătățirea rețelelor de transport public, fac suburbiile atractive atât pentru locuitori, cât și pentru potențiali dezvoltatori. Acesta este și cazul orașului Durlești. În ultimii ani, pe teritoriul localității au fost construite zeci de blocuri multietajate, în contrast caselor particulare cu maxim două-trei nivele ce împânzesc localitatea. Ritmul rapid de ridicare a blocurilor multietajate nu este însoțit de dezvoltarea infrastructurii rutiere, socio-economice sau culturale. Autoritățile locale nu au o viziune pe termen lung care să combine tendințele de urbanizare cu așteptările și necesităților locuitorilor. Analizăm în continuare strada de acces către suburbia Durlești, explicăm situația actuală, prezentăm planurile autorităților și oferim idei pentru o dezvoltare armonioasă.  

Strada Tudor Vladimirescu – fără trotuare și marcaj rutier, cu inundații și ambuteiaje

Strada Tudor Vladimirescu conectează or. Durlești cu sectorul Buiucani al capitalei. Artera își are prelungirea în străzile Vasile Lupu, Ion Creangă și Ion Pelivan din Chișinău. Zilnic, mii de oameni circulă pe această stradă în drum spre serviciu, școală, piață etc., fie cu transportul public, cel personal sau pe jos. Astfel, este unul din cele mai aglomerate drumuri din Durlești. Convențional, strada este împărțită în două – până și după sensul giratoriu de la Uzina Chimică „Aschim”. În acest text, analizăm partea de până la uzină. Strada are două benzi de circulație. Marcajul rutier, de cele mai multe ori, este aproape invizibil. Nu există bandă separată pentru transportul public sau cel alternativ. În orele de vârf, se crează ambuteiaje care pornesc încă înainte de intrarea în localitate, pe străzile din sectorul Buiucani. Când plouă, sistemul de evacuare a apelor pluviale nu face față. Strada se inundă și îngreunează traficul rutier, deplasarea pietonilor este practic imposibilă. Infrastructura pietonală este slab dezvoltată. Trotuarele sunt stricate, nu au bordurile coborâte pentru a facilita accesul cărucioarelor, iar pe mai multe sectoare de drum chiar lipsesc sau sunt acaparate de mașinile parcate. Printre agenții economici care își desfășoară activitatea aici sunt stații de deservire auto, stații PECO, frizerii, magazine etc. Pe majoritatea terenurilor de pe ambele părți ale străzii, sunt construite case individuale, cu un nivel sau două, așa cum prevede Planul Urbanistic General (PUG) actual – zonă rezidențială. În ultimii ani, au început să apară blocuri multietajate. Prin schimbarea regimului de înălțime prevăzut de PUG, agenții economici au reușit să „dezvolte” zona și să construiască clădiri cu 7-9 nivele. Unele blocuri au fost construite fără a asigura suficient spațiu pentru terenuri de joacă pentru copii, locuri pentru plimbări, spații verzi sau locuri de parcare. Astfel, oamenii care locuiesc în aceste blocuri sau cei care vin în vizită parchează haotic și blochează accesul pietonilor pe trotuar. Mai mulți proprietari ai caselor particulare din apropierea construcțiilor multietajate au fost lipsiți de lumina naturală. Liniștea și intimitate acestora au fost perturbate. Anticipând faptul că urmează să apară tot mai multe blocuri de-a lungul străzii, oamenii au fost nevoiți să își vândă proprietățile. Astfel, se observă mai multe terenuri cu case nelocuite sau demolate. Per ansamblu, strada principală de acces în orașul Durlești nu corespunde unei imagini potrivite pentru intrarea în cea mai mare suburbie a capitalei. Analizăm în continuare planurile de dezvoltare a acesteia.  

Propuneri de dezvoltare – lărgire, reorganizarea traficului, blocuri multietajate

Primăria nu are o viziune de ansamblu despre cum trebuie dezvoltată strada Tudor Vladimirescu, astfel ca probleme precum ambuteiajele, inundațiile, lipsa infrastructurii pietonale să fie rezolvate. Pentru a înțelege planurile autorităților locale, am analizat subiectele discutate în ultima perioada de Consiliul local cu referire la această zonă și am solicitat informații suplimentare. Am identificat două direcții prin care autoritățile își propun să dezvolte zona – infrastructura rutieră și construcții de-a lungul străzii. Infrastructura – proiect de lărgire a străzii și reorganizarea circulației În iunie 2021, prin decizia 4.1.6 din 29.06.2021, au fost alocați 400 000 lei pentru proiectarea extinderii străzii Tudor Vladimirescu. Am întrebat Primăria or. Durlești dacă a fost elaborat acest proiect și am solicitat o copie. În răspunsul recepționat, reprezentanții primăriei ne-au spus că, din cauza construcțiilor și obiectivelor existente de-a lungul străzii, extinderea carosabilului prin amenajarea unor benzi noi de circulație este imposibilă. Totuși, primăria ne-a comunicat că au fost identificate un set de măsuri pentru fluidizarea traficului – reorganizarea circulației pe anumite porțiuni de drum prin instalarea indicatoarelor rutiere cu sens unic, schimbarea direcțiilor de deplasare a transportului, instalarea unui semafor pietonal și reamenajarea sensului giratoriu de la Uzina „Aschim". Primăria spune că analizează posibilitatea implementării setului de măsuri în termene cât mai restrânse, de comun cu Serviciul sistematizare circulație rutieră din cadrul Direcției de poliție a municipiului Chișinău și specialiști în domeniu. Detalii sau termenele de executare a acestor măsuri nu se cunosc. Acestea nu au fost comunicate pe larg sau consultate cu cetățenii. Referitor la soluții pentru celelalte probleme existente – inundațiile, infrastructura pietonală deficitară și lipsa infrastructurii pentru transportul public alternativ (trotinete, biciclete, etc.), primăria nu ne-a oferit niciun răspuns. Construcții de-a lungul străzii – blocuri multietajate În ultimii ani, autoritățile locale discută despre mai multe planuri de construcție a blocurilor multietajate pe ambele părți ale străzii. În iulie 2021, primăria orașului Durlești a organizat consultări publice despre construcția a două blocuri de locuit cu 12 nivele și un număr total de 206 apartamente la intersecția străzilor Paris și Tudor Vladimirescu. Mai exact, pe terenurile de pe adresele T. Vladimirescu nr. 34, 36, 36/a, 38. Informația despre aceste consultări nu a fost publicată pe site-ul primăriei Durlești și nu au fost atașate materialele aferente, dar a fost publicată doar în Monitorul Oficial – o sursă la care are acces doar o mică parte din cetățeni. Cu toate acestea, subiectul a fost mediatizat în rețelele sociale de echipa Primăria Mea și astfel la consultări au fost prezenți zeci de locuitori ai orașului Durlești și consilieri locali. Reprezentantul companiei care a elaborat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a prezentat conceptul. Mai mulți din cei prezenți s-au expus împotriva construcției blocurilor, menționând că acestea ar crea ambuteiaje și mai mari și că ar încălca regimul de înălțime din zonă. Procesul verbal al consultărilor nu a fost publicat pe site-ul primăriei. Am solicitat să ni se ofere o copie a acestuia și mai multă informație despre etapa la care se află acest caz, însă nu am primit niciun răspuns.
De cealaltă parte a străzii, există planuri de construcție a altor 17 sau 27 de blocuri. Cel puțin, asta prevăd două variante ale PUZ-urilor pentru zona de la intrarea în Durlești până la intersecția cu strada 27 august pe care instanța de judecată obligă Consiliul local să voteze. Nu se cunoaște exact care dintre cele două variante este cea finală – investitorul declară că e cea cu 17 blocuri, iar aleșii locali afirmă că le-a fost prezentat și un plan cu 27 de blocuri.
În total, pe partea din vale a străzii, se planifică construcția a în jur de 38 de blocuri. Aparent există încă un PUZ pentru pentru zona de la str. 27 august până la cercul de la Aschim. Asta am aflat la discuțiile publice despre care relatăm în continuare.

Discuții publice – cum dezvoltăm strada Tudor Vladimirescu

AO Primăria Mea a organizat o discuție publică, la care au fost invitați reprezentanții primăriei, agenții economici și locuitorii or. Durlești. Am discutat ce prevăd aceste planuri și dacă sunt în conformitate cu prevederile legale. Am întrebat locuitorii cum și-ar dori ei dezvoltarea străzii Tudor Vladimirescu. Referitor la lărgirea și amenajarea străzii, aleșii locali au menționat că au cerut primăriei să apeleze la Chișinău Proiect pentru a elabora o soluție arhitecturală pentru lărgirea și amenajarea străzii. Ei consideră că există soluții precum amenajarea unei benzi reversibile, interzicerea virării la stânga spre str. Paris ș.a. Totuși, potrivit aleșilor, ei nu au primit niciun răspuns. Menționăm că la solicitarea noastră, primăria ne-a comunicat că lărgirea străzii nu este posibilă, însă la moment se analizează alte posibilități de reorganizare a traficului. În legătură cu planurile de construcție a blocurilor, consilierii au spus că nu sunt de acord să execute o decizie care îi obligă să voteze un PUZ pe care nu l-au văzut și care nu este în conformitate cu normele legale. Mai mult, ei au afirmat că, la diferite etape, le-au fost prezentate diferite PUZ-uri, care prevedeau construcția fie a 17, fie a 27 de de blocuri. Suplimentar, au declarat că există și un alt PUZ pentru zona de la cercul de la Aschim până la str. 27 august, care prevede construcția a încă 11 blocuri. Aleșii locali au menționat că au adoptat o decizie care prevede că în zona respectivă se pot construi clădiri nu mai înalte de 9 metri și vor solicita de la primară să elaboreze un plan urbanistic pentru întreaga stradă. Totuși, proiectul a fost aprobat la 25 august 2022. Respectiv, are efect doar asupra deciziilor adoptate după această dată. Suplimentar, consilierii au menționat că au solicitat primăriei ca toate autorizațiile de construcție eliberate după 2019 să fie publicate pe site-ul primăriei, așa cum prevede legea. Tot ei au declarat că vor angaja avocat care să le reprezinte interesele în instanța de judecată, așa cum au încercat să facă și în cazul construcțiilor pe Tudor Vladimirescu, când jurista primăriei a refuzat să îi mai reprezinte, dar au întâmpinat mai multe piedici. Reprezentanții primăriei nu au dat curs invitației noastre și nu au fost prezenți la discuții. Totuși, am primit un răspuns în care primăria ne spune că a informat consilierii despre ședințele de judecată, însă aceștia intenționat nu s-au prezentat și au astfel au favorizat emiterea hotărârii care i-ar obliga să voteze acest PUZ. Reprezentanții dezvoltatorilor PUZ-urilor despre care am discutat nu au venit la discuții. Totuși, au fost prezenți reprezentanții unui alt dezvoltator, care au aflat despre discuții din rețelele de socializare. Ei au prezentat un proiect de construcție a unui bloc pe adresa Tudor Vladimirescu 53, lângă stația PECO. Potrivit lor, proiectul a fost consultat în 2020, însă nu a fost aprobat de consilieri. Aleșii locali i-au invitat să prezinte repetat proiectul, pentru a fi examinat în cadrul unei comisii mixte. Locuitorii au susținut propunerea consilierilor de a nu permite construcția clădirilor care ar depăși 9 metri. Ei au menționat mai multe probleme care ar apărea odată cu construcțiile propuse, precum ambuteiajele, inundațiile și alunecările de teren. Au spus că nu au încredere în promisiunile dezvoltatorilor, deoarece de mai multe ori acestea au fost încălcate. Un exemplu este construcția din str. Dacilor 47, care a depășit înălțimea stabilită inițial și în cazul căreia nu au fost întreprinse măsuri din partea autorităților de a stopa construcția. În aceeași zonă, la moment sunt alte două terenuri îngrădite pe care se planifică o construcție (str. Dacilor 40, 42). Locuitorii spun că nu cunosc ce urmează să se construiască acolo și au solicitat ajutorul consilierilor să obțină informații. Despre o problemă cu un bloc deja ridicat pe str. Tudor Vladimirescu, ne-a povestit un alt locuitor din zonă. El afirmă că acesta a fost construit în apropierea casei lui și a depășit numărul de nivele stabilit inițial. Mai mult, blocul nu asigură locuri suficiente de parcare și astfel mașinile parcate la acest bloc deseori îi blochează accesul spre curtea lui. Oamenii prezenți la discuție au îndemnat toți locuitorii din or. Durlești să se implice, deoarece eventualele construcții de pe strada Tudor Vladimirescu îi vor afecta pe toți. Acestea vor provoca ambuteiaje, nu vor asigura infrastructura socială, precum școli și grădinițe și vor crea probleme pentru rețelele inginerești existente, provocând inundații. Îndemnului locuitorilor li s-au alăturat și aleșii locali, care au solicitat oamenilor să li se adreseze oricând identifică eventuale construcții care le-ar afecta casele și calitatea vieții. Ei au menționat că chiar dacă unii dezvoltatori încearcă să ocolească legea și să meargă în instanță pentru a-i obliga să aprobe astfel de proiecte, consilierii vor opune rezistență și vor întreprinde măsuri pentru a stopa astfel de fărădelegi.  

Cum poate o instanță de judecată să oblige aprobarea unui PUZ

În mod normal, elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal trebuie să fie un proces participativ – să fie întrebați oamenii cum cred ei că trebuie dezvoltată zona, ce obiective trebuie construite, cum trebuie amenajată infrastructura etc. Totuși, de cele mai multe ori, astfel de documente sunt aprobate fără participarea locuitorilor – nu se anunță consultări publice conform prevederilor legale, se includ pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate, apoi la Consiliu și astfel devine un document care permite dezvoltatorilor să construiască clădiri despre care oamenii nu cunosc și care, în cele din urmă, le afectează calitatea vieții. Uneori, așa cum a fost și în cazul PUZ-ului pentru zona sus-menționată de pe strada Tudor Vladimirescu, PUZ-urile sunt aprobate prin instanța de judecată, fără să fie consultați locuitorii și chiar fără ca consilierii să le examineze detaliat. Dezvoltatorul înaintează o cerere către Consiliu. Dacă cererea nu este examinată în termenele prevăzute de lege, acesta merge în judecată și, din lipsa interesului sau capacității autorităților locale de a-și apăra poziția, obține o decizie judecătorească care îi oferă dreptul să construiască cele planificate.  Această practică este des întâlnită și nu doar în Durlești. Deși au fost mai multe încercări de a o stopa, până în prezent nu există un mecanism clar. Pentru a preveni astfel de situații, locuitorii pot întreprinde o serie de măsuri – de la solicitarea informațiilor despre construcții până la proteste sau apărarea drepturilor lor în instanța de judecată. Detalii despre acești pași le găsiți pe platforma lansată de echipa Primăria Mea construimorasul.md.  

Ce se mai poate de făcut în cazul străzii Tudor Vladimirescu

Principala stradă de intrare în or. Durlești trebuie să fie accesibilă, confortabilă și atractivă pentru toți locuitorii – pietoni, șoferi, proprietari de afaceri, părinți, copii etc. Strada Tudor Vladimirescu are un potențial enorm. De-a lungul străzii pot fi amenajate trotuare accesibile, piste pentru transport alternativ, zone verzi, magazinașe și buticuri cochete, o piață agricolă, zone de odihnă, sport și agrement, cabinete medicale și alte obiective care ar crea inclusiv noi locuri de muncă pentru oamenii din zonă. Pentru a planifica toate acestea, este nevoie de un Plan Urbanistic Zonal pentru întreaga stradă sau chiar un Plan Urbanistic General actualizat, elaborat într-un mod participativ, cu consultări publice, discuții, analize și decizii informate. Elaborarea acestuia trebuie inclusă în proiectul de buget al localității, care urmează a fi analizat și adoptat până la sfârșitul anului. Referitor la decizia instanței care obligă consilierii de a aproba planurile de construcție a blocurilor multietajate, aleșii locali ar putea angaja un avocat care să reprezinte interesele consiliului într-un mod eficient și care să-i ajute să identifice soluții pentru această situație care vădit s-a întâmplat cu încălcarea mai multor norme legale. În tot acest proces, locuitorii trebuie să fie implicați, să susțină eforturile autorităților, să participe la discuții publice, să solicite informații și să ceară dreptul la un oraș bun. Echipa Primăria Mea va urmări în continuare acest caz, va solicita primăriei informații suplimentare, va informa despre acțiunile care se întreprind și va îndemna comunitatea să se alăture eforturilor. Un oraș bun este un efort comun.

Autoare: Natalia Slepuhin 


Problemele prioritare și atitudinea față de autoritățile locale

Calitatea drumurilor și trotuarelor, transportul public, colectarea și depozitarea deșeurilor, lipsa spațiilor de joacă și terenurilor sportive, lipsa activităților culturale și a spațiilor pentru parcare sunt problemele principale pentru locuitorii orașului Durlești.

Șantierele de construcții la fel sunt o problemă importantă. 67% din locuitori spun că au astfel de șantiere în apropierea caselor lor și majoritatea au o atitudine rea față de acestea.

Aproape ⅔ din durleșteni nu sunt mulțumiți de felul cum arată localitatea. Peste jumătate din locuitori nu sunt mulțumiți de activitatea primăriei. Majoritatea nu au încredere în actuala primară, iar 62% nu ar vota pentru aceasta.

În același timp, peste 83% spun că nu știu cu ce se ocupă autoritățile locale – primăria și consiliul. 87% nu au știut sau nu au vrut să numească un ales local. Totuși, unii locuitori cunosc câțiva consilieri. Printre cei mai des menționați sunt Mihail Onofrei, Marcel Olan, Sergiu Drăguțan, Tamara Pasat, Valentin Cebotari ș.a

Locuitorii spun că se informează despre activitatea autorităților locale de la TV, din internet și discuții cu rude, prieteni sau colegi de serviciu. 71% nu au accesat în ultimul an site-ul primăriei. Doar un sfert din cetățeni își doresc să comunice cu aleșii locali. Modalitățile preferate – dezbaterile publice, întâlnirile în teren și ședințele de audiere. 

Cu toate acestea, aproape ¾ din locuitori spun că vor vota la următoarele alegeri.

Sondajul a fost realizat în perioada ianuarie – martie 2022. Am selectat câteva cifre curioase în imaginile de mai jos. Totodată, puteți consulta și sondajul în întregime aici.Sondajul a fost realizat la solicitarea AO Primăria MEA. Realizarea sondajului a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.


Consiliul local Durlești în 2021: Retrospectiva anului II de mandat

În 2021, consilierii locali din or. Durlești au examinat peste 124 de subiecte și au aprobat 104 de decizii, aproape de două ori mai puțin comparativ cu primul an de mandat. Aleșii s-au întrunit în 8 ședințe, înregistrând o prezență medie de peste 84,5%.

În total, în primii doi ani de mandat (noiembrie 2019 – 2021), consilierii locali din or. Durlești au examinat peste 400 de chestiuni. Dintre acestea, 364 de proiecte au fost adoptate.

Autoritățile din Durlești continuă să aibă restanțe la capitolul transparență. Chiar dacă primăria publică agenda ședințelor Consiliului și proiectele de decizie ce vor fi examinate, de cele mai multe ori informația este incompletă, iar termenele prevăzute de lege nu se respectă. Majoritatea proiectelor de decizie publicate pe site conțin informații pe care primăria le consideră date cu caracter personal și le hașurează – numerele cadastrale ale terenurilor publice date în arendă/vândute sau numele aleșilor și funcționarilor publici. Astfel, primăria interpretează eronat legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal pentru a-și justifica activitatea netransparentă.

Am analizat comparativ primii doi ani de mandat ai Consiliului local Durlești. Prezentăm comparativ date despre numărul de ședințe, prezența consilierilor, inițiativele acestora, proiectele examinate, legalitatea deciziilor aprobate și alte informații relevante, colectate din monitorizările ședințelor consiliului, listele de prezență, informațiile plasate pe pagina oficială a Primăriei Durlești, datele prezentate de Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și alte informații apărute în mediul online.

Notăm observații, formulăm concluzii și oferim recomandări pentru un Consiliu mai transparent și mai aproape de locuitori. Vrem ca aleșii locali să reprezinte interesele tuturor locuitorilor, să pună prioritățile pe agenda primăriei, să întreprindă acțiuni eficiente și într-un mod transparent și să comunice și să implice cetățenii în procesul decizional. Stăm cu ochii pe ei și invităm locuitorii orașului Durlești să se alăture eforturilor noastre. 

Consiliul Local Durlești: 23 de aleși locali – 6 partide și 6 consilieri independenți

În 2019, locuitorii or. Durlești au ales o primară și 23 de consilieri locali să le reprezinte interesele și să administreze treburile orașului. Consiliul local are următoarele atribuții: decide direcțiile strategice de dezvoltare a suburbiei; identifică soluții la problemele cetățenilor; adoptă și modifică bugetul și taxele locale; decide luarea sau acordarea împrumuturilor; inițiază consultări publice pe problemele de interes local; decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor publice; aprobă lucrările de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ ș.a.

Actualul Consiliu al or. Durlești s-a format în urma alegerilor locale din 20 octombrie 2019. Consiliul a fost ales pentru un mandat de 4 ani în următoarea componență: Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 10 consilieri, Partidul Socialiștilor (PSRM) – 4 consilieri, Partidul Liberal (PL), Partidul Democrat (PDM) și Forța Nouă (FN) – câte 1 consilier și 6 consilieri independent. 

Pe parcursul primilor doi ani de mandat componența Consiliului local a suferit modificări:  

- blocul ACUM s-a divizat în fracțiunile PAS și DA la ședința din 28 noiembrie 2019

- consilierul PL Constantin Creangă a demisionat și a fost înlocuit de către Valentina Ciobanu în martie 2020;

- consilierul PSRM Vladimir Roșca a demisionat și a fost înlocuit de Sandu Bunescu în iulie 2020.

În 2021, nici unul dintre consilieri nu și-a încetat activitatea, însă structura Consiliului s-a modificat. Vladimir Garștea a părăsit partidul PD și s-a alăturat partidului ȘOR, iar Mihail Onofrei și Sergiu Draguțan s-au retras din fracțiunea consilierilor independenți și își continuă activitatea fără fracțiune.

Toate categoriile de cetățeni trebuie să fie reprezentate în procesul decizional. Deși actuala componență a Consiliului este mai echilibrată decât cea din mandatul precedent, tinerii și femeile rămân cele mai puțin reprezentate categorii. Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului pe vârste și gen nu a suferit modificări.

Pentru a fi mai aproape de nevoile cetățenilor și a putea reprezenta interesele acestora, consilierii trebuie să fie deschiși spre comunicare. Locuitorii trebuie să poată apela la aleșii lor pentru a le solicita ajutorul în diverse probleme cu care se ciocnesc în raport cu primăria. Pentru aceasta, este nevoie ca informațiile de contact ale consilierilor, orele de audiență și domeniile de care sunt responsabili să fie făcute publice. Din păcate, pe site-ul oficial al primăriei Durlești este publicată doar lista consilierilor și formațiunile politice din care aceștia fac parte. Datele de contact și orele de audiență lipsesc.

În 2021 consilierii s-au reunit în 8 ședințe 

Pentru a-și exercita atribuțiile și a decide cum să fie soluționate problemele din orașul Durlești, aleșii locali se întrunesc în ședințe. Acestea sunt publice și orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

Potrivit legii, aleșii locali se întrunesc în ședințe ordinare o dată în 3 luni. Consilierii se pot întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

În 2021, consilierii au avut 8 ședințe, cu 3 ședințe mai puțin decât în primul an de mandat. Din cele 8 ședințe, 6 au fost extraordinare. În total, în primii doi ani de mandat (noiembrie 2019 - decembrie 2021), consilierii s-au reunit în 19 ședințe.

La începutul fiecărei ședințe convocate, se alege din rândul consilierilor prezenți, prin vot deschis, un președinte sau o președintă de ședință.

În al doilea an de mandat, jumătate din ședințe (4 din 8 ședințe) au fost prezidate de aleși din cadrul fracțiunii consilierilor independenți. În primul an de mandat, fracțiunea consilierilor independenți a prezidat 6 din 11 ședințe. Spre deosebire de anul precedent, PAS și Forța Nouă nu a prezidat nici o ședință, PSRM a prezidat 3 ședințe (2 în primul an de mandat), iar DA o ședință. Reprezentanții PL și PDM/Partidul Șor (consilierul a tranzitat de la un partid la altul) nu au prezidat nici o ședință în cei doi ani de mandat. 

Consilierul care a fost președinte de ședință de cele mai multe ori, în ambii ani de mandat, este consilierul independent Mihail Onofrei (3 ședințe în primul an și 3 ședințe în al doilea).

Consilierii au participat regulat la ședințe

Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie. Absenţa fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului duce la pierderea mandatului. Ședința poate avea loc dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi, adică cel puțin 12.

Consilierii au înregistrat o participare înaltă la ședințele din primii doi ani de mandat. Prezența medie, în primul an de mandat a fost de 91%, iar în cel de-al doilea de 84.5%. 11 din cei 23 de consilieri au fost prezenți la toate ședințele Consiliului organizate pe parcursul anului 2021.

În doi ani de mandat, consilierii au fost prezenți în componență deplină la doar trei  ședințe, pe 18 noiembrie 2020, când aleșilor locali le-au fost înmânate legitimaţiile de consilier, pe 28 noiembrie 2020, la care patru consilieri au părăsit fracţiunea Blocului ACUM, și pe 25 mai 2021, când consilierii au desemnat reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare din or. Durlești.

Participarea la ședințe se achită

Pentru participarea la ședințe, aleșilor locali li se achită o indemnizație. Activitatea pe care o desfășoară consilierii în afara ședințelor (examinarea proiectelor înainte de ședințe, activitatea în comisiile de specialitate a Consiliului, elaborarea proiectelor de decizie, vizite de lucru și întrevederile cu locuitorii etc.) nu este remunerată.

La ședința din 15 decembrie 2020, consilierii au votat mărirea indemnizaţiei pentru o ședință până la 1600 de lei (brut). Nu am găsit informații publice despre mărimea indemnizațiilor până la majorare, însă potrivit unor consilieri aceasta era în jur de 600 de lei. 

Un an mai târziu, la ședința din 27 decembrie 2021, consilierii și-au majorat din nou indemnizațiile până la o sumă egală cu salariul minim pe economie (în cadrul ședinței s-a vociferat suma de 3100 de lei). 

Conform informației prezentate de către Primăria or. Durlești, consilierii au primit în 2021 câte 1600 de lei pentru ședință. Astfel, primăria a achitat consilierilor 270 400 de lei pentru cel de-al doilea an de mandat

Anual, consilierii locali trebuie să depună declarațiile de avere și interese personale. Acestea sunt publice și pot fi accesate pe portalul https://portal-declaratii.ani.md/

Deciziile Consiliului – peste 80% din proiecte examinate în 2021, aprobate

În cadrul ședințelor, consilierii examinează proiecte de decizii prin care se propun soluții la problemele locuitorilor orașului și mecanisme care asigură buna funcționare a administrației publice locale. Proiectele de decizii pot fi înaintate atât de consilieri, cât și de executivul primăriei.

Deciziile se consideră adoptate dacă pentru acestea votează majoritatea consilierilor prezenți în sală, cu excepția cazurilor în care legea prevede un număr mai mare de voturi. De exemplu, pentru aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor, stabilirea taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţii şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate este necesar votul majorității consilierilor aleși, adică cel puțin 12 voturi. 

În 2021, consilierii au examinat de două ori mai puține subiecte decât în primul an de mandat - 124 de proiecte și audieri de informație analizate, comparativ cu 260 de chestiuni examinate între noiembrie 2019 și decembrie 2020. Majoritatea, 104 de proiecte (83,87%), au fost adoptate, 5 – respinse, 12 – transmise la reexaminare și 3 chestiuni au fost audieri de informații în urma cărora nu au fost adoptate decizii. Pentru comparație, în primul an de mandat, peste 90% din proiecte au fost aprobate.

Din cele peste 124 subiecte examinate de consilieri în 2021, 8 proiecte de decizie au fost înaintate de consilierii locali. Cele mai multe proiecte au fost propuse de către consilierul Gabuja Marin – 3 proiecte. Consilerii Mihail Onofrei, Oleg Popșoi, Sergiu Drăguțan, Sandu Bunescu și Valentin Cebotari au înregistrat câte un proiect de decizie. Lista desfășurată a proiectelor înaintate de consilieri poate fi examinată aici.

În total, în primii doi ani de mandat, consilierii au examinat peste 400 de proiecte. Dintre acestea, 364 de proiecte au fost adoptate.

Legea spune că autoritățile publice locale sunt obligate să publice atât proiectele de decizii, cât și deciziile aprobate pe pagina web oficială. Chiar dacă primăria publică pe site dispozițiile de convocare a ședințelor și proiectele de decizie, de cele mai multe ori termenul de cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, prevăzut de lege, nu este respectat, iar informația prezentată este incompletă. Majoritatea proiectelor de decizii publicate pe site conțin informații pe care primăria le consideră date cu caracter personal și le hașurează. De exemplu, numerele cadastrale ale terenurilor publice care sunt date în arendă, vândute, sau pe care urmează să fie construite blocuri; numele consilierilor locali când se formează anumite comisii; și chiar numele viceprimarilor sunt hașurate atunci când aceștia sunt numiți în funcție. Deși este important ca datele personale ale cetățenilor să fie protejate, deseori autoritățile abuzează de prevederile legii și ascund informații de interes public.

 

Deciziile sunt legale? Cine le verifică?

Toate deciziile aprobate de consilieri sunt supuse controlului obligatoriu al legalității. Fiecare decizie se expediază oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea acesteia. În cazul în care oficiul teritorial al Cancelariei de Stat consideră că o decizie este ilegală, acesta notifică Consiliul și cere modificarea sau abrogarea totală/parţială a acesteia. În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, Consiliul trebuie să modifice sau să abroge actul contestat. În cazul în care Consiliul își menține poziția sau nu reexaminează decizia contestată, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului. Sesizarea instanței poate avea loc și în cazul în care Consiliul nu oferă niciun răspuns în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a deciziei.

În 2021, Cancelaria a examinat 98 de decizii ale Consiliului local Durlești. În total, de la începutul mandatului, Cancelaria a examinat peste 300 de decizii, dintre care 237 în primul an de mandat. Dacă în primul an de mandat jumate din deciziile aprobate de consilieri au fost contestate de Cancelarie, în 2021 numărul deciziilor ilegale s-a redus de șase ori, iar numărul deciziilor pe care s-au inițiat acțiuni în judecată s-a redus de trei ori. Astfel din 98 de decizii examinate, Cancelaria a solicitat modificare a două decizii, iar 18 au fost calificate ilegale. Ca și anul precedent, primăria a refuzat toate solicitările Cancelariei de a abroga sau modifica deciziile (20 în 2021 și 62 în 2020). Pe acestea 20 de decizii Cancelaria a inițiat acțiuni în instanța de judecată pentru a fi abrogate. 

Cum poate fi mai bine?

Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și aleșii locali, astfel ca aceștia să colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare. Venim cu recomandări pentru îmbunătățirea transparenței procesului decizional și implicarea cetățenilor:

 1. Plasarea pe site-ul primăriei a informației despre consilieri: pozele, datele de contact, orele de audiență, declarațiile de avere și interese personale, proiectele de decizii inițiate, prezența la ședințe, indemnizațiile, consultările publice organizate și alte informații relevante. De asemenea, încurajăm aleșii să informeze locuitorii activ, prin diverse mijloace, inclusiv rețelele de socializare, despre acțiunile inițiate și să prezinte rapoarte de activitate anuale, conform priorităților cetățenilor și promisiunilor electorale. Totodată, îndemnăm primăria să asigure filmarea și difuzarea online a ședințelor consiliilor locale. Acest lucru va oferi cetățenilor posibilitatea să afle cine sunt consilierii și să le urmărească activitatea, astfel contribuind la sporirea gradului de transparență în procesul decizional.
 2. Informarea eficientă a cetățenilor despre ședințele Consiliului. Anunțurile despre data și ora ședinței și proiectele de decizii trebuie plasate din timp pe site-ul primăriei, pentru ca cetățenii să reușească să le analizeze. Legea prevede că ședința trebuie anunțată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, iar proiectele de decizii şi materialele aferente trebuie puse pe site cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor. Pentru o informare cât mai eficientă, îndemnăm atât primăria, cât și consilierii să distribuie aceste informații și pe rețelele de socializare. 
 3. Prezentarea informațiilor complete, într-un format accesibil. Pentru ca locuitorii să cunoască într-adevăr ce decid consilierii, este important ca informația care se publică să fie cât mai explicită și accesibilă, fără securizarea excesivă a datelor și utilizarea unui limbaj clar. Recomandăm sistematizarea proiectelor de decizie și deciziilor, cu toate anexele necesare, în secțiuni separate pe pagina web și indicarea etapei la care se află acesta – dacă a obținut avizele necesare, dacă a fost supus consultărilor publice și care au fost concluziile acestora, data ședinței la care urmează să fie examinat. În așa fel, oricine va putea urmări evoluția subiectului care îl interesează și se va putea implica la oricare dintre etape. 
 4. Consultarea deciziilor cu locuitorii. Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic sau de mediu trebuie consultate. De exemplu, trebuie consultat bugetul local, planurile urbanistice, proiectele de amenajare a spațiilor publice ș.a. Legea spune că cetățenii trebuie să aibă la dispoziție minim 3 săptămâni pentru a analiza proiectele și minim 2 săptămâni pentru a se expune asupra unui proiect înainte ca acesta să fie aprobat. Primăria trebuie să analizeze recomandările parvenite și să decidă dacă acceptă sau respinge fiecare recomandare în parte. În caz că o recomandare este respinsă, trebuie menționat motivul refuzului. Concluziile se sistematizează într-un tabel care trebuie publicat pe site, împreună cu procesul-verbal al întrunirilor publice consultative.
 1. Consultarea bugetului local cu cetățenii. Banii din bugetul local trebuie utilizați pentru asigurarea unui trai confortabil în localitate și servicii publice de calitate. Mai mult de jumătate din banii acumulați în buget sunt din taxele și impozitele achitate de locuitorii or. Durlești. Tot ei trebuie să fie întrebați, în primul rând, atunci când se planifică cum să fie cheltuiți acești bani. Dacă e nevoie de transport, drumuri și trotuare, spații pentru sport sau pavaj pentru liceu. Primăria trebuie să organizeze consultări publice, să prezinte cifrele din buget într-un mod clar și să ofere cât mai multe căi pentru ca cetățenii să se poată da cu părerea.

Un oraș bun este efortul comun al locuitorilor și aleșilor locali. Vrem ca aleșii noștri locali să adopte decizii transparent, în folosul comunității, prin consultarea cetățenilor. Ei trebuie să insiste pe respectarea procedurilor și prevederilor legale. Vom continua să urmărim activitatea aleșilor locali, să cerem transparență și să încurajăm implicarea cetățenilor în procesul decizional.


Raportul a fost elaborat în cadrul proiectul “Informed Citizens – Accountable Local Government”, implementat de AO Primăria MEA, cu suportul generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Materialul reflectă opinia autoarelor și nu reprezintă viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.


Ziar comunitar. Ediția X (iunie 2022)

În noua ediție a ziarului, găsiți detalii despre:
 • Sondajul realizat în perioada ianuarie – martie 2022;
 • Asistența financiară moldovenilor care găzduiesc refugiați;
 • Principalele decizii votate de consilierii locali;
 • Experiența locuitorilor cu rutele locale de microbuz.
Puteți citi ziarul mai jos sau apăsând aici. A3_Durlesti-10

Ședința Consiliului local: decizii abrogate și reaprobate

‼ ACTUALIZARE: Ședința a fost amânată pentru luni, 21 martie, la 14.00. *** Astăzi, 17 martie, la 13.30 va avea loc ședința de îndată a Consiliului local Durlești. Ședința a fost convocată ieri, 16 martie. Consilierii vor examina patru subiecte și cinci proiecte de decizie: - două cereri de abrogare a deciziilor privind aprobarea taxelor locale și bugetului în lectura I; - aprobarea repetat a taxelor locale pentru 2022 și bugetul anual al localității, în ambele lecturi.

Ordinea de zi


Cancelaria solicită abrogarea taxelor locale și bugetului aprobat în I lectură

Cancelaria de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău, solicită primăriei Durlești anularea bugetului și a taxelor locale aprobate la ședința din 27 decembrie 2021. În informația prezentată de primărie nu este indicat motivul cererii Cancelariei, adică încălcările depistate care necesită anularea deciziilor. Deși primăria Durlești are o lungă tradiție de a ignora și respinge solicitările Cancelariei, de această dată executivul propune consilierilor să abroge deciziile și să aprobe repetat bugetul și taxele locale.  

Buget local 2022 - abrogat și reaprobat în ambele lecturi

Noul proiect de buget, care va fi aprobat de data aceasta în ambele lecturi, prevede aceleași cheltuieli în sumă de 66,540 mil. lei ca și proiectul precedent. Conform noului proiect, s-au majorat cheltuielile generale, bugetul alocat pentru cultură, sport și tineret, în timp ce s-au micșorat cheltuielile pentru servicii cu destinație economică, pentru locuințe și servicii comunale. Bugetul pentru învățământ și protecție socială nu s-a modificat. Cheltuielile pe domenii au fost însă ajustate după cum urmează:
Categorii Proiect aprobat la 27.12.2021  Proiect reexaminat la 17.03.2022
Cheltuieli generale 7.579,7 mii lei 8.244,7 mii lei
Servicii economice 20.503,3 mii lei 19.838,7 mii lei
Locuințe și servicii comunale 12.609,7 mii lei 12.541,2 mii lei
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1.120,5 mii lei 1.189,0 mii lei
Învățământ 24.311,0 mii lei 24.311,0 mii lei
Protecție socială 415,8 mii lei 415,8 mii lei
 

Noile vechile taxe locale  2022 

Ca urmarea a cererii Cancelariei de Stat, vor fi reaprobate și taxele locale. Conform noului proiect de taxe locale, taxa pentru amenajarea teritoriului va fi majorată de la 80 de lei anual (cum prevedea proiectul din 27.12.2021) la 120 lei. 
Categorii Proiect aprobat la 27.12.2021 Proiect reexaminat la 17.03.2022
Amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii (dacă activează în întreprindere și nu e inclus în efectivul trimestrial de salariați) 120 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii (dacă activează în întreprindere și nu e inclus în efectivul trimestrial de salariați)
Plasarea publicității  5% 5%
Dispozitive publicitare 600 lei anual, per metru pătrat  600 lei anual, per metru pătrat 
Cazare 5% 5%
Aplicarea simbolicii locale 0,15% 0,15%
Parcare 10 lei anual per metru pătrat 10 lei anual per metru pătrat
  Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook și va sintetiza dezbaterile și voturile consilierilor pe durlești.primariamea.md

Ședința Consiliului local: buget 2022, PUZ și subiecte funciare

Aleșii locali vor examina 17 subiecte care cuprind 32 proiecte de decizii. Printre acestea, aprobarea bugetului local și taxelor pentru anul 2022, modificarea mai multor decizii ale Consiliului local, numirea unei noi șefe la Centrul de Sănătate,  elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru mai multe terenuri din sectorul 0121104 și multe subiecte funciare. Luni, 27 decembrie, ora 15.00, consilierii vor încerca din nou să se reunească în ședință, după o tentativă nereușită organizată de primărie pe 23 decembrie. La ședința convocată de primară pe 23 decembrie nu s-au prezentat mai mulți consilieri din platforma DA, PAS și independenți, din motiv că pe agendă nu era inclus proiectul bugetului, precum și refuzul primăriei de a prezenta consilierilor informația solicitată cu privire la diverse subiecte.  Ca urmare, consilierii au solicitat convocarea repetată a ședinței Consiliului pe 27 decembrie, la care se va examina bugetul local pentru anul viitor. Pe agendă se regăsesc mai multe proiecte care urmau a fi examinate pe 23 decembrie. Au fost excluse însă subiectele privind numirea lui Mihai Enachi în calitate de viceprimar și adoptarea mai multor planuri urbanistice. Descriem în continuare principalele subiecte care urmează a fi discutate. Toate proiectele pot fi găsite aici

Ordinea de zi


Bugetul orașului pentru 2022

Primăria propune consilierilor spre aprobare un buget de 66,5 mil. lei (venituri și cheltuieli). Cea mai mare parte din buget este prevăzută pentru educația timpurie (grădinițe) – peste 24,3 milioane lei, și drumuri – peste 20,5 milioane. Pentru Dezvoltare comunală și amenajare, autoritățile planifică să cheltuie peste 12,6 milioane lei. Următoarea categorie sunt Serviciile de stat cu destinație generală – peste 7,5 milioane. Pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă sunt alocate 1,7% din buget – puțin peste 1,1 milioane. Cea mai mică parte a cheltuielilor o constituie Protecția socială cu cca 418 mii lei. Primăria Mea - or. Durlești a analizat detaliat proiectul bugetului în articolul „Pe ce dăm banii în 2022?”. Consilierii vor examina și aprobarea regulamentului pentru constituirea fondului de rezervă a primăriei. Cuantumul fondului va fi stabilit anual de Consiliul local și nu va depăși 2% din cheltuielile preconizate pentru anul respectiv.  

Taxele locale pentru 2022

Dacă proiectul va fi aprobat, în anul următor, locuitorii și agenții economici din Durlești vor achita:
Amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii (dacă activează în întreprindere și nu e inclus în efectivul trimestrial de salariați)
Plasarea publicității  5%
Dispozitive publicitare 600 lei anual, per metru pătrat 
Cazare 5%
Aplicarea simbolicii locale 0,15%
Parcare 10 lei anual per metru pătrat
Impozit funciar Vezi Anexa nr. 2 din proiectul bugetului (p. 21)
Impozit pe bunurile imobiliare  - agricole - comerciale și industriale - de la persoane fizice   - 0,1% - 0,3% - 0,1%-0,15% (vezi Anexa 2)
  De asemenea, conform proiectului, pentru serviciile prestate de primărie, durleștenii vor plăti: între 100 și 1300 de lei pentru înregistrarea căsătoriei (cu solemnitate sau fără, în sediul primăriei sau nu, în zile de sărbătoare sau zile de lucru etc.), 100 de lei pentru eliberarea autorizației de construcție a unei case particulare și 200 de lei pentru un duplex, 150 de lei pentru o oră de canto individual și 100 pentru alte activități în domeniul artei. Lista completă a taxelor pentru 2022 poate fi analizată în anexa 1-5 a proiectului bugetului (p. 20-27). Consilierii vor examina și un proiect de gestionarea a resurselor colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare.  

Remunerarea consilierilor per ședință

Dacă proiectul va fi aprobat, consilierii vor fi remunerați pentru o ședință a Consiliului local cu o sumă egală cu salariul minim pe economie (fixat în 2020 la suma de 2935 de lei pe lună). Până acum, consilierii din Durlești primeau 1600 de lei pentru o ședință. De la începutul anului,  consilierii s-au reunit în șapte ședințe.   

Anularea și modificarea deciziilor Consiliului local 

Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial Chișinău) a identificat neconformități în mai multe decizii ale Consiliului local Durlești din 2021, după cum urmează: - 6.9.1 Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului din 13 august 2021 - 6.5 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) din 13 august 2021 - permite construcția unui complex rezidențial în zona 103, în apropierea Parcului Valea Morilor. Potrivit planurilor, dar și procesului verbal de la consultările de pe 18 iunie 2021, proiectul prevede construcția a 219 case de locuit cu 3 nivele (D+P+E) și 46 blocuri locative cu 6 nivele (D+P+4E). Planurile au fost elaborate de către SRL „Monarh-Zet”, la solicitarea SRL „AgroVia Comp”, SRL „Flormin Com”. - 5.1 Eliberarea din funcția de șef al Centrul de Sănătate Durlești și inițierea procedurii de concurs pentru ocuparea acestei funcții din 16 iulie 2021 Cancelaria solicită abrogarea acestora. Primăria Durlești însă propune consilierilor să respingă notificările Cancelariei și să nu abroge deciziile.    Solicitări de anulare a deciziilor Consiliului au survenit și din partea: - SA Premier Energy Distribution - decizia nr. 3/1.4.24 din 28.09.2011 privind vânzarea-cumpărarea și înstrăinarea terenului din str-la Dinamo - Un avocat (a cărui nume a fost secretizat de primărie) - decizia nr. 1-II-3 din 19.02.1992 privind privatizarea unui teren. Și acestea urmează a fi refuzate, dacă vor fi votate de consilieri.   Primăria propune însă aleșilor să accepte două modificări ale deciziilor Consiliului local:
 • 6.1 din 22.12.2020: Reducerea unei funcții de viceprimar (anterior ocupată de Vladimir Dărănuță) din statele de personal (anexa nr. 4 din bugetul pentru anul 2021) și ajustarea bugetului pentru anul 2021;
 • 5.6 din 19.05.1999: Înregistrarea după APL Durlești a terenului cu nr. cadastral 0121103.0573 de pe Nicolae Dimo 59, box. 7, conform dosarului tehnic privind elaborarea planului geometric a acestui lot, prezentat de SRL „Alvin-Partener”.
   

Șefă nouă la Centrul de Sănătate Durlești

În timp ce Cancelaria de Stat solicită Consiliului să anuleze decizia din 16 iulie 2021 privind eliberarea din funcție a șefului Centrului de Sănătate Durlești, primăria a desfășurat deja concursul pentru funcția respectivă. Concursul s-a desfășurat pe 2 decembrie, deși notificarea Cancelariei e din 3 august 2021. Câștigătoarea concursului este Liliana Frunze. Consilierii vor examina o decizie privind numirea Lilianei Frunze în calitate de șefă a CS Durlești pe o perioadă de cinci ani.   

Un nou Plan Urbanistic Zonal

Primăria propune elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru mai multe terenuri din sectorul 0121104:  012104581, 01211041784, 0121104638, 01211041342, 0121104690, 01211041698, 0121104640, 0121104642, 0121104680, 0121104643, 01211041686, 0121104641, 0121104682, 0121104671, 0121104691, 0121104677, 01211041094, 0121104645, 01211041046, 0121104650, 0121104829, 01211041045, 0121104651, 0121104649, 01211041697, 01211041524, 0121104652, 0121104658, 0121104661, 0121104665, 0121104660, 0121104663, 0121104667, 0121104653, 0121104662, 0121104659, 0121104655, 0121104646, 01211041290, 0121104657, 0121104654, 0121104648, 01211041047, 0121104647, 01211049 2, 01211041151, 0121104656, 0121104644, 01211041401, 0121104639, 0121104637, 0121104636, 0121104635, 01211041113, 0121104634, 01211041811, 0121104633, 0121104632, 0121104631, 0121104630, 0121104629, 0121104628, 0121104627, 0121104626, 01211041030, 01211041031, 01211041386, 0121104664, 0121104668, 0121104666, 0121104670, 0121104669, 01211041192, 0121104675, 0121104720, 0121104673, 0121104674, 0121104676, 0121104678, 0121104679, 0121104672, 01211041721, 01211041767, 0121104933, 0121104681, 01211041163, 0121104686, 0121104684, 01211041720, 0121104687, 0121104685, 01211041760, 01211041314, 0121104688, 01211041813, 01211041814, 0121104689, 0121104847, 0121104683, 0121104692, 0121104697, 01211041161, 0121104693. Conform proiectului de decizie, necesitatea elaborării PUZ-ului ar fi fost semnalată de proprietarii sectorului, care s-au adresat cu solicitări la primărie.  

Locațiunea, privatizarea și vânzarea terenurilor

Consilierii vor examina 3 proiecte de privatizare a terenurilor,i 10 proiecte de prelungire a termenului contractului de locațiune pentru 9 terenuri și contractul de locațiune a unei încăperi de 67,5 m.p. (de către SRL „Farmacon-75”, în cadrul Centrului de Sănătate Durlești, pe o perioadă de 10 ani).  De asemenea, primăria planifică să vândă, în baza cererilor unor cetățeni, patru loturi de 0,0297 ha (din terenul cu nr. cadastral 01211150286), 0,0128 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121118228), 0,0145 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121121123) și  0,0198 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121116036). Terenurile sunt destinate pentru construcții.   Tot la solicitarea cetățenilor, primăria propune: - anularea deciziei nr. 6.8.4 din 13.08.2021 privind vânzarea terenului cu nr. cadastral 01211190119, de asemenea destinat pentru construcții. Titlul de proprietate asupra acestui teren va fi eliberat proprietarului imobilului care se află pe terenul respectiv, cetățeanului care a și înaintat cererea. Mai mult, conform planului geometric elaborat de SC „Alvin-Partner”, suprafața terenului se modifică de la 0,0414 ha la 0,0551 ha. - schimbarea destinației a două terenuri, din „agricole” în „pentru construcții”, cu suprafața de 0,05 ha (nr. cadastral 0121103832) și 0,0502 ha (nr. cadastral 01211031159).  - schimbarea destinației unui apartament de pe str. Tudor Vladimirescu de 44.5 m.p. din destinație „locativă” în „nelocativă”.   Primăria Mea or. Durlești va monitoriza LIVE ședința Consiliului local și va sintetiza discuțiile și deciziile consilierilor.

Pe ce dăm banii în 2022?

Peste 66,5 de milioane de lei constituie bugetul local al orașului Durlești pentru anul 2022. O parte din acești bani provin din taxe, impozite și alte plăți achitate de locuitorii și agenții economici din Durlești, iar cealaltă –- din transferuri de la bugetul național. Două treimi din buget va fi cheltuit pentru grădinițe și reparația drumurilor. Pentru prima dată, primăria a publicat proiectul bugetului spre consultare. Totuși, modalitatea de consultare nu este eficientă și participativă. Prezentăm în continuare principalele categorii de cheltuieli, proiectele planificate, analizăm cum are loc consultarea cetățenilor și venim cu recomandări.

La final de an, primăriile din toată țara planifică care sunt sursele de colectare a veniturilor în bugetul local și cum vor fi cheltuiți acești bani în următorul an. De obicei, proiectul bugetului este pregătit de primar împreună cu echipa din executiv, în urma consultărilor cu consilierii locali și cetățenii și, în cele din urmă, votat de Consiliu. 

În scurt timp, Consiliul local din Durlești urmează să aprobe bugetul pentru 2022. În acest an, pentru prima oară, primăria a publicat proiectul bugetului spre consultare cu cetățenii. 

 

CE PREVEDE PROIECTUL BUGETULUI

Bugetul estimat al or. Durlești pentru 2022 este de peste 66,5 milioane de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli. 

Veniturile sunt formate din transferuri de la bugetul de stat peste 27,9 milioane; defalcări de la impozitele și taxele de stat peste 25,5 milioane; veniturile proprii ale localității, formate din taxele și impozitele locale, serviciile prestate, amenzi aplicate etc. peste 11,2 milioane de lei; și resurse colectate de diverse autorități și instituții de pe teritoriul orașului 1,75 milioane de lei.

Printre cele mai mari surse de venit, parte a categoriilor de mai sus, în bugetul local sunt:

 • Impozitul pe venit din salariul persoanelor cu viză de reședință în Durlești peste 25,5 milioane lei
 • Transferuri de la bugetul de stat pentru învățământ peste 20,5 milioane lei
 • Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – peste 5,3 milioane lei
 • Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 2,3 milioane lei
 • Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol 2 milioane lei

Toate veniturile, pe categorii, pot fi găsite la pag.10 a setului de proiecte publicat pe site-ul primăriei.

Cheltuieli. Principala categorie o constituie cheltuielile pentru Educația timpurie, adică grădinițe peste 24,3 milioane lei. Pe locul doi sunt drumurile peste 20,5 milioane. Pentru Dezvoltare comunală și amenajare, autoritățile planifică să cheltuie peste 12,6 milioane lei. Următoarea categorie sunt Serviciile de stat cu destinație generală peste 7,5 milioane. Pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă sunt alocate 1,7% din buget puțin peste 1,1 milioane. Cea mai mică parte a cheltuielilor o constituie Protecția socială cu cca 418 mii lei.

Cheltuielile detaliate pot fi găsite la pag.11 a setului de proiecte publicat pe site-ul primăriei.

 

Reparații, amenajări, iluminat

Printre documentele plasate spre consultări, se regăsește anexa (nr.2.1), care reprezintă proiectele de investiții capitale planificate. Din această listă, putem înțelege adresele unde vor fi reparate drumurile, amenajate spațiile publice, proiectate sisteme de apeduct, iluminat și altele, după cum urmează:

 • Proiectarea și expertizarea reparației capitale a drumurilor: străzile Ion Soltîs, Dumbrăvii, Viilor inelare cu M. Sadoveanu, Al. Donici, stradelele I, II, III, IV Testemițeanu, Grigore Ureche, Iașului, str-la II Balcani, Plopilor, Dacilor, Junimii, Coșbuc, B. Glavan, Brâncoveanu, Dealul Morilor, Rezistenței;
 • Reparația capitală a drumurilor: străzile Livezilor, nr.2-22 și 36-46, Miron Costin, Cișmelelor, Codrilor, Budăi, Marinescu, Păcii, Decebal, Timișoara, Hotinului, Cartușa, nr.37a-51;
 • Reparația curentă și întreținerea drumurilor: Dimo, Caucaz, Alexandru cel Bun, Cartușa, Testemițeanu, Ștefan Vodă, Tudor Vladimirescu, Eugenia Florea, Livezilor, Gribov;
 • Proiectarea lucrărilor de reamenajare arhitecturală (amenajarea terenului de joacă, iluminat stradal, parcare auto) din cartierele locative din străzile Chimiștilor, Al. Marinescu și Testemițanu;
 • Executarea lucrărilor de reamenajare arhitecturală din cartierul locativ din strada Cartușa;
 • Finalizarea lucrărilor, etapa II, de reamenajare arhitecturală din cartierul locativ din strada Gribov;
 • Proiectarea și expertizarea sistemelor de apeduct și canalizare pentru străzile:  Stradele I, II, III și IV Testemițanu, Cireșului, N. Sulac, Trandafirilor, Bisericii, Voluntarilor, Mircești;
 • Construcția colectorului de canalizare din străzile: Timișoara, Hotinului, Podgorenilor, Brâncoveanu, Sfîntul Gheorghe, Livezilor, nr.2-16;
 • Proiectarea și expertizarea iluminatului stradal din străzile: V. Lupu, nr.43-55/4, Stratan, Zavatin, Bisericii, Mircești, Voluntarilor, Dimo, nr. 28/1-28/8;
 • Construcția iluminatului stradal din: stradele I, II, III și IV Testemițeanu, Codrilor, Soltîs, nr.2-21A, Asachi, Trandafirilor.

Anexa poate fi găsită la p.16 a setului de proiecte publicate pe site-ul primăriei. În set găsiți și sinteza veniturilor din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată de autoritățile/instituțiile bugetare; statele de funcții ale personalului din instituţiile publice finanţate de la bugetul local; taxele locale; cotele impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare; cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; tarifele pentru serviciile contra plată; cota lunară pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi; cotele plăţii pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor în construire sau desfiinţare.

 

2021 versus 2022: cu cât a crescut bugetul?

Cheltuielile pentru 2022 sunt cu aproape 30% mai mari decât cele pentru anul 2021, care au fost estimate la peste 51,1 milioane lei. Sumele alocate pentru fiecare categorie de cheltuieli cresc. Totuși, procentual, creșterea cea mai mare față de bugetul pentru 2021 este pentru categoriile Drumuri și Dezvoltare comunală și amenajare. Categoriile Cultură, sport, tineret, culte și odihnă și Protecție socială rămân în continuare sub 3% din bugetul total. 

 

CONSULTAREA BUGETULUI - DOAR PENTRU BIFĂ

Bugetul trebuie votat în ambele lecturi până pe 10 decembrie în fiecare an, iar primăria trebuie să prezinte consiliului proiectul bugetului cel târziu la data de 20 noiembrie. Până la votare, proiectul trebuie consultat și cu cetățenii. Primăria trebuie să organizeze consultări publice, să prezinte cifrele din buget într-un mod clar și să ofere cât mai multe căi pentru ca cetățenii să se poată da cu părerea. La fel, consultarea poate fi făcută de către consilierii locali, cei care reprezintă interesele alegătorilor care i-au votat. Ei pot întreba cetățenii și apoi veni cu propuneri de includere în buget sau solicita primăriei să organizeze consultări. 

Anunţul despre organizarea consultărilor publice şi materialele aferente trebuie făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie, adică înainte să ajungă să fie votat. Asta înseamnă că proiectul bugetului trebuia publicat pentru consultări cel târziu pe 22 noiembrie.

Spre deosebire de anii precedenți, când proiectul bugetului se plasa pe site-ul primăriei doar cu trei zile înainte să ajungă la ședința consiliului și fără a fi consultat cu cetățenii, în acest an, la 10 decembrie 2021, pe site a fost publicat proiectul bugetului și taxele locale, cu îndemnul de a expedia propunerile și amendamentele la adresa electronică a primăriei.

Totuși, acest anunț nu a fost publicat pe prima pagină a site-ului, ci la secțiunea „Proiecte de decizii și dispoziții”. Mai mult, anunțul nu a fost distribuit nici pe rețelele de socializare. Astfel, probabilitatea ca locuitorii să afle despre aceste consultări este foarte mică.

De asemenea, nu a fost indicat un termen până când pot fi transmise recomandările și nici oferite alternative cetățenilor pentru a se expune. Astfel, persoanele care nu folosesc poșta electronică sau nu au acces la internet nu au cum veni cu propuneri.

 

Propuneri pentru buget - doar cu semnătură electronică

În condițiile în care primăria nu organiza consultarea bugetului, iar la sfârșitul lunii noiembrie proiectul nu era publicat, la 22 noiembrie noi am decis să întrebăm locuitorii care sunt necesitățile și problemele prioritare pentru care primăria trebuie să aloce bani și ne-am asumat să expediem răspunsurile primăriei, pentru a fi luate în considerare la elaborarea bugetului. Prin intermediul unui chestionar online, locuitorii au răspuns la trei întrebări:

1. Care problemă primăria trebuie să o rezolve în primul rând?

2. Cum anume te deranjează această problemă?

3. Descrie un proiect pe care l-ai implementa dacă ai fi primar/ă.

În total, au fost colectate 53 de răspunsuri, pe care le-am sintetizat și expediat pe poșta electronică a primăriei. În răspuns, am fost anunțați că pentru ca acestea să fie luate în considerare, este necesar să semnăm electronic „petiția”. Primăria deseori utilizează acest răspuns la diverse solicitări de informații, pe care la fel le califică eronat ca fiind „petiții”. Într-adevăr, în unele cazuri, solicitările cetățenilor constituie petiții și trebuie respectate prevederile legale de întocmire a lor, inclusiv semnătura electronică. Totuși, în acest caz, informația transmisă reprezenta opiniile locuitorilor din Durlești despre problemele comunității. Le-am colectat și prezentat pentru a ne asigura că prioritățile cetățenilor se vor regăsi în buget, lucru pe care ar trebui să îl facă primăria.

Faptul că proiectul bugetului a fost în cele din urmă publicat spre consultări este un lucru bun. Totuși, modalitatea de consultare a cetățenilor este ineficientă și nu asigură posibilitatea locuitorilor de a se expune. Totodată, considerăm că răspunsul primit de la primărie la încercarea noastră de a le prezenta necesitățile durleștenilor este inadecvat și demonstrează o lipsă de deschidere adevărată spre cooperare și consultare a cetățenilor.

 

CUM SE POATE MAI BINE? RECOMANDĂRI

Banii din bugetul local trebuie utilizați pentru asigurarea unui trai confortabil în localitate și servicii publice de calitate. Cetățenii sunt cei care cunosc cel mai bine care sunt necesitățile comunității și ei trebuie întrebați în primul rând atunci când se planifică cum să fie cheltuiți acești bani. Dacă e nevoie de transport, drumuri și trotuare, spații publice sau alte necesități.

Pentru a afla prioritățile cetățenilor, autoritățile trebuie să organizeze consultări cât mai participative, cu un număr cât mai mare de locuitori, respectând prevederile legale, dar și recomandări din practică:

1. Să respecte termenele indicate în Legea privind finanțele publice locale: prezentarea proiectului de buget către Consiliu până la 20 noiembrie, aprobarea acestuia în două lecturi cel târziu la data de 10 decembrie.

2. Să consulte cetățenii prin diverse metode prevăzute de Legea privind  transparenţa în procesul decizional: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile. Dezbaterile și audierile trebuie organizate în ore convenabile locuitorilor, în afara orelor de serviciu sau în weekend. Pot fi utilizate și instrumente online - Google Forms, discuții pe Zoom sau alte platforme.

3. Să ofere timp suficient cetățenilor pentru a studia proiectul și a veni cu recomandări. Legea spune că anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente trebuie făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. Termenul de prezentare a recomandărilor va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului.

4. Să ofere alternative de recepționare a propunerilor - atât în cadrul consultărilor - verbal sau în scris, cât și transmise în mod individual, inclusiv pe cale electronică.

5. Să sintetizeze recomandările, să le plaseze pe pagina web și să le atașeze proiectului de decizie.

6. Să informeze din timp cetățenii, atât pe site, cât și pe rețelele de socializare, despre data ședinței Consiliului la care se va examina bugetul local.

7. Să informeze în mod accesibil și clar locuitorii despre structura finală a bugetului.

Doar prin transparență și dialog se poate construi încredere între cetățeni și autorități, astfel ca aceștia să colaboreze și să identifice împreună soluții la problemele prioritare pentru locuitori. Îndemnăm primăria și consilierii locali să depună efort pentru a asigura transparență și dialog, iar cetățenii să urmărească activitatea aleșilor și să contribuie constructiv la dezvoltarea localității. Un oraș bun este un efort comun ❤

 

Autoare: Natalia Slepuhin