Consultări publice: complex locativ multietajat în zona Șoselei Balcani – str. Alba Iulia

Un complex rezidențial cu opt blocuri de locuit de până la 15 etaje este planificat să fie construit în zona intersecției străzii Alba Iulia cu Șoseaua Balcani, pe un teren anterior destinat agriculturii și încă nevalorificat, din componența orașului Durlești. Unul dintre blocuri din acest complex, cu 11 etaje, este proiectat într-o regiune în care se permite doar construcția caselor pentru 1-2 familii, respectiv se propune schimbarea regimului de înălțime în acea zonă, pentru a permite construcția unui bloc multietajat. 

Consultarea publică va avea loc joi, 20 aprilie, ora 13:00 în incinta Casei de Cultură din Durlești. Anunțul despre aceasta nu a fost plasat pe site-ul primăriei, așa cum prevede legea, ci doar în Monitorul Oficial.

Solicitarea de a modifica regimul de înălțime vine din partea a doi investitori privați, care au finanțat elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal și de Detaliu care să incorporeze modificările. Aceste documente sunt supuse consultărilor publice și au fost elaborate de către o companie privată de proiectări. Inițierea procesului de consultări publice a avut loc prin dispoziția primarului nr. 269-d din 30.03.2023. Deși în textul dispoziției se menționează că arhitecta și inginerul cadastral trebuie să asigure publicarea informației despre data și ora consultărilor pe site-ul primăriei în decurs de 15 zile de la emiterea deciziei, acest lucru nu s-a întâmplat. Anunțul a fost publicat doar în Monitorul Oficial, o sursă la care nu toți locuitorii au acces și care este dificil de urmărit.

Extras din Monitorul Oficial Nr. 119-121 (8625-8627) din 7 aprilie 2023

 

Unde se va construi?

Complexul locativ urmează să fie ridicat pe un teren din extravilanul or. Durlești, mărginit de șoseaua Balcani, în zona unde se intersectează cu str. Alba – Iulia. E vorba de un teren de circa 0,4 ha, format din 9 loturi de pământ aflate în proprietate privată, care anterior aveau destinație agricolă, dar și-au pierdut în timp utilitatea pentru a fi folosite pentru agricultură, conform studiului de justificare. 

 

Ce urmează să fie construit?

Complexul locativ proiectat în această zonă cuprinde 8 blocuri de locuit cu 10, 11, 12 și 14 etaje, cu spații comerciale la parter. În schiță mai sunt indicate parcări subterane la nivelul subsolului și demisolului și curți interioare. Fațadele vor fi orientate spre șoseaua Balcani. 

În această regiune nu sunt rețele de alimentare cu gaze naturale, apă, canalizare, dar se propune racordarea la infrastructura existentă care deservește zona rezidențială alăturată din sectorul Buiucani. 

În studiul de justificare se menționează că în general terenul este favorabil pentru construcții din punct de vedere a structurii geomorfologice, dar înainte de demararea lucrărilor de construcție, se vor realiza prospecțiuni geotehnice specializate. 

Cât despre impactul asupra mediului, este apreciat drept unul pozitiv, pentru că odată ridicate construcții pe acest teren, „se va opri degradarea solurilor”. 

În ce constă modificarea?

Șapte dintre blocurile de locuit proiectate sunt amplasate în zone în care sunt permise construcții de până la 16 etaje, numită zona R4. Totuși, un bloc de 11 etaje din complex este proiectat pe o porțiune care în prezent permite doar construcția unor case de locuit pentru 1-2 familii, numită zonă cu regim de înălțime R1. Respectiv, se propune modificarea regimului de înălțime pentru această porțiune, din R1 în R4, astfel încât și aici să poată fi construit un bloc multietajat. 

Zonarea în prezent vs. propunere: zona marcată cu linie întreruptă mov reprezintă porțiunea pentru care se dorește modificarea regimului de înălțime din R1 în R4 (captură Proiect Plan Urbanistic Zonal și de Detaliu)

R1 – zonă rezidențială cu case individuale de locuit pentru 1-2 familii 

R4 – zonă rezidențială cu case de locuit colective cu regim mare de înălțime (7-16 etaje) 

În documentația propusă pentru consultări publice se menționează că regimul de înălțime R1 este depășit moral și nu mai corespunde necesităților actuale. Mai mult, ar fi o solicitare tot mai mare în ultimul timp pentru complexe rezidențiale cu „aspect de confort modern”. Documentul nu menționează dacă această necesitate este specifică pentru această zonă sau în general. 

 

Cine sunt investitorii?

Finanțatorii Planului Urbanistic Zonal și de Detaliu modificat sunt Caraman Ivan și Boldurat Andrei, despre care se spune în documentele propuse consultărilor publice că „au experiență în organizarea și finanțarea procesului de construcție”. 

Aceștia nu figurează drept administratori sau asociați în vreo companie de construcții, conform informațiilor  publice. Caraman Ivan ar deține o companie imobiliară și una de transport auto de călători și mărfuri, iar Boldurat Andrei – o companie de microfinanțare.

 

Ce sunt consultările publice și cum poți să te pregătești de ele?

Consultările publice reprezintă o modalitate prin care autoritățile solicită opiniile cetățenilor cu privire la anumite probleme sau decizii importante. Aceste consultări sunt organizate pentru a permite comunității să își exprime părerile, să influențeze deciziile și să își prezinte sugestiile sau nemulțumirile cu privire la problemele care le afectează.

Înainte de a participa la o consultare publică, poți să îți pregătești argumentele, să cercetezi subiectul și să citești documentele relevante. De asemenea, poți să îți pregătești întrebări, propuneri pentru anumite modificări și să îți asumi o atitudine activă în timpul dezbaterilor.

Consultarea publică va avea loc joi, 20 aprilie, ora 13:00 în incinta Casei de Cultură din Durlești.

Consultați aici documentul complet propus pentru consultări publice.