Ce facem cu transportul din Durlești?

Transportul public ineficient sau chiar inexistent, învechit, care nu vine la timp și aglomerat este o problemă constantă care afectează locuitorii or. Durlești. În perioada pandemică, situația s-a înrăutățit, numărul de microbuze s-a redus, iar ruta 129 și-a sistat activitatea. Autoritățile promit autobuze care vor fi achiziționate abia la sfârșit de an. Între timp, durleștenii așteaptă în stații zeci de minute, parcurg kilometri întregi până la cea mai apropiată stație și se îmbulzesc în microbuze, fără a putea respecta măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19. În asemenea condiții, necesitatea unor soluții rapide este tot mai mare. Primăria Mea a organizat mai multe discuții publice cu cetățenii, a transmis solicitări și petiții autorităților. În luna februarie, am organizat o discuție publică, la care au participat locuitori ai or. Durlești, consilieri locali și municipali, primara or. Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Victor Morgoci. Am discutat mai multe posibile soluții la problema transportului, printre care:
 • Alocarea unităţilor de transport suplimentare;
 • Reîntoarcerea rutelor de autobuz 9 şi 11;
 • Prelungirea traseului troleibuzului 35 până la şos. Balcani şi Alba Iulia;
 • Prelungirea traseului troleibuzului 1 până la şos. Balcani;
 • Modificarea traseelor transportului public;
 • Crearea unei rute locale.
https://www.facebook.com/primaria.mea.durlesti/videos/1069843260050464/   După discuții, am expediat solicitările autorităților municipale și celor locale. Direcția Transport a mun. Chișinău ne-a comunicat că:
 • Municipalitatea urmează să cumpere 100 de autobuzelor până la 31 decembrie 2020. Câteva unități vor fi alocate pentru Durlești;
 • Numărul de autobuze alocate pe ruta 11 (str. Ismail - or. Durlești - piața Dimitrie Cantemir) va fi majorat în mod prioritar. Numărul exact se va stabili în baza fluxului de pasageri și a posibilităților tehnice;
 • Pentru Durlești 2 va fi examinată posibilitatea deschiderii unei rute noi pe str. Codrilor;
 • Ruta de microbuz 129 și-a sistat activitatea.
  Primăria Durlești ne-a comunicat că:
 • A organizat o ședință cu consilieri locali și municipali, reprezentanți ai Direcției Transport din mun. Chișinău și operatori de transport public.
 • A solicitat de la primăria Chișinău modificarea itinerarului unei rute existente, care deservește or. Durlești.
 • Așteaptă câteva autobuze procurate de mun. Chișinău să fie redirecționate către Durlești.
 • Nu a renunțat la ideea unei rute de transport local, dar o decizie va fi luată doar după ce vor circula noile autobuze.
  Ce urmează?
 • Vom monitoriza procesul de procurare a celor 100 de autobuze și vom continua să solicităm autorităților să asigure or. Durlești cu nr. necesar de unități.
 • Vom continua să solicităm mai multă informație și să obținem promisiuni exacte despre numărul de autobuze care vor fi alocate pentru Durlești și traseele pe care acestea vor circula.
 • Vom informa locuitorii despre promisiunile și planurile autorităților municipale și locale, inclusiv cele legate de crearea unei rute locale.
Dacă vrei să contribui la un transport public eficient în orașul Durlești: Primăria Mea este o asociație obștească care monitorizează autoritățile locale și nu reprezintă primăria orașului Durlești.

Dezinfectare, restricționare, sistarea comerțului și carantină pentru biserici

Rata îmbolnăvirii cu Covid-19 în Durlești este mai mare decât media pe țară. La 9 mai 2020, în localitate se înregistrau 31 de cazuri la 10 mii de locuitori - dublu în raport cu cazurile pe republică. În or. Chișinău, această cifră era de doar 13 cazuri la 10 mii de locuitori. Autoritățile locale din Durlești au întreprins mai multe măsuri, printre care interzicerea manifestațiilor în masă, sistarea audienței cetățenilor, interzicerea comerțului stradal, dezinfectarea ș.a. La 18 mai 2020, primăria a raportat pentru prima dată trei decese. Analizăm în continuare acțiunile despre care au informat autoritățile locale în perioada pandemiei. La 7 martie 2020, în Republica Moldova se înregistra primul caz de infectare cu Covid-19. În scurt timp, pe teritoriul țării a fost instituită stare de urgență pe o perioadă de 60 de zile (17 martie – 15 mai 2020). Pentru a diminua efectele pandemiei și a stopa răspândirea infectării, autoritățile locale din toată țara au întreprins o serie de măsuri în conformitate cu deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Orașul Durlești nu a fost o excepție. Vedeți în continuare o cronologie a deciziilor adoptate de Primărie și Punctul Local de Dirijare în Situații Excepționale, făcute publice de autoritățile locale.
12 martie - interzicerea manifestațiilor și restricționarea accesului în sediul Primăriei
Prin dispoziţia nr.13-d, până pe 1 aprilie 2020:
 • s-a interzis desfăşurarea manifestaţiilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă;
 • s-a sistat audienţa cetăţenilor;
 • s-a restricţionat accesul cetăţenilor în sediile APL;
 • s-au obligat agenţii economici să întreprindă măsuri de profilaxie şi igienizarea spațiilor şi să asigure informarea permanentă a angajaţilor privind situaţia epidemiologică.
  13 martie - dezinfectare și suspendarea evenimentelor Prin dispoziţia nr.15-d, s-a dispus:
 • ca toate spaţiile din instituţiile publice care au program de lucru cu publicul să fie dezinfectate în fiecare seară, după orele de program;
 • toate localurilor comerciale din or. Durleşti să fie dezinfectate, iar la fiecare intrare în magazine să fie montate dispensare cu soluţii dezinfectante;
 • suspendarea tuturor evenimentelor (culturale, sportive, artistice) organizate sau coordonate de Primăria or. Durleşti până la data de 31 martie 2020;
 • mobilierul din toate locurile de joacă, aflate în aer liber şi locurile de odihnă să fie dezinfectate zilnic.
  15 martie - sistarea activității unităților comerciale, lucru la domiciliu și monitorizarea sănătății Prin dispoziţia nr.16-d, până pe 31 martie:
 • s-a sistat activitatea tuturor unităților de comerț cu amănuntul, cu excepția farmaciilor, magazinelor alimentare și a stațiilor PECO;
 • s-a sistat activitatea barurilor, cafenelelor și restaurantelor;
 • s-a dispus directorilor instituțiilor de învățământ general de a stabili prin ordin intern, locul de muncă a angajaților la domiciliu, de a asigura prin intermediul cadrelor didactice și auxiliare monitorizarea zilnică a stării sănătății în rândul copiilor/elevilor prin telefon sau alte mijloace tehnice de comunicare și a raporta zilnic Direcției generale educație tineret și sport, administrației publice a or. Durlești dinamica situației epidemiologice în rândul copiilor/elevilor și angajaților din instituțiile de învățământ.
  20 martie - Punctul local de dirijare în situaţii excepţionale Prin dispoziţia nr.19-d a fost instituit Punctul local Durleşti de dirijare în situaţii excepţionale, din componența căruia fac parte medici și specialiști din cadrul APL.   23 martie - primele cinci cazuri raportate A avut loc prima ședință a Punctului local Durlești de dirijare în situații excepționale, la care s-a examinat situația epidemiologică - 5 persoane infectate, 4 persoane cu simptome, 37 persoane contactate în focarele virusului Covid-19. S-au propus următoarele măsuri de urgență:
 • de a solicita agenților economici relevanți reprofilarea pentru confecționarea măștilor medicinale de protecție;
 • de a identifica agenți economici care vor asigura cu substanțe de dezinfectare;
 • de a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea persoanelor aflate în carantină la domiciliu și luarea măsurilor necesare, inclusiv inițierea procedurilor contravenționale în privința celor care încalcă regimul de carantină, controlul menținerii ordinii sanitare în teritoriu;
 • organizarea dezinfectării platformelor de evacuare a deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public, a terenurilor de joacă pentru copii;
 • de a pune în sarcina asistenților sociali acordarea ajutorului persoanelor aflate în carantină privind transportarea produselor alimentare, medicamentelor, dezinfectanților, etc.
 • de a suspenda slujbele divine și de a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea respectării prevederilor în cauză.
  31 martie - zece cazuri și prelungirea restricțiilor Prin dispoziţia nr.24/1-d, s-au prelungit până pe 15 mai câteva dintre restricțiile anunțate anterior:
 • interzicerea desfăşurării manifestaţiilor/ măsurilor/ întrunirilor în masă;
 • sistarea audienţei cetăţenilor; 
 • restricționarea accesul cetăţenilor în sediile APL;
 • obligarea agenţilor economici să întreprindă măsurilor de profilaxie şi igienizare şi să informeze permanent angajaţii privind situaţia epidemiologică.
  6 aprilie - 12 cazuri și procurarea echipamentului de protecție Prin dispoziţia nr. 26-d, s-a permis procurarea a 30 căști medicale de protecție și 37 halate de unică folosință în scopul protejării și diminuării virusului Covid-19.    4 mai - 44 cazuri și carantină pentru biserica Sf. Arh. Mihail și Gavriil  Prin dispoziţia nr.31-d:
 • s-a stabilit carantină, s-a suspendat orice activitate a bisericii Sf. Arh. Mihail și Gavriil pe parcursul a 14 zile (02.05.2020-15.05.2020) și s-a dispus dezinfectarea, ținând cont de faptul înregistrării a două cazuri confirmate la slujitorii bisericii;
 • s-a dispus stabilirea unui post de poliție pentru îngrădirea accesului în biserică și pe teritoriul adiacent, pe perioada carantinei;
 • s-a dispus stabilirea numărului de contactați în focar și supravegherea medicală a acestora în condiții de domiciliu pentru perioada de carantină.
  9 mai - 67 de cazuri, fără comerț stradal, măști obligatorii, carantină și suspendarea activității tuturor bisericilor La a șasea ședință a Punctului local Durlești de dirijare în situații excepționale s-a constatat înrăutățirea situației epidemiologice de infecție Covid-19 pe teritoriul or. Durlești. Astfel, la 9 mai erau infectate 67 persoane cu virusul Covid-19, ceea ce înseamnă 30,4 cazuri la 10 mii populație, fiind dublu în raport cu cazurile pe republică.  Două dintre bisericile de pe teritoriul localității au fost considerate focare de infecție, fiind menționat că nu au fost respectate prevederile recomandărilor Comisiei Situații Excepționale referitor la desfășurarea serviciilor divine în seara învierii și la înmormântări. Astfel, s-a propus:
 • a stabili carantină și a suspenda orice activitate a bisericilor pe parcursul a 14 zile, cu excepția înmormântărilor, la care va fi respectat numărul de persoane prezente la înmormântare 8 - max. 10 persoane și să fie petrecute în afara lăcașului;
 • a interzice pe teritoriul or. Durlești orice comerț stradal până la 23.05.2020;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale monitorizarea prin termometrie digital cu infraroșu persoanelor care frecventează aceste unități comerciale, inclusiv a lucrătorilor și asigurarea cu substanțe dezinfectante la intrare;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale monitorizarea purtării obligatorii a măștilor de protecție pentru persoanele care frecventează aceste unități comerciale, inclusiv a lucrătorilor;
 • a recomanda persoanelor în etate din or. Durlești, care prezintă risc sporit de infectare, de a nu părăsi domiciliu până la 23.05.2020 inclusiv;
 • a pune în sarcina Sectorului de Poliție nr. 6 din or. Durlești de a obliga agentul economic (magazin alimentar Alexandrina-Brio SRL) din str. Gr. Ureche evacuarea mesei din fața magazinului;
 • organizarea dezinfectării focarelor în incinta bisericilor și teritoriilor adiacente și continuarea dezinfectării platformelor de evacuare a deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public, a terenurilor de joacă pentru copii;
 • a pune în sarcina Sectorului de Poliție monitorizarea respectării prevederilor Punctului Local Durlești de Dirijare în Situații Excepționale și luarea măsurilor necesare, inclusiv inițierea procedurilor contravenționale în privința celor care încalcă;
 • a pune în sarcina tuturor unităților comerciale informarea persoanelor care frecventează aceste unități comerciale despre prevederile Punctului Local Durlești de Dirijare în Situații Excepționale prin afișarea informației în apropierea căilor de acces din unitățile comerciale prezentate de Primăria or. Durlești.
  18 mai  - 88 de cazuri și trei decese La 18 mai, primăria or. Durlești anunță, prin intermediul rețelelor de socializare, că în or. Durlești au fost înregistrate 88 de cazuri de infectare cu virusul Covid-19, 33 de persoane tratate și trei decese.   Informațiile prezentate au fost colectate din dispozițiile și procesele verbale plasate pe site-ul primăriei or. Durlești și postările de pe pagina de Facebook în perioada 12 martie - 18 mai. Din informațiile accesibile public, se înțelege că până la data de 9 mai au avut loc cel puțin șase ședințe ale Punctului Local de Dirijare în Situații Excepționale. Totuși, pe site-ul primăriei au fost publicate procesele verbale de la doar două ședințe. Îndemnăm autoritățile locale să comunice cât mai transparent, accesibil și eficient despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii și diminuării răspândirii virusului pe teritoriul localității.  

sursă: Grupul de Facebook "Durlești City"

Piața pe timp de carantină: ce poți cumpăra de la vecinii tăi din Durlești?

Ca să iasă din încurcătura pandemiei, mai mulți locuitori din Durlești și-au scos la vânzare produsele online. Struguri, mere, ouă de casă, narcise…anunțurile au inundat grupul de pe Facebook „Durlești City”. Doritori au fost mulți, iar cei care aveau câte ceva de vânzare, repede au epuizat stocurile. Dacă piețile sunt închise și oferta supermarketurilor nu te lasă mulțumit, nu trebuie să cauți departe. Poți cumpăra de la vecinii din comunitatea ta, proaspăt și local. Am aflat pentru tine ce poți pune în coș, produs în Durlești sau în apropiere.  Cel mai bine s-a vândut verdeața, semn că suntem dornici de vitamine după o iarnă lungă. Familia Jeleznîi, spre exemplu, are 2 sere de ridiche în Ialoveni, dar ne-a povestit că au împărțit repede kilograme de ridichi mai ales în Durlești și Codru, aceste localitățo fiind la cea mai mică distanță de serele lor. Acum le-au rămas să livreze ultimele kilograme și se pregătesc pentru sezonul de roșii și castraveți. Nu se așteptau să adune atât de multe cereri la postarea lor de pe Facebook, mai ales că e prima dată când cultivă ceva în sere, după ce au revenit recent de peste hotare. Iar ca să aveți propriile legume în grădină, Sergiu Chiron vă poate aduce răsad pe care-l crește mama sa în Ialoveni. Epidemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap cu vânzările, așa că Sergiu o ajută să vândă răsadul online. Mai sunt durleșteni care nu s-au ocupat cu negoțul până acum, dar situația fără precedent în care s-au pomenit i-a adus și în rolul de vânzători. Ruslan Burlea locuiește la Durlești și vinde ouă de casă pe care le aduce de la mama soacră de la Căinari. „În loc să aștepte pomană de la stat, am ajutat-o noi”, ne-a spus el. Dacă aveți poftă de vin, Anna Diaconu are Aligote alb și vin roșu din soiuri europene pe care părinții ei îl produc într-o mică fabrică în Codrii. Anna le dă o mână de ajutor, după ce exportul în Rusia a fost pus pe pauză din cauză epidemiei. Aflați că tot în Durlești se face miere naturală. Victoria Rusnac are mulți ani în spate de albinărit și acum încearcă combinații noi de pomușoare și cremă de miere. Borcănașele de miere le găsiți în câteva supermarketuri, dar le puteți lua direct și de la Victoria de acasă. Pentru deserturi și prăjituri, puteți apela la Victoria Caras. A fost nevoită să-și închidă patiseria din Durlești, iar acum, cu vânzările la pământ, face cozonaci de Paște și torturi la comandă. Cu siguranță mai sunt mici producători la Durlești, unii cu experiență, alții forțați de circumstanțe. Noi vă încurajăm să-i găsiți, să-i susțineți cu o cumpărătură și să faceți cel mai scurt drum posibil pentru cumpărături și să respectați regulile de auto-izolare.

autoare: Felicia Crețu sursă poze: Grupul de Facebook "Durlești City"


DURLEȘTI: SE CAUTĂ VOLUNTARI!

În contextul epidemiei de COVID-19, suntem îndemnaţi să stăm în autoizolare și să ieșim din case doar dacă e strict necesar. Bătrânii sunt cei mai vulnerabili în fața bolii, așa că aceștia trebuie să evite în mod special ieșirile afară. De asemenea, în dificultate se află și persoane cu dizabilități sau mame singure care nu au cum să iasă din case decât dacă își iau și copiii cu ele, astfel supunându-i riscului.   Căutăm Voluntari din Durlești care să facă cumpărăturile de strictă necesitate pentru vecinii lor care nu pot ieși din case pe timpul epidemiei sau trebuie să stea izolați. Completează acest formular pentru a te alătura inițiativei și a deveni Voluntar. Indică în dreptul sectorului în care poți face voluntariat, opțiunea „Suburbii”, iar pe rândul de mai jos „Durlești”. În acest moment, Primăria Durlești colaborează cu Primăria Chișinău și echipa de coordonare a inițiativei pentru a identifica persoanele care au nevoie de ajutor. Cum funcționează? După ce ai completat formularul, echipa de coordonatori te va contacta și îți va face legătura cu o persoană din Durlești care are nevoie de ajutor. O vei suna și vei afla cum o poți ajuta și cei îi lipsește. De obicei, este vorba de produse alimentare și/sau medicamente. La livrare, vei păstra distanța socială recomandată de 2 metri. Tu vei lăsa pachetele la ușă sau la poartă, iar el îți va transmite banii pentru cumpărătură într-un plic.  Dacă ai posibilitatea, păstrezi legătura cu beneficiarul pe care l-ai ajutat și afli dacă poți să-i fii de ajutor săptămânal. Mai multe instrucțiuni pentru efectuarea livrării vor fi transmise după înregistrarea în formular. Între timp, dacă știi persoane în vârstă, cu dizabilități sau o persoană singură cu anumite dificultăți, îndeamn-o să apeleze la linia verde. Descarcă de aici anunţul, tipăreşte-l şi lasă-l în cutiile poştale sau afişează-l în zone vizibile.

AJUTĂM VECINII VÂRSTNICI

Guvernul a declarat Cod Roșu și suntem rugați să stăm acasă pentru a nu permite răspândirea COVID-19, dacă nu suntem nevoiți să mergem la lucru.  Bătrânii și persoanele cu anumite boli sunt mai vulnerabile în fața virusului. În același timp, ei au mai puține resurse de a-și asigura produse alimentare sau medicamente. Persoanele sub 40 de ani pot să le vină în ajutor. 
 • Vorbește cu vecinii tăi și vezi ce necesități au. 
 • Păstrează distanța recomandată de doi metri, pentru a nu-i expune virusului. Acesta este transmis mai ales de persoane care nu prezintă simptome. Puteți discuta și prin ușă sau la telefon.
 • Spălă-te pe mâini înainte de a face cumpărăturile.
 • Cumpără din banii tăi. Folosește pungi de unică folosință.
 • Spală-te pe mâini după ce revii de la cumpărături.
 • Lasă cumpărăturile împreună cu bonul în fața ușii. Sună la ușă și îndepărtează-te la doi metri.
 • Vecinul trebuie să pună banii în plic sau într-o pungă mică, în faţa uşii.
 • După ce vecinul închide ușa, ia banii. 
 • Ia datele de contact pentru a putea suna și vorbi cu persoana, vedea starea sănătății și a vedea ce necesități mai are. 
Ajută vârstnicii să te contacteze. Pune un afiş în scara blocului sau pe strada ta. Descarcă afişul în limba română de aici şi în limba rusă aici. De-asemenea, puteţi descărca acest flyer informativ şi să-l puneţi-l în poştă. COVID-19 ne arată că putem învinge o pandemie dacă depunem un efort comun și dacă ne ajutăm unii pe alții.  Să nu fim indiferenți față de cei mai vulnerabili decât noi.   P.S. Puteți să ne transmiteți fotografii cu cumpărăturile, pentru a le distribui pe pagina noastră și a motiva pe alții să facă la fel. 


DURLEŞTI, CU MAI MULTE SPAŢII PUBLICE

Locuitori din Durlești, pregătiți-vă! A venit timpul să revendicăm dreptul la spații publice! Suburbiile sunt prea des neglijate când vine vorba de amenajarea unui parc pentru mici și mari, alei pentru alergat sau a unui scuar pentru evenimente publice care să adune vecinii din cartier. Asta, în timp ce aici trăiesc peste 20 de mii de oameni. Iar dacă autoritățile mai inaugurează câte un loc de recreere, adesea uită să-i întrebe și pe cei care-l vor folosi dacă le va prinde bine. Începând cu această primăvară, ne propunem să aducem un exemplu pozitiv și să contribuim la amenajarea unui spațiu public în Durlești. Totul, la inițiativa celor care locuiesc acolo și, sperăm, cu implicarea Primăriei. Mai multe locații, care ar putea fi transformate în parcuri sau alei, au fost deja explorate de echipa „Primăria Mea”. Am găsit terenuri părăsite, mărăcini și câini vagabonzi care păzeau gunoaie.   Le-am notat, iar după o cercetare mai aprofundată, vom chema locuitorii să aleagă spațiul care cred că e cel mai potrivit pentru a fi amenajat și în ce mod îl văd schimbat. În același timp, îi vom invita pe cei mai activi locuitori să formeze un grup de inițiativă pentru a bate la ușa primăriei mai des cu idei de colaborare pentru a amenaja spațiile publice. Grupul va beneficia de instruiri din partea echipei „Primăria Mea” și chiar va organiza primul eveniment pentru comunitate în toamnă, fie că va fi un târg, festival sau orice altă întrunire care va aduna vecinii și prietenii.   Dacă aveţi sugestii de spaţii care necesită amenajare, vă îndemnăm să ne expediaţi poze la adresa de email primariamea@gmail.com sau pe Facebook. Menţionaţi numaidecât adresa. Urmăriți pagina noastră web și de Facebook, unde vă vom ține la curent cu ultimele noutăți ale proiectului!

poze: Constanţa Dohotaru text: Felicia Creţu

  Activităţile vor avea loc în cadrul proiectului "Un oraş bun - un efort comun: Organizare comunitară pentru dezvoltare locală", implementat de AO Primăria MEA şi susținut financiar de programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Fundației Soros-Moldova.

Împreună vom pune problemele Durleștiului pe agenda autorităților. Devino organizator comunitar!

Vrem un oraș confortabil și frumos: cu drumuri reparate și trotuare accesibile pentru toți, curat, sigur pentru noi și cei apropiați nouă, cu transport public calitativ, cu spații de agrement și terenuri de joacă. Credem că locuitorii trebuie să se implice mai activ și, împreună cu autoritățile, să rezolve problemele locale.   Primăria MEA Durlești vrea să formeze un grup de organizatori comunitari - cetățeni care vor pune presiune pe autorități pentru ca problemele localității să fie rezolvate.  Cine poate să aplice: - Cei care au dorință de a schimba lucrurile în Durlești; - Cei care au două ore pe săptămână timp de patru luni pentru a participa la instruiri și exerciții în teren. Experiența anterioară, studiile, vârsta, apartenența la alte organizații sau la partide nu contează.  Ce  vom învăța și vom face: - Cum să mobilizăm comunitatea: cum să găsim cetățeni care vor să rezolve problemele localității, cum să îi motivăm să se implice, cum să organizăm discuții și consultări publice etc.  - Cum să comunicăm cu autoritățile: cum să facem solicitări de informație, cum să scriem petiții, cum să ne pregătim pentru discuții cu aleșii locali sau funcționarii publici, cum să punem presiune pe ei, în caz că problema nu este rezolvată; - Cum să monitorizăm activitatea administrației publice locale: să urmărim că problemele puse pe agendă vor fi rezolvate eficient și transparent;  - Cum să comunicăm succesele activității noastre: prin dezvoltarea de materiale informative (foto, video, ziare/pliante), prin distribuirea mesajelor pe rețelele de socializare, prin realizarea campaniilor de informare. După încheierea programului, membrii activi se vor putea alătura echipei Primăria MEA. Pentru întrebări ne puteți contacta pe pagina de Facebook sau la primariamea@gmail.com Perioada: decembrie 2019 - martie 2020 Data-limită de aplicare: 2 decembrie, 2019, ora 17.00 Modalitate de aplicare: Completează formularul de aplicare Pentru mai multe detalii contactează-ne pe adresa electronică durlesti.primariamea@gmail.com sau pe pagina noastră Facebook Primăria Mea - or. Durlești.