Ședința Consiliului local: buget 2022, PUZ și subiecte funciare

Aleșii locali vor examina 17 subiecte care cuprind 32 proiecte de decizii. Printre acestea, aprobarea bugetului local și taxelor pentru anul 2022, modificarea mai multor decizii ale Consiliului local, numirea unei noi șefe la Centrul de Sănătate,  elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru mai multe terenuri din sectorul 0121104 și multe subiecte funciare.

Luni, 27 decembrie, ora 15.00, consilierii vor încerca din nou să se reunească în ședință, după o tentativă nereușită organizată de primărie pe 23 decembrie. La ședința convocată de primară pe 23 decembrie nu s-au prezentat mai mulți consilieri din platforma DA, PAS și independenți, din motiv că pe agendă nu era inclus proiectul bugetului, precum și refuzul primăriei de a prezenta consilierilor informația solicitată cu privire la diverse subiecte. 

Ca urmare, consilierii au solicitat convocarea repetată a ședinței Consiliului pe 27 decembrie, la care se va examina bugetul local pentru anul viitor.

Pe agendă se regăsesc mai multe proiecte care urmau a fi examinate pe 23 decembrie. Au fost excluse însă subiectele privind numirea lui Mihai Enachi în calitate de viceprimar și adoptarea mai multor planuri urbanistice.

Descriem în continuare principalele subiecte care urmează a fi discutate. Toate proiectele pot fi găsite aici


Ordinea de zi


Bugetul orașului pentru 2022

Primăria propune consilierilor spre aprobare un buget de 66,5 mil. lei (venituri și cheltuieli). Cea mai mare parte din buget este prevăzută pentru educația timpurie (grădinițe) – peste 24,3 milioane lei, și drumuri – peste 20,5 milioane. Pentru Dezvoltare comunală și amenajare, autoritățile planifică să cheltuie peste 12,6 milioane lei. Următoarea categorie sunt Serviciile de stat cu destinație generală – peste 7,5 milioane. Pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă sunt alocate 1,7% din buget – puțin peste 1,1 milioane. Cea mai mică parte a cheltuielilor o constituie Protecția socială cu cca 418 mii lei.

Primăria Mea – or. Durlești a analizat detaliat proiectul bugetului în articolul „Pe ce dăm banii în 2022?”.

Consilierii vor examina și aprobarea regulamentului pentru constituirea fondului de rezervă a primăriei. Cuantumul fondului va fi stabilit anual de Consiliul local și nu va depăși 2% din cheltuielile preconizate pentru anul respectiv.

 

Taxele locale pentru 2022

Dacă proiectul va fi aprobat, în anul următor, locuitorii și agenții economici din Durlești vor achita:

Amenajarea teritoriului 80 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii (dacă activează în întreprindere și nu e inclus în efectivul trimestrial de salariați)
Plasarea publicității  5%
Dispozitive publicitare 600 lei anual, per metru pătrat 
Cazare 5%
Aplicarea simbolicii locale 0,15%
Parcare 10 lei anual per metru pătrat
Impozit funciar Vezi Anexa nr. 2 din proiectul bugetului (p. 21)
Impozit pe bunurile imobiliare 

– agricole

– comerciale și industriale

– de la persoane fizice

 

– 0,1%

– 0,3%

– 0,1%-0,15% (vezi Anexa 2)

 

De asemenea, conform proiectului, pentru serviciile prestate de primărie, durleștenii vor plăti: între 100 și 1300 de lei pentru înregistrarea căsătoriei (cu solemnitate sau fără, în sediul primăriei sau nu, în zile de sărbătoare sau zile de lucru etc.), 100 de lei pentru eliberarea autorizației de construcție a unei case particulare și 200 de lei pentru un duplex, 150 de lei pentru o oră de canto individual și 100 pentru alte activități în domeniul artei.

Lista completă a taxelor pentru 2022 poate fi analizată în anexa 1-5 a proiectului bugetului (p. 20-27).

Consilierii vor examina și un proiect de gestionarea a resurselor colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare.

 

Remunerarea consilierilor per ședință

Dacă proiectul va fi aprobat, consilierii vor fi remunerați pentru o ședință a Consiliului local cu o sumă egală cu salariul minim pe economie (fixat în 2020 la suma de 2935 de lei pe lună). Până acum, consilierii din Durlești primeau 1600 de lei pentru o ședință. De la începutul anului,  consilierii s-au reunit în șapte ședințe. 

 

Anularea și modificarea deciziilor Consiliului local 

Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial Chișinău) a identificat neconformități în mai multe decizii ale Consiliului local Durlești din 2021, după cum urmează:

6.9.1 Autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului din 13 august 2021

6.5 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) din 13 august 2021 – permite construcția unui complex rezidențial în zona 103, în apropierea Parcului Valea Morilor. Potrivit planurilor, dar și procesului verbal de la consultările de pe 18 iunie 2021, proiectul prevede construcția a 219 case de locuit cu 3 nivele (D+P+E) și 46 blocuri locative cu 6 nivele (D+P+4E). Planurile au fost elaborate de către SRL „Monarh-Zet”, la solicitarea SRL „AgroVia Comp”, SRL „Flormin Com”.

5.1 Eliberarea din funcția de șef al Centrul de Sănătate Durlești și inițierea procedurii de concurs pentru ocuparea acestei funcții din 16 iulie 2021

Cancelaria solicită abrogarea acestora. Primăria Durlești însă propune consilierilor să respingă notificările Cancelariei și să nu abroge deciziile. 

 

Solicitări de anulare a deciziilor Consiliului au survenit și din partea:

– SA Premier Energy Distribution – decizia nr. 3/1.4.24 din 28.09.2011 privind vânzarea-cumpărarea și înstrăinarea terenului din str-la Dinamo

– Un avocat (a cărui nume a fost secretizat de primărie) – decizia nr. 1-II-3 din 19.02.1992 privind privatizarea unui teren.

Și acestea urmează a fi refuzate, dacă vor fi votate de consilieri.

 

Primăria propune însă aleșilor să accepte două modificări ale deciziilor Consiliului local:

  • 6.1 din 22.12.2020: Reducerea unei funcții de viceprimar (anterior ocupată de Vladimir Dărănuță) din statele de personal (anexa nr. 4 din bugetul pentru anul 2021) și ajustarea bugetului pentru anul 2021;
  • 5.6 din 19.05.1999: Înregistrarea după APL Durlești a terenului cu nr. cadastral 0121103.0573 de pe Nicolae Dimo 59, box. 7, conform dosarului tehnic privind elaborarea planului geometric a acestui lot, prezentat de SRL „Alvin-Partener”.

 

 

Șefă nouă la Centrul de Sănătate Durlești

În timp ce Cancelaria de Stat solicită Consiliului să anuleze decizia din 16 iulie 2021 privind eliberarea din funcție a șefului Centrului de Sănătate Durlești, primăria a desfășurat deja concursul pentru funcția respectivă. Concursul s-a desfășurat pe 2 decembrie, deși notificarea Cancelariei e din 3 august 2021. Câștigătoarea concursului este Liliana Frunze.

Consilierii vor examina o decizie privind numirea Lilianei Frunze în calitate de șefă a CS Durlești pe o perioadă de cinci ani. 

 

Un nou Plan Urbanistic Zonal

Primăria propune elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru mai multe terenuri din sectorul 0121104: 

012104581, 01211041784, 0121104638, 01211041342, 0121104690, 01211041698, 0121104640, 0121104642, 0121104680, 0121104643, 01211041686, 0121104641, 0121104682, 0121104671, 0121104691, 0121104677, 01211041094, 0121104645, 01211041046, 0121104650, 0121104829, 01211041045, 0121104651, 0121104649, 01211041697, 01211041524, 0121104652, 0121104658, 0121104661, 0121104665, 0121104660, 0121104663, 0121104667, 0121104653, 0121104662, 0121104659, 0121104655, 0121104646, 01211041290, 0121104657, 0121104654, 0121104648, 01211041047, 0121104647, 01211049 2, 01211041151, 0121104656, 0121104644, 01211041401, 0121104639, 0121104637, 0121104636, 0121104635, 01211041113, 0121104634, 01211041811, 0121104633, 0121104632, 0121104631, 0121104630, 0121104629, 0121104628, 0121104627, 0121104626, 01211041030, 01211041031, 01211041386, 0121104664, 0121104668, 0121104666, 0121104670, 0121104669, 01211041192, 0121104675, 0121104720, 0121104673, 0121104674, 0121104676, 0121104678, 0121104679, 0121104672, 01211041721, 01211041767, 0121104933, 0121104681, 01211041163, 0121104686, 0121104684, 01211041720, 0121104687, 0121104685, 01211041760, 01211041314, 0121104688, 01211041813, 01211041814, 0121104689, 0121104847, 0121104683, 0121104692, 0121104697, 01211041161, 0121104693.

Conform proiectului de decizie, necesitatea elaborării PUZ-ului ar fi fost semnalată de proprietarii sectorului, care s-au adresat cu solicitări la primărie.

 

Locațiunea, privatizarea și vânzarea terenurilor

Consilierii vor examina 3 proiecte de privatizare a terenurilor,i 10 proiecte de prelungire a termenului contractului de locațiune pentru 9 terenuri și contractul de locațiune a unei încăperi de 67,5 m.p. (de către SRL „Farmacon-75”, în cadrul Centrului de Sănătate Durlești, pe o perioadă de 10 ani). 

De asemenea, primăria planifică să vândă, în baza cererilor unor cetățeni, patru loturi de 0,0297 ha (din terenul cu nr. cadastral 01211150286), 0,0128 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121118228), 0,0145 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121121123) și  0,0198 ha (din terenul cu nr. cadastral 0121116036). Terenurile sunt destinate pentru construcții.

 

Tot la solicitarea cetățenilor, primăria propune:

– anularea deciziei nr. 6.8.4 din 13.08.2021 privind vânzarea terenului cu nr. cadastral 01211190119, de asemenea destinat pentru construcții. Titlul de proprietate asupra acestui teren va fi eliberat proprietarului imobilului care se află pe terenul respectiv, cetățeanului care a și înaintat cererea. Mai mult, conform planului geometric elaborat de SC „Alvin-Partner”, suprafața terenului se modifică de la 0,0414 ha la 0,0551 ha.

– schimbarea destinației a două terenuri, din „agricole” în „pentru construcții”, cu suprafața de 0,05 ha (nr. cadastral 0121103832) și 0,0502 ha (nr. cadastral 01211031159). 

– schimbarea destinației unui apartament de pe str. Tudor Vladimirescu de 44.5 m.p. din destinație „locativă” în „nelocativă”.

 

Primăria Mea or. Durlești va monitoriza LIVE ședința Consiliului local și va sintetiza discuțiile și deciziile consilierilor.