La 23 mai a avut loc continuarea ședinței Consiliului orașului Durlești, începute pe 23 martie și continuate pe 29 martie și pe 22 mai. Reprezentanții primăriei nici de această dată nu au fost pe loc să ofere informații consilierilor pe trei proiecte ce țin de veniturile obținute din vânzarea spațiilor publicitare, actele permisive de construcții și certificatele de urbanism, precum și raportul inspecției financiare. Consilierii au examinat mai multe decizii de ordin funciar, au votat Regulamentul de funcționare a Consiliului or. Durlești în redacție nouă și au aprobat scutiri de 50% la taxa de evacuare a deșeurilor pentru mai multe categorii de cetățeni.

 

În cele peste trei ore de ședință, consilierii au analizat 28 de puncte de pe ordinea de zi a ședinței începute pe 23 martie. Majoritatea deciziilor adoptate au fost de ordin funciar și prevedeau:

  • schimbarea modului de folosință a terenului; 
  • vânzarea-cumpărarea surplusului de teren; 
  • autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului; 
  • actualizarea planului geometric. 


La fel, au fost aprobate două Planuri Urbanistice de Detaliu la cererea grupurilor de proprietari ai terenurilor. 

A fost votat Regulamentul de funcționare a Consiliului orașului Durlești, însă fără menționarea modificărilor care au fost introduse. Consilierii au menționat doar că regulamentul a fost modificat în baza expertizei anticorupție și că Regulamentul în redacție nouă se găsește pe site-ul Primăriei. 

Consilierii au mai aprobat și scutirea de 50% la taxa pentru evacuarea deșeurilor pentru mai multe categorii de cetățeni, printre care pensionarii, șomerii, familiile defavorizate, precum și cetățenii cu venit mai mic decât minimul pe țară. 

 


ORDINEA DE ZI 

(obținută de la consilieri în ziua ședinței)


1.13.1. Schimbarea modului de folosință a terenului 

Proiectul prevede schimbarea modului de folosință a terenului cu suprafața 0,2540 ha, din teren agricol în teren pentru construcții, pentru construcția depozitului agricol în complex cu obiectivul de infrastructură agricolă. Avizul comisiei de specialitate este negativ.

A fost înaintată propunerea de a aprobare a deciziei cu modificarea nr.cadastral, întrucât a fost comisă o greșeală la indicarea acestuia în proiectul deciziei. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 13

Abțineri – 4

Decizia 

 

1.13.2 Schimbarea modului de folosință a terenului

Proiectul prevede schimbarea modului de folosință a terenului de 1,23 ha amplasat în orașul Durlești, din teren agricol în teren pentru construcții.

Proprietarul intenționează să construiască o pensiune agroturistică.

Comisia de specialitatea a oferit aviz negativ. 

S-a propus să fie remis la comisia de specialitate, din motiv că nu a fost prezentată schița de proiect a construcției. 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 14

Abțineri – 3

 

1.14.1 Autentificarea dreptului de proprietate

Proiectul prevede înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului de 0,6 ha destinat pentru construcții, conform prezentei decizii.  

Proprietarul are construcție, dar nu are document asupra terenului. Avizul comisiei juridice a fost pozitiv. 

S-a propus să fie remis la comisia funciară pentru reexaminare.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 14

Abțineri – 3

 

1.14.2 Autentificarea dreptului de proprietate

Proiectul prevede autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu suprafața de 0,056 ha destinat pentru construcție, amplasat în str. Renașterii 2/1.
Terenul nu este înregistrat.
A fost înaintată propunerea privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu adresa str. Renașterii 2, în locul adresei indicate greșit în cerere.

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 14

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

1.14.3 Autentificarea dreptului de proprietate

Proiectul prevede autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu suprafața de 6 ha destinat pentru construcție, amplasat în str. Șoimilor 36. Construcția este înregistrată, însă proprietarul nu are document asupra terenului.  Avizul comisiei de specialitate este pozitiv.

A fost înaintată propunerea privind trimiterea la comisia funciară pentru reexaminare.  

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 11

Abțineri – 6

 

1.15.1 Vânzarea-cumpărarea terenului proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a terenului care este în proprietatea administrației publice locale, cu suprafața de 0,004 ha destinat pentru construcția aferentă a garajului, amplasat la adresa str. Testemițanu 20/2.

Construcția este înregistrată. Avizul comisiei de specialitate este pozitiv. 

A fost înaintată propunere privind modificarea nr. cadastral, întrucât a fost comisă o greșeală la indicarea acestuia în proiectul deciziei.   

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 9

Abțineri – 5

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

1.15.2 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a surplusului de teren cu suprafața de 0,009 ha care este în proprietatea administrației publice locale, amplasat pe str. Răzeșilor. 

S-a propus să fie remis la comisia de specialitate, din motiv că nu a fost prezentat actul de imposibilitate.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 9

Abțineri – 7

 

1.15.3 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a surplusului de teren cu suprafața de 0,0235 ha, care este în proprietatea administrației publice locale, amplasat pe str-la Codrilor 21. Construcția nu este înregistrată. Avizul comisiei de specialitate este pozitiv. A fost înaintată propunerea de a include în punctul 1 al deciziei prețul normativ al terenului conform raportului de evaluare. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 8

Abțineri – 5

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

1.15.4 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a surplusului de teren cu suprafața de 0,0248 ha, care este în proprietatea administrației publice locale. Comisia de specialitatea a oferit aviz negativ.  S-a propus să fie remis la comisia de specialitate, din motiv că nu a fost prezentat actul de imposibilitate.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 15

Abțineri – 2 

 

1.15.5 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a surplusului de teren cu suprafața de 0,03 ha, care este în proprietatea administrației publice locale, amplasat la adresa: str. Caucaz 53. Comisia de specialitatea a oferit aviz negativ. S-a propus să fie remis la comisia de specialitate, cu verificare de la fața locului.  

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 14

Abțineri – 1

 

1.15.6 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate APL

Proiectul prevede autorizarea de vânzare-cumpărare a surplusului de teren cu suprafața de 0,0388 ha, care este în proprietatea administrației publice locale, amplasat pe str. Livezilor 9A.

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 16

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

1.15.7 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, proprietate AP

Proiectul prevede autorizarea de vânzare a surplusului de teren în mărime de 24,43%, ce constituie 0,03345 h, proprietate a APL, din terenul pentru construcție din str. Caucaz 20, ca teren pentru casă. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia 

 

1.16.1 Informație exhaustivă despre panourile publicitare instalate pe terenurile proprietate a APL Durlești (beneficiarii, contract, datorii și câți bani au adus la Buget în perioada 2020-2022)

Reprezentanții primăriei nu au fost prezenți să ofere informații la acest subiect, de aceea a fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.16.2 Informații despre actele permisive, certificate de urbanism și autorizații în construcții în perioada 01.12.2019 – 01.03.2023, copia Registrelor 

Reprezentanții primăriei nu au fost prezenți să ofere informații la acest subiect. La fel, consilierii au remarcat că aceste informații nu se găsesc pe site-ul primăriei. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.16.3 Informații cu privire la Raportul Inspecției Financiare din decembrie 2021, auditul din 2022 și măsurile întreprinse de Primăria Durlești la recomandările acestor instituții 

Reprezentanții primăriei nu au fost prezenți să ofere informații la acest subiect, de aceea a fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.17.1 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durlești

Se anulează decizia consiliului 3.6.3 din 06.04.2022, care prevedea modificarea numelui deținătorului terenului din decizia nr. 10.6.9 din 09.12.2008 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 20 (nu este clar din înregistrare)

Decizia 

 

1.17.2 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durlești

Se modifică decizia 8.12.2 pt.1, cu privire la formarea bunului imobil, după cum urmează sintagma: „37.28% devine 47.60%”.  A fost calculat greșit procentul. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 20

Decizia 

 

1.17.3 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durlești

Proiectul prevede modificarea unei decizii anterior aprobate de către Consiliul privind vânzarea cumpărarea surplusului de teren, ca urmare a comiterii unei greșeli în proiect și a notificării venite din partea Organizației Teritoriale Chișinău a Cancelariei de stat. 

Decizia nu a fost supusă votului, a fost solicitată o pauză. 

Totuși, ulterior, decizia finală a fost plasată pe actelocale.gov.md ca fiind aprobată.

Decizia

 

1.17.4 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului cadastral al terenului cu suprafața de 0,087 ha din str. George Coșbuc 47. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 17

Abțineri – 3

Decizia 

 

1.18 Corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor

Proiectul prevede permiterea coordonării raportului cadastral cu nr. cadastrale indicate, cu modificarea conturului planului cadastral ale bunurilor imobile și aprobarea actului de constatare din 25.05.2022. 

A fost propus ca subiectul să fie remis la comisia funciară spre reexaminare. 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 16

Abțineri – 4

 

1.19 Delimitarea în mod selectiv a terenului

Proiectul prevede înaintarea procedurii de delimitare în mod selectiv a proprietății publice APL Durlești cu înregistrarea a 37.61%, ceea ce constituie 0,0422 ha din terenul de pe str. Rediul Mic 23. 

Se corectează erorile în cadrul înregistrării masive, în ceea ce privește sintagma „Republicii Moldova” cu „UAT Durlești”. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 16

Abțineri – 4

Decizia 

 

1.20 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric la terenul cu suprafața de 0,0608 ha, cu majorarea suprafeței până la 0,0885 ha.  

S-a propus să fie remisă la Comisia de specialitate. 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 19

Abțineri – 1

 

1.21 Aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului or. Durlești

Consilierii au menționat că Regulamentul cu modificările propuse și aprobate a fost publicat pe site-ul primăriei orașului Durlești, însă nu au enumerat modificările, cu o menționare că acestea au fost adoptate în urma expertizei anticorupție. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 20 

Decizia 

 

1.22 Modificarea contractului de Arendă funciară 

Proiectul prevede modificarea contractului existent de arendă funciară cu agentul economic SRL „Trans” și întocmirea unui acord adițional, care să fie conform legislației în vigoare, și să prevadă suprafața bunului imobil închiriat, conform cotelor părți deținute de coproprietarii imobilului.  

Specialistul din cadrul aparatului primăriei Durlești va perfecta acordul adițional la contractul din 06.06.2003, încheiat între SRL „Trans”, conform prevederilor legislației în vigoare. 

Până la perfectarea acordului adițional la contractul de arendă se solicită de a întocmi un act de constatare/inspectare privind recalcularea suprafeței în locațiune, în raport cu cota din construcție.

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 18

Decizia 

 

1.23 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Proiectul prevede aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind valorificarea a 24 terenuri situate în or. Durlești, cuprinse în perimetrul străzilor Tricolorului, Ion și Doina Aldea Teodorovici, Grigore Vieru și Eugen Doga, elaborat de către „Smart Architecture” SRL, obiect nr. 002/22 PUD. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 12

Abțineri – 6

Decizia 

 

1.24 Transmiterea în proprietate a bunului imobil

Proiectul prevede transmiterea în proprietate a bunului imobil din str. Mihail Sadoveanu 80 și a construcției, având în vedere hotărârea instanței de judecată din 15.06.2005. Această decizie a prevăzut că cetățeana Vieru Ana care locuiește la această adresă să fie asigurată cu spațiu locativ. Însă aceasta a solicitat ca terenul și bunul imobil să-i fie transmis în proprietate.

Se respinge solicitarea cetățenei Vieru Ana de a admite drept de proprietate asupra bunurilor imobile din str. Mihail Sadoveanu 80 și a construcției. 

Statut: Respins

Voturi PRO respingere – 16

 

1.25 Aprobarea Regulamentului privind mecanismul de acordare scutirilor unor categorii de proprietari ai gospodăriilor private, case de locuit din or. Durlești pentru achitarea serviciilor de evacuarea deșeurilor menajere solide 

Proiectul propune întocmirea listei categoriilor de persoanele care beneficiază de scutire. Conform prevederilor în această listă sunt incluse: 

  • persoanele care au atins vârsta de pensionare; 
  • persoanele care locuiesc singure și 
  • persoanele care au un venit sau pensia mai mică decât venitul minim garantat pe țară; 
  • șomerii care locuiesc singuri (care au aplicat la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă); 
  • familiile defavorizate social, scutire de 50%. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 16

Abțineri – 1

Decizia

 

1.26 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Proiectul prevede aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea a 11 terenuri, elaborat de către SRL „Plan Project SB”, obiect nr. 07. Sistematizarea prevede delimitarea terenurilor și marcare a zonelor prin care va trece drumul și rețelele de comunicații. Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este în baza lucrărilor de sistematizare. Avizul Comisiei Funciare nu este. A fost aprobat, dar nu este semnat.  Membrii Comisiei vor prezenta secretarului consiliului avizul. 

 

A fost anunțată o pauză până pe 26 mai. 


Partea I

Partea II

Partea III