La 22 mai a continuat ședința Consiliului local începută pe 23 martie. Consilierii au analizat 28 de subiecte din ordinea de zi, majoritatea – de ordin funciar. Nici după două luni de pauză, reprezentanții primăriei nu au oferit informația solicitată anterior de consilieri. Astfel, a fost decis ca toate aceste subiecte să fie transferate pentru ședința Consiliului în care se va analiza bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. Unul din principalele proiecte votate prevede interzicerea oricăror construcții în zona riverană a râului Durlești, precum și valorificarea și punerea la evidență a acestora. La fel, a fost adoptată decizia privind obligativitatea publicării documentației de urbanism și amenajarea teritoriului or. Durlești care prevede ca primăria să facă publice anunțurile privind dezvoltarea Planurilor Urbanistice Zonale, precum și nemijlocit proiectele. 

La ședința din 22 mai au participat 17 consilieri. Anunțul privind continuarea ședinței Consiliului orașului Durlești și ordinea de zi completă nu au fost publicate preventiv pe site-ul primăriei sau pe rețelele de socializare. O mare parte din subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței din 23 martie au fost schimbate cu locurile, fie adăugate, iar în lipsa accesului public la ordinea de zi modificată, nu garantăm corectitudinea numerelor de ordine ale proiectelor prezentate în sinteză. 

Aproape jumătate din proiectele analizate prevedeau oferirea informației de către primăria orașului Durlești, referitor la lucrările desfășurate pe parcursul anilor 2019-2022. În lipsa informațiilor, a fost decis ca aceste proiecte să fie ulterior incluse în ordinea de zi a ședinței la care va fi analizat bugetul pentru anul 2023. 

La mijlocul ședinței a fost făcută o pauză în analiza subiectelor de pe ordinea de zi și s-a decis ca să fie audiați cetățenii prezenți la ședință. Ca și la ședința din 23 martie, a luat cuvântul o doamnă care reprezenta locuitorii din str. Cireșilor care a solicitat consilierilor aprobarea proiectului și alocarea de surse pentru construcția apeductului. Consilierii au comunicat că subiectul va fi analizat atunci când pe ordinea de zi va fi introdus bugetul și au invitat cetățeana la ședința Comisiei Buget și Finanțe. La fel, s-a discutat posibilitatea de a aloca bani pentru construcția apeductului din bugetul provizoriu, însă contabila primăriei a declarat că acest lucru este imposibil. 

La finalul ședinței consilierii au audiat un grup de cetățeni care au solicitat aprobarea proiectul de construcție a drumului, însă nu au luat nicio decizie în privința acestuia.


ORDINEA DE ZI 

(obținută de la consilieri în ziua ședinței)


1.5.1 Informații cu privire la lucrările de drum efectuate în anii 2020-2022 (proiecte, caiet de sarcini, deviz de cheltuieli, garanția bancară, termen de garanție) pentru fiecare lucrare în parte

Contabila primăriei nu a putut oferi informații la acest subiect. Consilierul independent Valentin Cebotari a propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.5.2  Informații despre implementarea proiectului de amenajare a cartierului Gribov (caiet de sarcini, proiect, diviz de cheltuieli, proces-verbal de recepție finală)

Consilierii au solicitat informații în contextul în care proiectul a fost oficial finisat, însă unele obiecte prevăzute nu au fost duse la final, cum ar fi instalarea terenurilor de joacă, a urnelor pentru gunoi și altele. Contabila primăriei a menționat că proiectul este realizat în proporție de 90%, pentru acesta fiind cheltuiți 11 milioane de lei, iar pentru finisarea proiectului antreprenorul cere încă 167 mii lei. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.5.3 Informații despre soarta metalului de pe acoperișul Casei de Cultură

Contabila primăriei a menționat că primăria a oferit răspuns la demersul consilierului care a solicitat-o și că informațiile sunt în anticamera primăriei, oferind și câteva detalii –etalul a fost dus la metal uzat din care a fost obținută suma de aproximativ 20 mii lei, înregistrată drept venit general la acțiunile aparatului central al primăriei. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.5.4 Lista persoanelor care au beneficiat de masa lemnoasă cu indicarea cantității în urma defrișărilor arborilor în anii 2020-2022

 Primăria nu a oferit informații la acest subiect. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.5.5 Copiile Proceselor-verbale ale Comisiei fondului de Rezervă între anii 2020-2022

La fel ca și la subiectul anterior, contabila primăriei a declarat că informațiile solicitate sunt, însă nu a explicat de ce nu au fost prezentate în cadrul ședinței – „Totul este la contabilitate – veniți și vedeți”.

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.6 Informații despre desfășurarea concursurilor pentru managerii Instituțiilor de Educație Timpurie Durlești

S-a menționat că instituțiile de educație timpurie din orașul Durlești nu au conducători stabiliți, ci interimari. Totodată, a fost anunțată din nou funcția vacantă pentru postul de conducător al uneia din grădinițe. La fel, s-a menționat și faptul că grădinițele anunță vacanță de 2 luni, acest lucru creând dificultăți părinților. A fost vociferată o solicitare către primărie ca vacanțele grădinițelor să fie de maxim 2 săptămâni, iar perioada acestora să fie consultată cu părinții. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.7.1 Cu privire la prelungirea Contractului de Locațiune 

Proiectul prevede prelungirea cu un an a contractului de locațiune cu SRL „Farmacon 75” pentru încăperea cu suprafața de 67,5 mp din cadrul Centrului de Sănătate Publică. În condițiile în care prețul contractului pentru anul 2022 a fost de 19 796,67 lei pe an, iar consilierii neavând posibilitatea să modifice suma contractului, fără modificarea bugetului, a fost propus să fie prelungit contractul cu un an de la data intrării în vigoare a deciziei, ulterior fiind organizată o licitație pentru ca la concurs să aibă acces și alți agenți economici care ar putea să ofere alte facilități, față de contractantul existent. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 13

Abțineri – 5

Decizia

 

1.7.2 Cu privirea la prelungirea termenului Contractului de Locațiune 

Proiectul prevede prelungirea contractului de locațiune a încăperii de 290 mp din cadrul Centrului de Sănătate Publică, contra sumei anuale de 98 mii lei. Ca și în cazul subiectului nr. 1.7.1, a fost propus ca contractul să fie prelungit cu un an, ulterior fiind organizată licitație. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 18

Decizia

 

1.8.1 Cu privire la prelungirea denumirii arterei de circulație

Proiectul prevede prelungirea denumirii arterei de circulație a străzii Tudor Vladimirescu către bunul imobil, 3 imobile de tip townhouse. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 17

Abțineri – 1 

Decizia

 

1.8.2 Cu privire la prelungirea denumirii artei de circulație

Proiectul prevede prelungirea denumirii arterei de circulație a străzii Stejarului către imobil, conform planului. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 17

Abțineri – 1 

Decizia

 

1.9.1 Cu privire la schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației încăperii locative cu suprafața de 40,4 mp din str. Liviu Deleanu 24, ap. 2, din destinație locativă în destinație nelocativă, comercială, prestări servicii de servicii, în acest loc urmând să fie deschisă o frizerie. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 17

Abțineri – 1 

Decizia 

 

1.9.2 Cu privire la schimbarea destinației imobilului

Conform cererii din 11.11.2002, proiectul prevede schimbarea destinației imobilului, a casei de locuit cu suprafața de 81,3 m2, din str-la 1 Codrilor 44, din casă locuit individuală, destinație nelocativă, în comercială, prestarea serviciilor. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 9

Abțineri – 6 

Decizia

 

1.9.3 Cu privire la schimbarea destinației imobilului

În temeiul cererii 564 din 07.02.2023, proiectul prevede schimbarea destinației imobilului nelocativ în comercial, prestări servicii, cu suprafața de 109,1 mp din str-la Renașterii 111/a din nelocativă, prestări servicii, în destinație locativă, casă de locuit. Anterior, în acest imobil activa un magazin. 

Statut: Respins

Voturi PRO – 2

Abțineri – 13 

 

1.9.4 Cu privire la schimbarea destinației imobilului

În temeiul cererii 727, din 14.02.2022, se solicită schimbarea destinației încăperii nelocative cu suprafața de 51,4 mp, din str-la Renașterii 1, din încăpere nelocativă în destinație locativă. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 10

Abțineri – 5

Decizia 

 

1.9.5 Cu privire la schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevedea analiza cererii 597 din 08.02.2023, SRL Rivertrans, însă acesta nu a fost examinat. 

 

1.10.1 Aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de Rezervă

Regulamentul a fost votat în noiembrie 2022, însă nu a fost contrasemnat. Proiectul prevede autentificarea deciziei de aprobare. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 10

Abțineri – 6 

Decizia

 

1.10.2 Modificarea Deciziei nr. 7.1 din 31.10.2022 (avocatul)

Proiectul prevede acordarea împuternicirilor de a reprezenta interesele Consiliului or. Durlești în instanțele de judecată și alte instituții. S-a propus excluderea punctului 1.6 care prevede ca reprezentantul Consiliului să aibă dreptul de a depune plângeri sau reclamații, din motiv că ar contravine legislației. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 14

Abțineri – 3 

Decizia

 

1.10.3 Reexaminarea Deciziei 6.12 din 25.08.2022

Proiectul propus prevede anularea decizia Consiliului or. Durlești 6.12 din 25.08.2022 cu privire la anularea actului de stabilire a hotarului teritoriului.

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 10

Abțineri – 5

Decizia 

 

1.10.4 Reexaminarea Deciziei 6.9 din 25.08.2022

Decizia 6.9 din 25.08.2022 prevede asigurarea cu apă potabilă a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar din or. Durlești, precum și a celor din liceul Hyperion și gimnaziul Durlești. Totuși, Consiliul nu era împuternicit să includă alte instituții decât cele preșcolare. Decizia presupune excluderea acestor 2 instituții din lista celor asigurate cu apă potabilă. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 12

Abțineri – 4

Decizia

 

1.10.5 Reexaminarea Deciziei 8.16. 2 din 27.12.2021 cu privire la vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Se anulează decizia Consiliului or. Durlești cu privirea vânzarea-cumpărarea surplusului de teren și se pune în sarcina Primăriei or. Durlești să inițieze procedura administrativă privind transmiterea cotei părți de 17.6% din un teren din proprietatea statului în proprietatea APL Durlești. 

S-a propus modificarea deciziei cu înlocuirea termenilor „Moldova” și „APL”, conform legislației în vigoare. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 14

Abțineri – 3

Decizia 

 

1.10.6 Reexaminarea Deciziei 6.9.1 din 13.08.2021 cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului

S-a propus: 

– anularea Deciziei Consiliului or. Durlești 6.9.1 din 13.08.2021 cu privire autentificarea asupra terenului. 

– punerea în sarcina Primăriei or. Durlești să inițieze procedura administrativă privind transmiterea terenului, cu o suprafață totală de 0,6 ari destinat pentru construcții, situat în or. Durlești, din proprietatea statului în proprietatea APL Durlești. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 13

Abțineri – 4

Decizia 

 

1.10.7 Publicarea devizului actelor permisive în construcție și  asigurarea colectării și emiterii actelor permisive prin intermediul sistemului informațional automatizat de gestiune și eliberare a actelor permisive 

Proiectul prevede publicarea actelor de urbanism pe site-ul primăriei. Reprezentanții primăriei au menționat că deja au fost publicate, iar consilierii au propus să voteze proiectul, astfel stabilind o normă pentru toate actele emise în viitor. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 17 

Decizia 

 

1.10.9 Publicarea documentației de urbanism și amenajarea teritoriului or. Durlești 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 11

Abțineri – 4

Decizia

 

1.10.8 Limitarea eliberării actelor permisive în construcție în fâșia riverană de protecție a apei râului Durlești

Proiectul prevede interzicerea construcției de orice menire în zona de protecție a râulețului Durlești, precum și valorificarea și punerea la evidență a construcțiilor din zona sanitară a râului. De asemenea, a fost propus ca responsabilă de controlul executării deciziei să fie Comisia funciară în loc de primărie. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 13

Abțineri – 4

Decizia

 

1.11.1 Informații (raport de activitate) a Regiei de Autosalubritate Durlești din cadrul aparatului Primarului pentru anii 2020-2022, inclusiv descifrarea cheltuielilor

Primăria nu a oferit informații la acest subiect. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.11.2 Informație de la viceprimar despre activitatea transportului local ruta 1 și 2

Primăria nu a oferit informații la acest subiect. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.12.1 Informații despre implementarea proiectului de amenajare a cartierului Cartușa (caiet de sarcini, proiect, deviz de cheltuieli, Contractul de antrepriză, garanția bancară)

Primăria nu a oferit nformații la acest subiect. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată

 

1.12.2 Informații cu privire la lucrările de instalare a gazoductului din Cartierul Cartușa (compania beneficiară, autorizația)

Proiectul nu a fost supus votului.

 

Cu majoritatea voturilor a fost decis ca ședința să fie continuată pe data de 23 mai. 


Video (partea I)

Video (partea II)