Reparații de drumuri și acoperiș, ajutoare materiale, regulamente și filmare interzisă


Ședința CL Durlesti 13.07.20

Aleșii locali au aprobat mai multe rectificări la buget. 7,5 mln lei au fost alocate pentru reconstrucția acoperișului și construirea unei anexe la Liceul Hyperion. Peste 1,1 mln lei vor merge la reparația unor sectoare de drum de pe străzile Ion Creangă, D.Cantemir, Răzășilor și G. Muzicescu. Iar alte 128 mii lei au fost alocate pentru ajutoare materiale. Consilierii au decis deschiderea unei grupe noi la Grădinița nr 2 „Țărăncuța” și au adoptat două regulamente pentru Festivalului Strugurilor „Au Gust” și filmarea ședințelor Consiliului local. Totodată, ei au examinat mai multe subiecte despre terenuri, dar și Notificările Cancelariei de Stat referitoare la deciziile cu caracter funciar adoptate la ședința din 21 februarie. Din păcate, aleșii locali au interzis filmarea ședinței și nu am putut înregistra exact cum au votat aceștia la fiecare subiect. 

La 13 iulie, în incinta Casei de Cultură, a avut loc ședința Consiliului local. La ședință au fost prezenţi 20 de aleşi locali. Preşedintele şedinţei a fost ales consilierul PAS Valentin Cebotari.

Din nou, proiectele de decizie nu au fost făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării, așa cum prevede legea. Acestea nu au respectat reglementările privind modalitatea de elaborare a actelor normative și nu conțineau note informative sau anexele aferente. De exemplu, la proiectele de decizie despre aprobarea regulamentelor nu au fost plasate pe site însuși regulamentele. Astfel, cetățenii nu au fost informați corect și detaliat despre deciziile care urmau să fie adoptate, să înțeleagă impactul acestora și să participe în procesul decizional.

Mai mult, la începutul ședinței, la inițiativa juristei primăriei, consilierii PAS, PD și cei independenți au votat pentru interzicerea filmării, motivul invocat fiind faptul că AO „Primăria MEA” nu este înregistrată în calitate de operatori de date cu caracter personal. Astfel, nu am putut transmite imagini de la ședință pentru ca cetățenii să poată urmări activitatea aleșilor locali. 

Amintim că aceasta nu este prima încercare a autorităților de a interzice filmarea. La ședința din 28 noiembrie 2019, secretara interimară a consiliului a prezentat o notă informativă solicitând ca aceștia să nu permită filmarea. Atunci însă aleșii locali nu au susținut această propunere, ceea ce nu s-a întâmplat și la această ședință.

Primăria Mea regretă această decizie și abuzurile care se comit sub paravanul legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal și ca întreprinde pașii necesari pentru a oferi locuitorilor or. Durlești informație din prima sursă despre activitatea celor cărora le-au oferit votul. Acest lucru este necesar mai ales acum, când suntem în plină pandemie și cetățenilor nu li se recomandă să participe la ședințe.


Ordinea de zi și proiectele de decizii


3.1 Schimbarea destinației

Statut: Aprobat

Schimbarea destinației unui teren cu suprafața de 0,36 ha din modul de folosință  agricol în cel pentru construcții.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


             3.2 Construcția rețelei de gaze naturale

Statut: Aprobat

A permite SRL „Albecar Prim” efectuarea lucrărilor de construcție la rețelele de gaze naturale la un bun imobil. După finisarea lucrărilor, SRL-ul este obligat să restabilească carosabilul la starea inițială în 21 de zile.

Decizia a fost aprobată unanim.

 Decizia finală


                    3.3 Vânzarea – cumpărarea  surplusurilor de teren     

3.3.1  

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren de 23,64%, ceea ce constituie 0,0065 ha, proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața de 0,0275 ha, destinate pentru construcții

Voturi PRO: PAS – 4, PDM – 1 FCI – 6. PL -1

Abțineri: PSRM – 2

Decizia finală 

3.3.2 

Statut: Aprobat

  • Schimbarea înscrierii în registrul bunurilor imobile a terenului din modul de folosință „destinație specială” în „pentru construcție”, în legătură cu eroarea comisă la înregistrarea inițială.
  • Vânzarea cumpărarea terenului cu suprafața de 0,0067 ha, proprietatea APL Durlești, cu destinația pentru construcții, ca teren pe lângă casă.

Decizia finală

3.3.3 

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 0,0565 ha, ceea ce constituie 44,66%,  proprietatea APL Durlești, cu destinația pentru construcții, din terenul cu suprafața totală de 0,1265 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.4 

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,0134 ha, ceea ce constituie 16,07%, proprietatea APL Durlești, cu destinația pentru construcții, din terenul cu suprafața totală de 0,0834 ha, ca teren pe lângă casă.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.5

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,01431 ha, ceea ce constituie 19,25%, proprietatea APL Durlești, cu destinate pentru construcții, din terenul cu suprafață totală de 0,0743 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia finală

3.3.6 

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,0033 ha, proprietatea APL Durlești, cu destinate pentru construcții, ca teren aferent garajului.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.7

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,023 ha, ceea ce constituie 24,16%, proprietatea APL Durlești, cu destinate pentru construcții din terenul cu suprafață totală de 0,0923 ha ca teren pe lângă casă:

– 2/5 (cote părți) din surplus ceea ce constituie 9,66% (0,01 ha)

– 3/5 (cote părți) ceea ce constituie 14,5% (0,013 ha) din surplus.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.8

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,0377 ha, ceea ce constituie 35%, proprietatea APL Durlești, cu destinate pentru construcții, din terenul cu suprafață totală de 0,1077 ha, ca teren pe lângă casă:

– 2/5 (cote părți) din surplus ceea ce constituie 14,0% (0,015 ha)

– 3/5 (cote părți) ceea ce constituie 21,0% (0,0227 ha) din surplus.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.9

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,021 ha, ceea ce constituie 23,08% proprietatea APL Durlești, cu destinate pentru construcții, din terenul cu suprafață totală de 0,091 ha, ca teren pe lângă casă:

– 1/2 (cote părți) din surplus ceea ce constituie 11,54% (0,0105 ha)

– 1/2 (cote părți) ceea ce constituie 11,54% (0,0105 ha) din surplus.

Decizia finală

3.3.10

Statut: Respins  

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,0795 ha, ceea ce constituie 53,17%, proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu suprafață totală de 0,0743 ha, ca teren pe lângă casă

3.3.11

Statut: ???

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren în mărime de 0,0784 ha, ceea ce constituie 52,83%, proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu suprafața totală de 0,1484 ha, adresa str. Livezilor 1, ca teren pe lângă casă:

–  26,415% din surplus ceea ce constituie 0,0392 ha

–  26,415% din surplus ceea ce constituie 0,0392 ha

Decizia finală 

3.3.12

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 0,0256 ha, ceea ce constituie 24,73%  proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu suprafața totală de 0,093 ha.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.13

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 0,0217 ha, ceea ce constituie 23,63%, proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu nr. cadastral 0121117081, cu suprafață totală de 0,0919 ha.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.14

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 0,0064 ha, ceea ce constituie 6,32%,  proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu suprafața totală de 0,1024 ha

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.3.15

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 0,0081 ha, ceea ce constituie 10,37%,  proprietatea APL Durlești, cu destinație „pentru construcții”, din terenul cu suprafața totală de 0,0781 ha, ca teren pe lângă casă.

Decizia a fost aprobată cu 13 voturi Pro. 

Abținere PSRM – 1

Decizia finală

3.3.16

Statut: Aprobat

Proiectul propunea:

  1. vânzarea cumpărarea teritoriului aferent garajului cu suprafața 0,0024 ha destinate pentru construcții 
  2. vânzarea cumpărarea teritoriului aferent garajului cu suprafața 0,0055 ha destinate pentru construcții.

S-a votat unanim pentru a fi exclus punctul 1.

Decizia finală

3.3.17

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea terenului, lot pomicol, cu suprafața 0,0562 ha, proprietatea APL Durlești.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală (secretarul a refuzat să o semneze)

3.3.18

Statut: Aprobat

Vânzarea cumpărarea teritoriului aferent garajului cu suprafața 0,0028 ha, proprietatea APL Durlești, destinate pentru construcții, amplasat pe adresa str. Marinescu, 40 box.18

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


3.4 Modificarea hotarelor terenurilor

3.4.1

Statut: Aprobat

Se permite modificarea planului geometric al unui teren cu modul de folosință construcții, cu suprafața de 0,0914 ha, cu micșorarea suprafeței până la 0,0885 ha prin aprobarea Actului de constatare pe teren din 02.11.2018 și Actului de stabilire a hotarelor sectorului de teren din 02.11.2018, elaborate de SRL Alvin-Partener.

Se modifică cotele părți de proprietate asupra terenului:

  • Primăria or. Durlești –  20,90%, ceea ce constituie 0,0185 ha
  • Cetățean –  39,55%, ceea ce constituie 0,035 ha
  • Cetățean  –  39,55%, ceea ce constituie 0,035 ha

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

        3.4.2

Statut: Aprobat

Se permite modificarea planului geometric al unui teren cu modul de folosință construcții, cu suprafața de 0,1128 ha, cu majorarea suprafeței până la 0,1530 ha prin aprobarea Actului de constatare pe teren din 19.09.2019 și Actului de stabilire a hotarelor sectorului de teren din 19.09.2019, elaborate de SRL Alvin-Partener.

Se modifică cotele părți de proprietate asupra terenului:

  • Primăria or. Durlești –  26,27%, ceea ce constituie 0,0402 ha
  • Cetățean   –  73,73%, ceea ce constituie 0,1128 ha

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală 


3.5. Confirmarea denumirii străzii

Statut: Aprobat

Confirmarea denumirii străzii care se află la hotar cu localitatea Dumbrava (drum asfaltat) perpendicular șoselei Balcani, str. Durlești

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.6 Anularea informației grafice

Statut: Aprobat

A radia din Registrul Bunurilor Imobiliare informația grafică a terenului prin adresarea  la Departamentul Cadastral al Agenției Servicii Publice.

A forma bunul imobil teren pentru construcții, cu suprafața de 0,0093 ha, proprietatea APL Durlești, aferent garajului, amplasate între hotarul localității Durlești și terenului

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.7 Înregistrarea dreptului de proprietate după APL

3.7.1 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate publică după APL Durlești (domeniu privat) asupra 37,12% ceea ce constituie 0,0402 ha din terenul cu suprafața de 0,1083 ha, destinația pentru construcții.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.7.2 

Statut: ???

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,0855 ha, după APL Durlești.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1.

Abținere: PSRM – 2.

Decizia finală nu este plasată pe site-ul primăriei, nici pe actelocale.md

3.7.3 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,058 ha, după APL Durlești.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

3.7.4 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,0414 ha, după APL Durlești

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

3.7.5

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,0634 ha, după APL Durlești.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

3.7.6 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate publică după APL Durlești (domeniu privat) asupra terenului, cu suprafața de 0,0815 ha, cu destinația pentru construcții.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

3.7.7 

Statut: Aprobat

Înregistrarea dreptului de proprietate publică după APL Durlești (domeniu privat) asupra 26,92%, ceea ce constituie 0,0221 ha din terenul cu suprafața de 0,0821 ha, destinația pentru construcții.

Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 0,0221 ha, ceea ce constituie 26,92%  cu destinate pentru construcții din terenul cu suprafața totală de 0,0821 ha, proprietatea APL Durlești, amplasat pe adresa or. Durlești, str. Decebal, 41

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.7.8

Statut: Aprobat

Înregistrarea terenului, cu suprafața de 0,06 ha, cu destinația pentru construcții, după APL Durlești.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1.

Abținere: PSRM – 2.

Decizia finală


3.8  Radierea din registrul bunurilor imobile și anularea informației grafice a terenului

Statut: Aprobat

Radierea din registrul bunurilor imobile și anularea informației grafice a terenului înscrierea  pentru un teren cu suprafața 0,24 ha, cu modul de folosință grădină, proprietatea APL Durlești.

Decizia a fost aprobată cu 12 voturi.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.9 Schimbarea destinației construcțiilor

Statut: Aprobat

Permite schimbarea destinației a 7 construcții din întovărășirea pomicolă “Slavira” din “casuță pomicolă” în “casă individuală de locuit”.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


         3.10 Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Festivalului strugurilor

    Statut: Aprobat     

Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Festivalului strugurilor.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


3.11 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durlești  

Statut: Aprobat

S-a modificat decizia nr.2.15.10 din 11.03.2010 prin substituirea unei sintagme cu altă sintagmă. Nu se cunoaște exact ce anume a fost modificat, deoarece datele au fost hașurate. Din textul deciziei se înțelege că e vorba de anumite modificări efectuate în baza unui certificat de moștenitor și încheierea unui contract de arendă funciară pe termen de 5 ani asupra unui teren aferent garajului.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


3.12. Separarea terenului 

Statut: Aprobat

Separarea terenului cu suprafața 0,1143 ha, modul de folosință “pentru construcții”, proprietate APL Durlești, în două terenuri: unul cu suprafața de 0,037 ha și al doilea cu suprafața de 0,0773 ha, proprietate APL Durlești

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


3.13. Modificarea hotarelor și înscrierilor în Registru bunurilor imobile

Statut: Aprobat

Modificarea hotarelor și înscrierilor în Registrul bunurilor imobile (planului geometric) al terenului cu modul de folosință grădină”, suprafața 0,0702 ha, cu micșorarea suprafeței până la 0,0655 ha cu modul de folosință construcții, prin aprobarea Actului de constatare pe teren din 07.11.2018 și Actului de stabilirea hotarelor sectorului de teren din 07.11.2018, elaborate de SRL Alvin-Partener.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.14 Delimitarea în mod selectiv a terenurilor

3.14.1 

Statut: Aprobat

Delimitarea în mod selectiv a terenului, proprietate APL Durlești, cu formarea bunului imobil teren, suprafața 0,0086 ha, destinația pentru construcții și amenajări, modul de folosință străzi, domeniul public.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

3.14.2 

Statut: Aprobat

Delimitarea în mod selectiv a terenului testemițanu, proprietate APL Durlești, cu formarea bunului imobil teren, suprafața 0,011 ha, destinația pentru construcții și amenajări, modul de folosință pentru amplasarea obiectivelor de menire social culturală, domeniul public.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.15. Modificarea Planului Urbanistic General

Statut: La reexaminare

S-a propus modificarea Planului Urbanistic de Detaliu (în volum redus), obiect nr.408- 23.07.2018 (elaborat și coordonat de ÎMP Chișinău Proiect), parte a intravilanului or. Durlești, cu suprafața 0,06 ha, privind amplasarea obiectivului pentru prelucrarea și păstrarea mierii de albini de tip S+P, cu indici tehnico-economici conform proiectului. 

S-a menționat că există acordul vecinilor. Totuși, informația nu era completă și nu se cunoșteau planurile proprietarului.

A fost propus ca proiectul de decizie să fie remis către comisia amenajarea teritoriului, deși proiectul avea avizul pozitiv al comisiei menționate. 

Consilierii au votat unanim remiterea proiectului la reexaminare în comisie.


3.16 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Statut: Aprobat

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 6 terenuri de pe șos. Balcani, pentru amplasarea obiectivelor de menire social-culturală și comercială în zona de agrement și amenajarea teritoriului adiacent.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală


3.17 Actualizarea Planurilor Geometrice  

3.17.1 

Statut: Aprobat

Actualizarea planului geometric al terenului cu majorarea suprafeței de la 0,1205 ha la 0,1226 ha, conform proiectului de actualizare a planului geometric.

Decizia a fost aprobată cu 12 voturi.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1.

Abținere: PSRM – 2. 

Decizia finală

3.17.2

Statut: Aprobat

Anularea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.3.31 din 07.05.2010.

Radierea din registrul bunurilor imobile și materialele înscrierea privind un teren cu suprafața 0,02 ha, cu modul de folosință pentru construcții, proprietatea APL Durlești.

Delimitarea în mod selectiv a proprietății APL or. Durlești cu formarea mai multor bunuri imobile.

Decizia finală


3.18. Notificări ale Cancelariei de Stat

3.18.1 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-274 din 31.03.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea mai multor decizii adoptate la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor.  

Decizia finală

3.18.2 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-278 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea Deciziei nr.1.6.1 privind schimbarea destinației imobilului din destinație nelocativă în destinație locativă, adoptată la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020.

Decizia finală

3.18.3 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-279 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea deciziilor nr.1.4.2 și nr.1.4.1 adoptate la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020.

Decizia finală

3.18.4 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-277 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea deciziilor nr.1.9.1 – nr.1.9.5 privind înregistrarea drepturilor de proprietate, adoptate la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020.

Decizia finală

3.18.5 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-280 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea Deciziei nr.1.6.2 privind schimbarea destinației imobilului din locativă în destinație nelocativă (oficiu), adoptată la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020.

Decizia finală

3.18.6 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-276 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/completarea sau abrogarea Deciziei nr.1.3 privind încheierea contractului de locațiune, adoptată la ședința Consiliului or. Durlești din 21 februarie 2020.

Decizia finală

3.18.7

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-275 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/ completarea sau abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.1.17.1 și nr.1.17.2 din 21.02.2020

Decizia finală

3.18.8 

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-246 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/ completarea sau abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.1.23.3 și nr.1.23.1 din 21.02.2020

Decizia finală

3.18.9

Statut: Aprobat

S-a respins notificarea Cancelariei de Stat nr.1304/ot4-282 din 03.04.2020, cu privire la modificarea/ completarea sau abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.1.7.2 din 21.02.2020 și nr.6.3 din 02.09.2019.

Decizia finală


3.19 Schimbarea modului de folosință a terenului

3.19.1

Statut: Aprobat

S-a luat act și s-a aprobat operarea modificărilor conform hotărârii judecătorești nr. 3CA – 136/2014 din 25.03.2014.

 

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1.

Abținere: PSRM – 2. 

Decizia finală

3.19.2

Statut: Aprobat

S-a luat act și s-a aprobat operarea modificărilor conform hotărârii judecătorești nr.  nr. 3 a – 1215/15 a Curții de Apel Chișinău din 13.04.2016”.

Decizia finală


3.20 Prelungirea termenului contractului de locațiune

3.20.1

Statut: Aprobat

S-a prelungit cu 5 ani termenul contractului de locațiune a unui teren cu suprafața de 0,0014 ha.

Decizia finală

3.20.2

Statut: Aprobat

S-a prelungit cu 5 ani termenul contractului de locațiune asupra încăperii et.1 bloc B din clădirea IMSP Centrul de Sănătate Durlești cu suprafața de 16 m.p.

Decizia finală

3.20.3

Statut: Aprobat

S-a prelungit cu 5 ani termenul contractului de arendă locațiune asupra unui teren cu suprafața de 0,0024 ha.

Decizia finală

3.20.4

Statut: Aprobat

S-a prelungit cu 5 ani termenul contractului de arendă locațiune asupra unui teren cu suprafața de 0,0024 ha.

Decizia finală

3.20.5

Statut: Aprobat

S-a prelungit cu 5 ani termenul contractului de arendă locațiune asupra unui teren cu suprafața de 0,0024 ha.

Decizia finală


3.21 Anularea Deciziei 

Statut: Aprobat

Anularea Deciziei Consiliului Local nr. 6.6.1 din 20.12.2018 cu privire la formarea bunului imobil, cu recomandarea de a încheia contract de servitute cu scopul cale de acces

Decizia finală


3.22. Anularea Deciziei și a titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

Statut: Aprobat

Se respinge solicitarea privind declararea nulă a deciziei nr.8.3.1 din 28.10.2010, anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, anularea Deciziei 11.4.6 din 17.12.2010.

Decizia finală


3.23 Regulamentul cu privire la supravegherea cu mijloace video a ședințelor Consiliului Local Durlești în cadrul instituției publice Primăria or. Durlești

Statut: Aprobat

A fost aprobat Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video a ședințelor consiliului local Durlești în cadrul instituției publice, prezentat ca anexă la proiectul de decizie, care însă nu a fost făcută publică până la ședință. Decizia aprobată prevede că amendamentele consilierilor, precum și obiecțiile și/sau propunerile altor persoane interesate asupra proiectului, vor fi formulate și prezentate în termen de cel mult 20 zile de la data publicării decizii, fapt care contraine prevederilor legii privind transparența în procesul decizional.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1.

Abținere: PSRM – 2

Decizia finală

Regulamentul


3.24 Corelarea bugetului orașului Durlești pentru anul 2020

Statut: Aprobat

Rectificarea  bugetului orașului Durlești la partea de venituri din contul bugetului de stat cu suma de 1186,6 mii lei, destinate cheltuielilor pentru lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ion Creangă, D.Cantemir, str. Răzășilor și str. G. Muzicescu.

Decizia finală


3.25 Rectificarea Bugetului pe anul 2020

3.25.1 

Statut: Aprobat

Rectificarea bugetului la partea de venituri cu suma de 7 500 000 lei din contul alocațiilor bugetului municipal cu destinație specială și aprobarea acestei sume pentru reconstrucția a acoperișului și construirea unei anexe cu o suprafata de 700 m.p la Liceul Teoretic Hyperion

Decizia a fost aprobată cu 13 voturi.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 5. PL – 1, PSRM – 2.

Abținere: FCI – 1. 

Decizia finală

 3.25.2

Statut: Aprobat

Rectificarea bugetului cu suma de 415 000 lei conform plății aferente documentelor executorii cu executare silită și încasarea din contul lui Ion Arseni suma de 41 500 lei, care constituie 10% din suma totală.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală 


3.26.Alocarea  mijloacelor din contul Fondului de rezervă

Statut: Aprobat

Alocarea a 128.000 lei pentru acordarea ajutoarelor materiale conform procesului verbal al grupului de lucru din 30.06.20.  

Decizia finală

Procesul verbal


3.27 Recepționarea lucrărilor de reparație cu titlu gratuit

3.27.1 

Statut: Aprobat

S-a luat la evidență costul obiectivului “Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Durlești din str. Gribov 10”, cu suma de 136 086,66 lei. 

Decizia finală

 3.27.2

Statut: Aprobat

Recepționarea lucrărilor de reparație cu titlu gratuit a blocului alimentar LT Hyperion, reparație capitală suma de 1 816 462, 22 lei.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 5. PL – 1, PSRM – 2.

Abținere: FCI – 1.

Decizia finală


3.28 Trecerea la pierderi

3.28.1

Statut: Aprobat

Casarea tehnicii uzate în sumă totală de 59 398,38 lei și a containerelor pentru evacuarea deșeurilor  în sumă de 27 000 lei din cartierele blocului Marinescu, Cișmelelor, Vladimirescu, Ureche.

Decizia finală

3.28.2

Statut: Aprobat

Casarea utilajului termic instalat la centrala termică din incinta LT Hyperion, 3 cazane de apă caldă EN 200 cu valoare totală de 314 254, 81 lei.

Voturi PRO:  PAS – 4, PDM – 1, FCI – 5. PL – 1, PSRM – 2.

Abținere: FCI – 1.

Decizia finală


3.29.  Coordonarea și aprobarea bugetului IMSP Centru de Sănătate Durlești pentru anul 2020

Statut: Aprobat

Coordonarea devizului de venituri și cheltuieli IMSP Centrului de Sănătate și aprobarea lui pentru anul 2020.

Decizia finală


3.30 Deschiderea unei grupe noi la IET nr. 2

Statut: Aprobat

Aprobarea deschiderii unei grupe noi în incinta Grădiniței nr 2 „Țărăncuța” cu suplinirea statelor de personal cu 2 unități de educator și 1 unitate de asistent al educatorului.

Decizia finală


3.31. Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 

Statut: Aprobat

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către S.A Apă – Canal, în baza contractului de delegare între cele 2 părți.

Decizia finală


3.32.Cu privire la examinarea cererii

Statut: Aprobat (cerere respinsă)

Cererea s-a referit la acordarea unui cetățean a dreptului de folosință și amenajare a unui teritoriului, cu îngrădirea spațiului.

A fost votat unanim pentru respingerea cererii respective.

Decizia finală


                       3.33 Modificarea Deciziei Consiliului 

Statut: Aprobat

Se modifică componența comisiilor consultative pentru diferite domenii de activitate, aprobată prin decizia 2/1.1 din 28 noiembrie 2019. Consilierul PPDA, Nicolae Nistor, a fost exclus din Comisia amenajare, iar locul acestuia a fost preluat de consiliera PAS, Ceaicovschi Aurelia.

Voturi PRO:  PAS – 3, PDM – 1, FCI – 6. PL – 1, 

Abținere: PSRM – 2. PAS – 1.

Decizia finală


Video de la începutul ședinței, până la momentul interzicerii filmării:

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului local: explicații, interdicții de construcții și raportul Curții de Conturi

Scuarul „La Cișmele”: Cum să obții amenajarea unui spațiu public în Durlești?

Planul de amenajare a Scuarului „La Cișmele” prezentat consilierilor

Consiliul Local Durlești în primul an de mandat /2019-2020/