MODIFICĂRI, RECTIFICĂRI, TERENURI ŞI ALOCAŢII


Ședința Cl dURLESTI 21.02.20

Aleşii locali au aprobat mai multe rectificări la buget. Două milioane de lei au fost alocaţi pentru iluminarea străzilor Podgorenilor, Fățărilor, lașului, N.Dimo, str-la Ștefan Vodă şi str.Hotinului. 220 mii de lei vor fi utilizaţi pentru construcţia rețelei de apeduct din stradela Rediul Mic, iar alţi 250 mii lei – pentru reparația gimnaziului din str. Gribov și menținerea stadionului. Din fondul de rezervă au fost alocaţi 156 mii Iei sub formă de ajutor material pentru veterani și persoane care suferă de boli. Taxa pentru agenţiile de turism din localitate a fost redusă de la 5000 la 1000 de lei. Consilierii au aprobat şi mai multe subiecte funciare. 

La 21 februarie 2020 a avut loc şedinţa Consiliului local. La ședință au fost prezenţi 20 de aleşi locali. Preşedintele şedinţei a fost ales consilierul Onofrei Mihai. Aleşii locali au aprobat peste 60 de decizii despre vânzarea terenurilor, locaţiune, crearea comisiilor, modificarea bugetului, construcţia reţelelor de canalizare şi apă potabilă, radierea terenurilor din Registrul Bunurilor Imobile ş.a.

Deşi pe site-ul primăriei Durleşti au fost publicate ordinea de zi și proiectele de decizii, mai multe date erau “protejate”. Informaţia despre raportori, numere cadastrale, beneficiari a fost haşurată, fiind calificată ca “date cu caracter personal”.  Din discuţiile din cadrul şedinţei, s-a înţeles că majoritatea deciziilor referitoare la vânzarea-cumpărarea terenurilor se refereau la terenurile aferente caselor. Totuşi, informaţia este limitată, iar cetăţenii nu au cum să cunoască exact care terenuri au fost incluse în deciziile aprobate.

 

 


Ordinea de zi şi proiectele de decizii


1.1 Vânzarea-cumpărarea terenurilor

1.2 Prelungirea termenelor contractelor de locațiune

1.3 Încheierea contractului de locațiune

1.4 Modificarea deciziilor consiliului local

1.5 Anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

1.6 Schimbarea destinației imobilelor

1.7 Examinarea notificărilor

1.8 Crearea Comisiei de inventariere a bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

1.9 Înregistrarea dreptului de proprietate

1.10 Actualizarea planului geometric

1.11 Aprobarea componenței nominale a Consiliului Administrativ a IMSP Centrul de Sănătate Durlești

1.12 Alocarea mijloacelor din contul Fondului de rezervă

1.13 Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

1.14 Modificarea taxelor locale pe teritoriul orașului Durlești pentru anul 2020

1.15 Divizarea terenurilor

1.16 Delimitarea terenurilor

1.17 Schimbarea destinației terenurilor

1.18 Formarea bunului

1.19 Construcția rețelelor de canalizare menajer – fecaloide și apă potabilă

1.20 Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice 

1.21 Anularea materialelor grafice 

1.22 Actualizarea materialelor grafice ale terenului 

1.23 Anularea materialelor grafice ale terenurilor 


1.1. Vânzarea-cumpărarea terenurilor

Aleşii locali au examinat mai multe subiecte privind vânzarea terenurilor. Din discuţiile din cadrul şedinţei, se înţelege că majoritatea deciziilor se referă la terenurile aferente caselor. Totuşi, deoarece informaţia disponibilă public este limitată, iar numerele cadastrale ale terenurilor sunt ascunse, nu cunoaştem exact care terenuri au fost incluse în deciziile aprobate.

1.1.1. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.2. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.3. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.4.  Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.5. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.6.  Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI -6.

Decizia finală

1.1.7.  Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 1, FCI – 6.

Abțineri: DA – 4

Decizia finală

1.1.8.  Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.9. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.10. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.11. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI 6.

Decizia finală

1.1.12. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.13. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI -6.

Decizia finală

1.1.14. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO:, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abțineri 1- PSRM

Decizia finală

1.1.15. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abțineri: PSRM -1

Decizia finală

1.1.16. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.17. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.18. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abțineri: PRSM – 1

Decizia finală

1.1.19. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.20 Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 4, FCI – 6.

Abțineri: DA -1

Decizia finală

1.1.21. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM -1

Decizia finală

1.1.22. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.23. Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală

1.1.24 Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM – 1

Decizia finală

1.1.25 Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală


1.2. Prelungirea contractelor de locaţiune

1.2.1. Prelungirea contractului de locațiune

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM – 1

Decizia finală

1.2.2. Prelungirea contractului de locațiune

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM – 1

Decizia finală

1.2.3 Prelungirea contractului de locațiune

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 2, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM- 2

Decizia finală


     1.3 Încheierea contractului de locațiune

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 4, FCI – 6.

Abținere: PSRM-1, DA -1.

Decizia finală


1.4 Modificarea deciziilor

1.4.1. Modificarea Deciziei

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Abținere: PSRM -1

Decizia finală

1.4.2. Modificarea Deciziei

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală


1.5. Anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI – 6.

Decizia finală


1.6 Schimbarea destinaţiei imobilelor

1.6.1. Schimbarea destinației imobilului

Proiectul presupune schimbarea destinației imobilului din destinație nelocativă în destinație locativă.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 2, PAS – 4, PDM – 1 DA – 3, FCI – 6.

Abțineri: DA – 2,PSRM – 2.

Decizia finală 

1.6.2. Schimbarea destinației imobilului

Proiectul presupune schimbarea destinației imobilului din locativă în destinație nelocativă (oficiu).

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI 6.

Abțineri: PSRM – 4.

Decizia finală


1.7 Examinarea notificărilor

1.7.1. Examinarea notificării

Statut: Aprobat

Voturi PRO:, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1 DA – 5, FCI 5.

Abţineri:  FCI – 1

Decizia finală

1.7.2. Examinarea notificării

S-a propus examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind modificarea deciziei Consiliului or. Durlești nr 2.8 din 22.02.2019 prin substituirea sintagmei „Plan Urbanistic Zonal” cu sintagma „Plan Urbanistic de Detaliu”.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală


1.8. Crearea Comisiei de inventariere a bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

Comisia are următoarea componență:

  1. Ion Arsenii – Președinte;
  2. Vladimir Dărănuță – Vicepreședinte;
  3. Mihail Enache – Secretar;
  4. Ivan Golban – specialist în amenajare, Primăria or. Durlești;
  5.  Elena Mîndru – șef adjunct, Primăria or. Durlești;
  6. Angela Durleștean – arhitectă, Primăria or. Durlești;
  7.  2 reprezentanți ai  S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Comisia va prezenta spre examinare și aprobare Consiliului or. Durlești listele de inventar ale infrastructurii tehnico-edilitare și/sau alte bunuri mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce urmează a fi trecute în domeniul public/privat al or. Durlești.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5.

Abtineri: PSRM – 1

Decizia finală


1.9. Înregistrarea dreptului de proprietate

1.9.1. Înregistrarea dreptului de proprietate

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 4.

Abtineri: DA – 1

Decizia finală

1.9.2. Înregistrarea dreptului de proprietate

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală.

1.9.3. Înregistrarea dreptului de proprietate

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 4. 

Abtineri: DA – 1.

Decizia finală.

1.9.4. Înregistrarea dreptului de proprietate

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Abtineri: PSRM – 1

Decizia finală.

1.9.5. Înregistrarea dreptului de proprietate

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală.


     1.10. Actualizarea planului geometric

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală


1.11. Aprobarea componenței nominale a Consiliului Administrativ a IMSP Centrul de Sănătate Durlești 

S-a propus aprobarea organigramei I.M.S.P, CS Durlești, cu o mică modificare – 0,5 unități de la fizioterapie au trecut la personal medical inferior, fără a suferi modificări la numărul statelor de personal.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Abtineri: PSRM – 1

Decizia finală


1.12. Alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă

S-a propus alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de rezervă al Primăriei orașului Durlești, în sumă totală de 156 000,00 Iei sub formă de ajutor material pentru 82 de veterani transnistrieni, 46 veterani afganezi și 34 persoane din localitate ce suferă de careva boli. De-asemenea, proiectul prevede alocarea a 10 000 lei pentru familia ce a avut de suferit de pe urma incendiului avut în localitate.

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: 20

Decizia finală


1.13. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

1.13.1. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

S-a propus aprobarea rectificării bugetului orașului Durlești pe anul 2020 la partea de venituri cu suma de 441161,00 lei din contul alocațiilor bugetului municipiului Chișinău – transferuri curente cu destinație specială. 

Totodată, proiectul prevede rectificarea şi la capitolul cheltuieli, în sumă de 441161,00 lei, (pentru luna noiembrie 2019 – 108387,00 lei, decembrie 2019 – 175371,00 lei și ianuarie 2020 – 157403,00 lei.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală

1.13.2.Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

S-a propus rectificarea bugetului și acoperirea cheltuielilor pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat stradal exterior din străzile Podgorenilor, Fățărilor, lașului, N.Dimo, str-la Ștefan Vodă şi str.Hotinului până la nr.39, din contul mijloacelor financiare al grupului de cheltuieli “Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” – pe interiorul grupului în sumă de 2 000 000,00 lei, din contul alocațiilor prevăzute în bugetul or.Durlești pentru întreținerea infrastructurii.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5.

Decizia finală.

1.13.3. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

S-a propus rectificarea bugetului și aprobarea sumei de 220 000,00 lei pentru executarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din stradela Rediul Mic, din contul alocațiilor prevăzute pentru întreținerea infrastructurii. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 19

Abțineri: DA – 1

Decizia finală.

1.13.4. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

Alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de reparație capitală a clădirii și menținerea stadionului din curtea Gimnaziului recent construit în str.Gribov, în sumă de 250 000,00 lei, din contul mijloacelor financiare ale grupului de cheltuieli ’’Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: DA – 1, FCI – 1.

Decizia finală.

1.13.5. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

Aprobarea rectificării bugetului orașului Durlești pe anul 2020 prin redistribuirea alocațiilor, în sumă totală de 330 000,00 lei pentru lucrări de proiectare, verificarea și expertizarea proiectelor de construcție și renovare a rețelelor de iluminat stradal și de apeduct și canalizare, fiind incluse 26 de străzi. 

Pentru lucrări de proiectare și expertizare a rețelelor de iluminat stradal ECO 319240 suma de 180 000,00 lei. Pentru lucrări de proiectare și expertizare a rețelelor de apeduct și canalizare din or.Durlești suma de 150 000,00 lei.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Decizia finală.

1.13.6.Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

Rectificarea bugetului și alocarea mijloacelor financiare în sumă de 50 000,00 lei în scopul întreținerii clădirii Gimnaziului din str. Gribov și anume pentru perfectarea studiului de prefezabilitate.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Abțineri: FCI – 1

Decizia finală.

1.13.7. Rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2020

Aprobarea rectificării bugetului orașului Durlești pe anul 2020, din contul mijloacelor financiare formate în urma executării exercițiului bugetar pentru anul 2019 (Mijloace disponibile la cont la 31.12.2019), total în sumă de 13 294 894.00 lei.

Alocații financiare în infrastructura: drumurilor; rețelelor de apeduct și canalizare, în sumă totală de 11 170 066.00 lei.

Alocații financiare suplimentare la bugetul instituțiilor subordonate, ținînd cont de sumele mijloacelor financiare nevalorificate la finele anului 2019, în sumă de 2 124 828,00 lei, fiind repartizate, inclusiv pe instituții, la partea de cheltuieli pe anul 2020 , asigurînd astfel suport financiar cu scopul asigurării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și educația copiilor din Instituțiile Educație Timpurie al orașului Durlești.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 4. 

Abțineri: 1 DA.

Decizia finală.


1.14 Modificarea taxelor locale pe teritoriul orașului Durlești pentru anul 2020

S-a propus modificarea anexei nr.3 „Cu privire la taxele locale pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială care activează pe teritoriul orașului Durlești pentru anul 2020” a deciziei Consiliului Local nr.2/2.1.1 din 16.12.2019, prin schimbarea taxei anuale pentru Agențiile de turism (voiaj) de la 5000 lei la 1000,00 lei.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Abțineri: PSRM – 1

Decizia finală.


1.15. Divizarea terenurilor

1.15.2 Divizarea terenului

Proiectul a ridicat mai multe semne de întrebare și a fost propusă remiterea la reexaminare la comisia juridică.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO Reexaminare: FCI – 3, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5. 

Abțineri: FCI – 3 

1.15.2 Divizarea terenului

Proiectul a ridicat mai multe semne de întrebare și nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi aprobat.

Statut: Respins  

Voturi PRO: FCI – 5, PAS – 2. 

Împotrivă: PSRM – 4, DA – 4

Abțineri: FCI – 1, PDM – 1, DA – 1, PAS – 2.


1.16 Delimitarea terenurilor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1.

Abțineri: DA – 5, PSRM – 4.

Decizia finală


1.17. Schimbarea destinației terenurilor

1.17.1. Schimbarea destinației 

Proiectul prevede schimbarea modului de folosință al terenului din agricol – în construcție.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1.

Abțineri: DA – 5.

Decizia finală

1.17.2. Schimbarea destinației

Proiectul prevede schimbarea modului de folosință al terenului din agricol – în construcție.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 1, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5.

Abtineri: PSRM – 3

Decizia finală.


1.18. Formarea bunului

Proiectul a fost remis spre reexaminare la comisia mixtă (funciară, juridică, amenajare), cu votul unanim al consilierilor prezenţi. 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO Reexaminare: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5.


1.19 Construcția rețelelor de canalizare menajer – fecaloide și apă potabilă

S-a propus oferirea permisiunii companiei de construcţie „Exfactor-Grup” să efectueze lucrări de construcție a rețelelor de canalizare menajer – fecaloide, din str-la 3 Vovințeni și conectarea la canalizarea pluvială în rîulețul Durlești.

Acest proiect a stârnit discuții aprinse și a fost propusă remiterea proiectului pentru reexaminare către comisia mixtă ( juridică, funciară și amenajare). Propunerea a fost aprobată cu 19 voturi Pro.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO Reexaminare: FCI – 6, PSRM – 4, PAS – 4,  DA 5

Abțineri: PDM – 1


1.20. Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice a terenurilor

1.20.1 Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice ale terenului

Decizia nu a fost aprobată, având doar 11 voturi Pro și 9 Abțineri.

Statut: Respins  

Voturi PRO: FCI – 6,  PAS – 4, PDM – 1

Abţineri: PSRM – 4, DA 5.

1.20.2. Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice ale terenului

A fost propus să fie remis spre examinare la comisia juridică. Propunerea a fost acceptată cu 18 voturi Pro și 2 Abțineri.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO Reexaminare: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA -4.

Abțineri: DA- 1, PSRM – 1.

1.20.3   Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice ale terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 3, PAS – 4, PDM – 1, DA -5

Abțineri: PSRM – 1

Decizia finală

1.20.4.Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice a terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PSRM – 2, PAS – 4, PDM – 1, DA -5.

Abțineri: PSRM – 2

Decizia finală.

1.20.5 Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice a terenului

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1, DA 5.

Abţineri: PSRM – 3. 

Decizia finală

1.20.6. Radierea din Registrul Bunurilor Imobile și anularea materialelor grafice a terenului

Decizia nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

Statut: Respins  

Voturi PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1.

Abțineri: PSRM – 3, DA -5.


1.21. Anularea materialelor grafice a terenului

Statut: Aprobat

Voturi PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1

Abțineri: PSRM – 2, DA – 5.

Decizia finală


1.22. Actualizarea materialelor grafice a terenului.

Statut: Aprobat

PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1, PSRM – 3, DA – 5.

Decizia finală


1.23.1. Anularea materialelor grafice ale terenurilor

1.23.1. Anularea materialelor grafice ale terenului

Statut: Aprobat

PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1, PSRM – 3, DA – 5.

Decizia finală

1.23.2.Cu privire la anularea materialelor grafice ale terenului

Statut: Aprobat

PRO: FCI – 6, PAS – 4, PDM – 1, PSRM – 3, DA – 5.

 Decizia finală

Partea I a şedinţei

Partea II a şedinţei

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului local: explicații, interdicții de construcții și raportul Curții de Conturi

Scuarul „La Cișmele”: Cum să obții amenajarea unui spațiu public în Durlești?

Planul de amenajare a Scuarului „La Cișmele” prezentat consilierilor

Consiliul Local Durlești în primul an de mandat /2019-2020/