Consilierii au continuat ședința începută la 6 aprilie. Aleșii au aprobat noi tarife pentru evacuarea deșeurilor, l-au numit pe Mihai Enachi în funcția de viceprimar, au stabilit norma de apă necesară pentru școli și grădinițe și au aprobat bugetul în lectura a II-a.

La 6 aprilie a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local ce avea pe ordinea de zi 68 de proiecte de decizie, la care aleșii au adăugat noi proiecte de decizie. După 4 ore de ședință, ședința a fost amânată pentru 11 aprilie. Continuarea ședinței a durat peste 5 ore jumate. 

În cadrul acestei ședințe, consilierii au aprobat mai multe decizii importante pentru oraș, inclusiv:

– Au fost aprobate noi tarife pentru evacuarea deșeurilor: 70 de lei per gospodărie și 35 de lei pentru gospodăriile unde locuiește doar o persoană. 

– S-a votat reducerea a două funcții de viceprimari din cele trei existente. În calitate de viceprimar a fost numit Mihai Enachi. 

– S-a aprobat bugetul local în lectura a II-a. 

– A fost stabilit că părinții ce întrețin copii orfani, copii ce au rămas fără ocrotirea părintească  și sunt plasați în familiile asistenților parentali, părinții ce au tripleți, patrupleți în vor fi scutiți integral de plată în mărime de 100% din costul real al hranei pentru fiecare zi frecventă în luna precedentă. 

– A fost alocată suma de 6 000 000 lei pentru finanțarea lucrărilor de construcție a unei anexe/bloc nou cu parter și două etaje la Liceului Teoretic „Hyperion”. 

– S-a alocat suma de 140 500 lei în calitate de ajutor material pentru îmbunătățirea situației materiale grele, pentru procurarea medicamentelor, tratament de reabilitare și susținere pentru 116 persoane. Suma a fost alocată din contul Fondului de rezervă al Primăriei orașului Durlești. 

– S-a aprobat majorarea taxei de alimentație în grădinițe în conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Finanțelor. Taxa per copil în vârstă până la 7 ani cu programul de activitate al instituției de 12 ore pe zi suma totală de 34,35 lei, cu acoperire financiară de 22,90 de la bugetul de Stat, iar 11,45 lei resurse colectate de autoritățiile bugetare.

La ședință au fost prezenți toți cei 23 de consilieri. A întârziat consilierul Victor Cebotari (PSRM).

 

 Ordinea de zi

24. Revizuirea și aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere 

Prețul pentru evacuarea deșeurilor a fost majorat de la 14 lei per persoană la 70 de lei per gospodărie pentru casele individuale și 35 de lei pentru gospodăriile unde locuiește doar o persoană. 

Pentru Asociațiile de Coproprietari a fost stabilită taxa de 120 lei, iar pentru sectorul comunal (blocuri locative, altele decât cele deservite de către Asociațiile de Proprietari) 18 lei per persoană. 

Pentru consumatorii non-casnici (agenți economici) a fost stabilită taxa de 120 lei per m3 de deșeuri evacuate. Norma pentru deșeuri pentru case de locuit individuale, inclusiv townhouse, duplex, asociații de coproprietari, este de 0,52 m3 per lună.

Consilierii au solicitat îmbunătățirea calității serviciului. Aceștia au oferit agentului economic 6 luni pentru a interveni cu acțiuni concrete pentru îmbunătățirea serviciului de evacuare a deșeurilor. În caz contrar, se va rezilia contractul de prestare servicii cu Manevla Com. De asemenea, agentului i se interzice să încheie contracte de evacuare a deșeurilor cu casele care nu au platforme pentru gunoi.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22 (unanim) PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

25. Aprobarea actului de inventariere selectivă

A fost aprobat actul de inventariere selectivă din 23.01.2021 a școlii nr. 64 – construcției cu modul de folosință „pentru educație, învățământ și cercetări științifice”. 

Inventariere tehnică a fost necesară pentru înregistrarea bunului Imobil la Agenția Servicii Publice. Primara localității Elenora Șaran a menționat că acest lucru e necesar pentru a depune la proiectul „Satul european”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20 PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 5, CI 2, FCI – 3, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 2 FCI – 1, DA -1

Decizia

 

26. Aprobarea Bugetului oraşului Durleşti pentru anul 2022 în lectura II

A fost aprobat bugetul orașului Durlești pentru anul 2022 în lectura II, cu venituri în sumă de 66 540 mii lei, dintre care transferuri de la stat de 27 937 mii. Bugetul în lectură a II-a fost discutat pe larg și a stârnit multe discuții aprinse. 

Consilierii au intervenit cu mai multe completări la proiectul bugetului:

– Programul de activitate și investiții a fost prezentat în anexă aparte la solicitarea consilierului Sandu Bunescu (PSRM), propunerea votată unanim.

La propunerea consilierului independent Mihai Onofrei:

– s-a alocat suma de 1 100 000 mii lei pentru asigurarea condițiilor în grădinițele subordonate primăriei la propunerea. Propunerea a fost votată cu 17 voturi pro și 6 abțineri.

– s-a inclus un punct nou (nr. 12) ce prevede elaborarea unui caiet de sarcini și unui deviz de cheltuieli pentru salubrizarea or. Durlești de către o întreprindere specializată. Propunerea a fost votată de 18 consilieri.

s-a adăugat un punct nou (nr. 9) ce prevede ca „mijloacele financiare alocate la partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2022 ce se referă la domeniul economiei și gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”, care nu se regăsesc descifrat în anexa 6, să poată fi valorificate exclusiv prin decizia Consiliului local or. Durlești. Propunerea fost votată cu 17 voturi pro, 3 împotrivă și 3 s-au abținut.

– Primara Eleonora Șaran a propus să fie incluse și reparația străzilor Fățarilor și Calea Unirii, propunere votată unanim.

– Consilierul Nicolae Nistor (DA) a propus să fie completă lista cu reparația străzilor și strazile Dumbrăvii și Cartușa de la nr. 19 la 23, propunerea votată unanim.

Consilierul Valentin Cebotari a propus:

– să fie reduse funcțiile de viceprimar de la 3 unități la 1 unitate. Propunerea a fost susținută cu 16 voturi pro, 3 împotrivă și 4 abțineri.

–  achizițiile de bunuri, lucrări și servicii ce depășesc suma de 100 000 lei vor fi aprobate prin decizia consiliului local. Propunerea a fost votată de majoritate cu 17 voturi pro și 6 abțineri.

Au fost aprobate și statele de personal. Consilierul independent Mihai Onofrei, a solicitat să-i fie prezentate numele și prenume specialiștilor din primărie și norma de activitate.

 

Statutul: Aprobat

Voturi Pro: 17 PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 3, F9 -1

Abțineri: 6 FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Decizia

 

27.1 Rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022

S-a aprobat rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2022. S-a alocat suma de

6 000 000 lei pentru finanțarea lucrărilor de construcție a unei anexe/bloc nou cu parter și două etaje la Liceului Teoretic „Hyperion”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 21

Abțineri: 2

Decizia

 

27.2 Rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022

S-a votat suma de 190 000 lei pentru lucrări de reamenajare arhitecturală. Amenajarea terenului de joacă, iluminat stradal, parcaje auto din din cartierul locativ N. Gribov.

Proiectul nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptată decizia.

 

Statut: Respins

Voturi Pro: 7

Abțineri: 16

 

27.3 Rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022 

S-a rectificat bugetului orașului Durlești pe anul 2022 cu suma 197 000 lei pentru ajustarea prețului la materialele de construcție companiei SRL Cosmodern pentru finanțarea lucrărilor de construcție a unei anexe/ bloc nou  cu parter și două etaje la Liceului Teoretic „Hyperion”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22 PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 6, CI 2, FCI – 3, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 1 FCI  

Decizia

 

28.1 Rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022 

S-a propus rectificarea bugetului pentru anul 2022, din contul mijloacelor financiare disponibile la cont la 31.12.2021 total suma de 22 232 296 lei.

Distribuite ca alocații financiare suplimentare în infrastructura drumurilor în sumă de

21 132 296 și alocații financiare suplimentare la bugetul instituțiile subordonate în sumă de 

1 100 000. 

Consiliera Angela Vartic (DA) a propus să fie remis proiectul de decizie la comisia Buget. 

 

Statut: Transmis spre examinare

Voturi PRO reexaminare: 16 

Împotrivă: 4

Abțineri:

 

29.1 Transmiterea cu titlu gratuit 

S-a transmis cu titlu gratuit obiectivul „Modernizarea iluminatului stradal din cartierul locativ N. Gribov al orașului Durlești”, la balanța Consiliul municipal Chișinău cu predare ulterioară în gestiunea Rețele Electrice de Iluminat Lumteh în suma de 540 125,00 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

29.2 Transmiterea cu titlu gratuit 

S-a transmis cu titlu gratuit obiectivul „Rețele electrice a iluminatului stradal din stradelele 1, 2, 3 Plopilor, str. N. Dimo, str. Cantinei str-la 2, Șt. Vodă, stradelele 1 2 Cișmelelor, str. Livezilor, str. R. Mic, Caucaz, stradela 4 Vovinteni, str. Orlov, str. Sf. Andrei al orașului Durlești”, in suma de 616 616,25 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia 

 

30. Achitarea indemnizației unice 

S-a acordat fostului viceprimar al or. Durlești Victor Morgoci, persoană cu funcție de demnitate publică, o indemnizație unică egală cu 2 salarii de funcție. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

31. Completarea Regulamentului „Acumularea și gestionarea resurselor colectate de către autoritățile/instituţiile bugetare” 

Prin prezenta decizie, consilierii au completat Regulamentul „Acumularea și gestionarea resurselor colectate de către autoritățile/instituţiile bugetare” cu următoarele prevederi:

  • se scutesc integral de plata părinții ce întrețin copii orfani, copii ce au rămas fără ocrotirea parentală  și sunt plasați în familiile asistenților parentali, în mărime de 100% din costul real al hranei pentru fiecare zi frecventă în luna precedentă;
  • se scutesc integral de plată – părinții pentru întreținerea copiilor tripleți, patrupleți, în mărime de 100% din costul real al hranei pentru fiecare zi frecventă în luna precedentă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

32. Trecerea la pierderi 

S-a casat tehnica de calcul și a mașinii de spălat Gorenje WA7 din IET nr. 201 cu suma de 18 890,00 lei, în conformitate cu faptul ca piesele de schimb nu se mai produc. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4, DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

33. Recepționarea lucrărilor de reparaţie cu titlu gratuit 

S-a aprobat luarea la evidență contabilă a Primăriei or. Durlești, cu titlu gratuit, costul obiectivului „Lucrări de reparație a acoperișului liceului „Hyperion” în suma de 299 256,17 lei.” 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

34. Aprobarea Regulamentului privind reglementarea numărului limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anuală pentru anul 2022

S-a aprobat regulamentul care prevede numărul de mașini și a parcursului limită anual al autoturismelor de serviciu pentru anul 2022. Automobilele în utilizare dacia duster cu numerele de înmatriculare BSD 157 și Volkswagen LT-35 cu numerele de înmatriculare KBB 509 sunt destinate pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale angajaților din subordinea primăriei.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19

Abțineri: 4

Decizia 

 

35. Alocarea mijloacelor din contul Fondului de rezervă 

S-a alocat suma totală de 140 500 lei din Fondul de rezervă al Primăriei orașului Durlești ca ajutor material (procurarea medicamentelor, tratament de reabilitare și susținere) pentru 116 persoane. Dintre aceștia, la propunerea consilierei Tamara Pasat (FCI), 10 000 lei vor fi alocați soției fostului viceprimar Ion Arsenii, în legătură cu decesul său.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

36. Aprobarea și punerea în aplicare a normelor financiare pentru alimentația copiilor din Instituțiile de Educație Timpurie din orașul Durlești 

S-a aprobat normele financiare pentru alimentația copiilor din instituțiile preșcolare nr. 2, 201, 3, în conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Finanțelor.

Taxa per copil în vârstă până la 7 ani, cu programul de activitate al instituției de 12 ore pe zi, este de 34,35 lei, dintre care 22,90 de la bugetul de Stat, iar 11,45 lei resurse colectate de autoritățiile bugetare.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

37. Numirea în funcţie a viceprimarului al or. Durleşti 

A fost votată candidatura lui Mihai Enachi în funcția de viceprimar al or. Durlești.

În decizia publicată numele persoanei, care este funcționar public este hașurat. Solicităm primăriei Durlești să asigure transparența și informarea locuitorilor.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Decizia

 

38. Aprobarea Planului Urbanistic

Consilierul Marin Gabuja (FCI) a propus să fie pus în sarcina beneficiarului coordonarea proiectului cu Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău, cu remitere la comisia amenajare.

Proiectul presupunea să fie aprobat un Plan Urbanistic Zonal de către SRL Solaf Group, modificarea codului urbanistic pe proprietate privată, situat pe str. Marinescu pentru proiectarea blocului locativ de tip 2S+P+7E+PH cu spații comerciale la parter.

 

Statut: Transmis spre examinare

Voturi PRO reexaminare: 16

Abțineri: 7

 

39. Alocarea resurselor financiare

S-a propus alocarea sumei de 9 000 lei pentru procurarea medaliilor, cupelor și diplomelor întru susținerea Campionatului de Taekwondo, ediția a II, din orașul Durlești în perioada 28 mai 2022.

Consiliera Aurica Ceaicovschi (PAS) a propus ca proiectul de decizie să fie remis la comisia Buget. 

 

Statut: Transmis spre examinare

Voturi PRO reexaminare: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

 

40. Actualizarea planului Geometric și vânzarea-cumpărarea terenului aferent 

S-a propus aprobarea Planului Geometric amplasat pe strada Chimiștilor cu majorarea suprafeței terenului de la 0,0026 ha la 0,0038 ha și vânzarea-cumpărarea cotei-părți a surplusului de teren de mai sus.

Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a adopta decizia.

 

Statut: Respins

Voturi Pro: 9

Abțineri: 14

 

41. Acordarea titlului „Cetățean de onoare al orașului Durlești” 

S-a aprobat acordare titlul de „Cetățean de onoare al or. Durlești“ doamnei Victoria Gaitur, fosta directoare grădiniței nr. 2 „Țărăncuța”, în legătură cu jubileul de 50 de ani de la fondarea grădiniței, în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă în calitate de director timp de 17 ani.

 

Statut: Aprobat 

Voturi Pro: 22

Abțineri: 1

Decizia

 

42. Eliberarea Titlului de autentificare a dreptului deținător de teren și rectificările cotei părți din construcție 

S-a aprobat autentificarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu suprafața de 0,0601 ha destinația pentru construcții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 20

Abțineri: 3

Decizia

 

43. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar

S-a stabilit norma de consum de apă potabilă per copil de 0,5 litri pe zi în instituțiile publice preșcolare (grădinițe) și gimnaziul Durlești. Necesarul de apă va fi asigurat din sursele bugetului local.

Consilierii au alocat primăriei un termen de 60 de zile pentru prezentarea planului de implementare a prezentei decizii.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim) PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1