Ședința Consiliului orașului Durlești din 19 septembrie s-a lăsat cu discuții aprinse pe marginea proiectului privind aprobarea bugetului orașului în lectura a doua. Unul din punctele proiectului, care prevede alocarea banilor pentru finisarea construcției anexei liceului Hyperion, a servit motiv pentru dispute dintre consilieri, părinți și cadrele didactice. După câteva ore de discuții, proiectul a fost remis la comisia de specialitate urmând să fie avizate doar cheltuielile pentru finisarea lucrărilor, nu și întreg bugetul. Consilierii în continuare refuză să aprobe documentul în lectură finală, atât timp cât primara localității nu prezintă raportul de executare a bugetului pentru anul precedent la ședința Consiliului. Celelalte proiecte, majoritatea de ordin funciar, au fost aprobate fără multe dezbateri. 

La ședință au fost prezenți inițial 18 consilieri, ulterior alăturându-se încă doi. Consilierul Valentin Cebotari a propus includerea pe ordinea zi a peste 20 de proiecte de ordin funciar care așteaptă să fie aprobate și nu au fost incluse de primărie. Consilierii Tamara Pasat și Mihail Onofrei au propus includerea a câte un proiect – unul de ordin funciar și celălalt privind acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului Durlești. Toate propunerile au fost aprobate. Ordinea de zi a debutat cu aprobarea candidaturilor membrilor consiliului și secțiilor electorale în preajma alegerilor locale generale. Acestea au fost aprobate cu modificări din partea consilierilor. Proiectul bugetului orașului Durlești și una din prevederile sale privind alocarea surselor pentru finisarea lucrărilor de construcție a anexei liceului Hyperion a fost dezbătut în decursul a peste două ore cu discuții aprinse între consilieri, părinții elevilor liceului dar și a cadrelor didactice. Într-un final, proiectul a fost remis comisiei buget și finanțe pentru a fi avizată anume prevederea ce ține de alocarea banilor pentru finisarea lucrărilor. 

Celelalte peste 50 de decizii, majoritatea de ordin funciar, au fost aprobate fără multe dezbateri, multe din ele cu votul unanim al consilierilor. 


Ordinea de zi


3.1 Desemnarea candidaților pentru membrii Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală a orașului Durlești

Proiectul prevede desemnarea membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală a orașului Durlești pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, conform listei propuse de primărie. 

Consiliera Angela Vartic a venit cu propunerea de modificare listei candidaților prin includerea lui Tudor Enache și Viorel Cibotaru pentru cele două poziții din lista de bază, iar persoanele din lista inițial inclusă în proiectul de decizie (Alexandru Stegari și Oxana Ivanov) să fie incluse pe lista de rezervă. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 12 

Abțineri – 6

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.2 Desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din or. Durlești

Proiectul prevede desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot

deliberativ în componența birourilor electorale ale celor șapte secții de votare din orașul Durlești, sectorul Buiucani, municipiului Chișinău. 

Consiliera Angela Vartic a venit cu propunerea de modificare a listei tuturor candidaților pentru funcția de membru a birourilor electorale, cu includerea unei noi liste de persoane. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 12 

Abțineri – 6

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.3 Aprobarea Bugetului orașului Durlești pentru anul 2023 în lectura II

Aprobarea proiectului bugetului orașului Durlești pentru 2023 a fost amânată de mai multe ori din cauza că primăria refuza să ofere consilierilor informațiile solicitate privind veniturile și cheltuielile, dar și din cauza că primara refuza să prezinte în fața consilierilor rapoartele de activitate pentru perioada începând cu anul 2020. 

Proiectul bugetului prevede și aprobarea a 1,7 milioane lei drept cheltuieli suplimentare pentru construcția anexei liceului Hyperion. Directoarea instituției, Tamara Pasat, care este și membră a consiliului, a somat colegii să adopte bugetul și alocarea a celor 1,7 milioane lei, pentru ca să fie compensată datoria către agentul economic. Doar după aceasta vor putea fi finalizate lucrările rămase și anume – instalarea pardoselei în sala de sport și a cabinelor de toaletă în camerele de baie. În caz contrar, administrația liceului vă fi nevoită să transfere o parte din elevi să studieze în schimbul doi. 

Consilierul Oleg Popșoi a declarat că această situație în care au ajuns elevii și părinții lor din Durlești se datorează inclusiv doamnei Pasat. Acesta a spus că deși se discută de mai mulți ani despre necesitatea deschiderii unei noi școli în Durlești, acest lucru este imposibil din cauza moratoriului pentru construirea instituțiilor de învățământ, aprobat în 2013 de către Consiliul Local Durlești, decizie pentru care a votat inclusiv Tamara Pasat fiind consilieră atunci. 

Consilierul Valentin Cebotari a motivat refuzul consilierilor de a aproba bugetul, pentru că primăria nu a putut valorifica banii alocați anterior din bugetul municipiului Chișinău pentru acest proiect – 7 milioane lei în 2020 și alte 7 milioane lei în 2021. Contabila primăriei a răspuns că în perioada indicată nu au putut fi realizate lucrări din cauza pandemiei COVID-19. 

La rândul său, consilierul Sergiu Drăguțan a îndemnat primăria să aloce banii necesari din bugetul provizoriu, întrucât pentru alte lucrări, cum ar fi reparația unor străzi, se procedează anume în așa fel. 

Același lucru l-a propus și consilierul Mihail Onofrei, menționând că pentru finisarea lucrărilor și darea în exploatare a anexei este nevoie de doar 100 mii lei, care pot fi alocați din bugetul provizoriu. Iar pentru cheltuielile adiționale de 1,74 milioane lei urmează fie făcute verificări, întrucât actele de primire-predare a lucrărilor nu au fost semnate de reprezentanții liceului și a primăriei. 

La ședință a fost prezent și reprezentantul agentului economic care a fost invitat să ofere explicații despre costurile adiționale și eventuale neregularități semnalate de consilieri în procesul de planificare, construcție și documentare, însă din cauza discuțiilor aprinse dintre consilieri și cetățenii prezenți în sală, acesta nu a reușit să ofere multe detalii. 

Este de menționat că la ședință au fost prezenți un grup de părinți ai elevilor din cadrul liceului Hyperion, dar și cadre didactice ce activează în cadrul instituției. Aceștia au îndemnat consilierii să aprobe bugetul și alocarea surselor pentru finisarea lucrărilor la anexa liceului. 

După peste două ore de dezbateri aprinse pe acest subiect, consilierii au propus ca proiectul să fie remis la Comisia buget și finanțe și să fie elaborat un proiect separat de alocare a banilor pentru liceu.  

Propunerea a fost aprobată cu majoritatea voturilor. 

Statut: transmis spre re-examinare

Voturi PRO – 15

Voturi CONTRA – 4

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.4 Formarea bunurilor imobile prin reparcelare

Proiectul prevede aprobarea planurilor geometrice și a actelor de constatare a modificărilor planurilor cadastrale a 24 de terenuri formate prin reparcelare, în baza Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Decizia Consiliului oralului Durlești 1.23 din 23 mai 2023. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 14

Abțineri – 5

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.1 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești 8.2.1 din 15.11.2022 „Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă” și constatarea erorii la emiterea actului de autentificare a dreptului deținătorului de teren asupra lotului amplasat în str. Cartușa 27A. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.2 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești 5.8.2 din 03.05.2023 prin adăugarea mențiunilor numărului cadastral al terenului, a modului de folosință și a suprafeței acestuia. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 16

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.3 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești nr. 3.19.2 din 25.06.2018 privind vânzarea și cumpărarea terenului din motivul decesului beneficiarului Deciziei date și includere soției beneficiarului decedat în loc. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.4 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești nr. 8.16.1 din 27.12.2021 privind vânzarea-cumpărarea surplusului de teren, în legătură cu eroarea comisă la emiterea acesteia. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.5 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești nr. 6.5.15 din 19.08.2022 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului din str. Livezilor 87. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

3.5.6 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești nr. 10.6.22 din 09.12.2008 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent din str. Cartușa 48a. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.5.7 Modificarea Deciziei Consiliului orașului Durlești 

Proiectul prevede modificarea Deciziei consiliului orașului Durlești nr. 3.7.3 din 13.07.2020 prin schimbarea suprafeței terenului din 0,058 ha în 0,059 ha. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.6.1 Prelungirea termenului contractului de locațiune    

Proiectul prevede prelungirea cu cinci ani a contractului de locațiune asupra terenului din str. Cartușa 50 box nr. 12 cu suprafața de 0,0026 ha. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.6.2 Prelungirea termenului contractului de locațiune    

Proiectul prevede prelungirea cu patru ani a contractului de locațiune asupra terenului din str. Alexandru Marinescu, box nr. 15 cu suprafața de 0,0029 ha. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 15

Abțineri – 4

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.6.3 Prelungirea termenului contractului de locațiune    

Proiectul prevede prelungirea cu patru ani a contractului de locațiune asupra terenului din str. Alexandru Marinescu, 48, box nr. 4 cu suprafața de 0,0026 ha. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.7 Înlăturarea erorilor și eliberarea „Titlului de autentificare a dreptului deținătorilor de teren”

Proiectul prevede permiterea eliminării erorilor comise la privatizarea masivă prin modificarea suprafeței din 0,005 ha în 0,096 ha și autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu suprafața de 0,0096 ha, destinația „pentru construcții”, amplasat pe str. Tudor Vladimirescu 146A. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.8 Vânzarea-cumpărarea terenului aferent construcției agricole

Proiectul prevede acordarea dreptului de vânzare-cumpărare a terenului cu modul de folosință „agricol”, cu suprafața de 0,9833 ha, proprietatea APL Durlești, aferent construcțiilor agricole, agroindustrială, amplasată în extravilanul or. Durlești, ca teren aferent construcțiilor. 

Consilierul Oleg Popșoi a propus ca, dat fiind suprafața mare a terenului, proiectul să fie remis la comisia funciară spre reexaminare pentru a asigura lipsa cărorva eror și ilegalități. Propunerea nu a fost susținută de consilieri, iar proiectul a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 17

Abțineri – 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.9.1 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,0028 ha din str. Chimiștilor 17, box. 23 cu mărirea suprafeței de la 0,0028 ha la 0,0031 ha (suprafața majorării – 0,0003 ha). 

Dat fiind faptul că suprafața majorării urmează a fi vândută cetățeanului care a solicitat actualizare, consilierul Marcel Gabuja a propus ca în proiect să fie introdus un punct care prevede acest lucru. Proiectul cu propunerea de modificare a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.9.2 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,1172 ha din str. Rediul Mic 21 cu majorarea suprafeței de la 0,1172 ha la 0,1321 ha (suprafața majorării – 0,0149 ha). 

Dat fiind faptul că suprafața majorării urmează a fi vândută cetățeanului care a solicitat actualizare, consilierul Marin Gabuja a propus ca în proiect să fie introdus un punct care prevede acest lucru. Proiectul cu propunerea de modificare a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.9.3 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,0409 ha din str. Stejarului 64 cu majorarea suprafeței de la 0,0409 ha la 0,0448 ha (suprafața majorării – 0,0039 ha). 

Dat fiind faptul că suprafața majorării urmează a fi vândută cetățeanului care a solicitat actualizare, consilierul Marin Gabuja a propus ca în proiect să fie introdus un punct care prevede acest lucru. Proiectul cu propunerea de modificare a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.9.4 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,1201 ha din str. Stejarului 67 cu majorarea suprafeței de la 0,1201 ha la 0,1295 ha (suprafața majorării – 0,0094 ha). 

Dat fiind faptul că suprafața majorării urmează a fi vândută cetățeanului care a solicitat actualizare, consilierul Marin Gabuja a propus ca în proiect să fie introdus un punct care prevede acest lucru. Proiectul cu propunerea de modificare a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.9.5 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,0737 ha din str. Vasile Lupu 7 cu majorarea suprafeței de la 0,0736 ha la 0,0802 ha (suprafața majorării – 0,0066 ha). 

Consilierul Oleg Popșoi a propus ca proiectul să fie remis la comisia funciară, ca să se poarte discuții cu proprietarul terenului în privința rezervării unei porțiuni din terenul indicat pentru amenajarea unei stații pentru transportul public. 

Propunerea a fost aprobată. 

Statut: Transmis spre re-examinare. 

 

3.9.6 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric a terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,145 ha din stradela Tudor Vladimirescu 17 cu majorarea suprafeței de la 0,145 ha la 0,1634 ha (suprafața majorării – 0,0185 ha). 

S-a propus ca proiectul să fie remis la comisia funciară spre re-examinare, din motiv că avizul nu a fost atașat la proiect. Propunerea nu a fost susținută de consilieri. 

 

3.9.7 Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric al terenului „pentru construcții” cu suprafața de 0,1217 ha din strada Viilor 3 cu majorarea suprafeței de la 0,1217 ha la 0,1248 ha (suprafața majorării – 0,0031 ha). 

Dat fiind faptul că suprafața majorării urmează a fi vândută cetățeanului care a solicitat actualizare, consilierul Marin Gabuja a propus ca în proiect să fie introdus un punct care prevede acest lucru. Proiectul cu propunerea de modificare a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.10.1 Inițierea procedurii de delimitare a terenului

Proiectul presupune acordarea permisiunii Primăriei orașului Durlești inițierea procedurii de delimitare a terenului cu suprafața de 0,1082 ha, categoria de destinatie I – terenuri din intravilanul localităților, modul de folosinta – 2.3 – „aferent obiectivului destinat locuinței”.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.10.2 Inițierea procedurii de delimitare a terenului

Proiectul presupune acordarea permisiunii Primăriei orașului Durlești pentru inițierea procedurii de delimitare a terenului cu suprafața de 0,05 ha, categoria de destinatie II – terenuri din intravilanul localităților, modul de folosinta – 2.3 – „aferent obiectivului destinat locuinței”.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.10.3 Inițierea procedurii de delimitare a terenului

Proiectul presupune acordarea permisiunii Primăriei orașului Durlești inițierea procedurii de delimitare a terenului cu suprafața de 0,081 ha, categoria de destinatie II – terenuri din intravilanul localităților, modul de folosinta – 2.3 – „aferent obiectivului destinat locuinței”.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.10.4 Inițierea procedurii de delimitare a terenului

Proiectul presupune acordarea permisiunii Primăriei orașului Durlești pentru inițierea procedurii de delimitare a terenului cu suprafața de 0,0690 ha, categoria de destinatie – „teren cu destinație specială”, pe care este construită stația de pompare a apelor uzate colectate de la Întreprinderile Pomicole Miciurin, Pedologul, Mugurel. Terenul aparține întreprinderii pomicole Miciurin și urmează a fi transmis Societății pe Acțiuni „Apă-Canal” ca urmare a adoptării de către consiliu a deciziei 4.24 din 20.04.2011. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 16

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.11 Vânzarea-cumpărarea terenului „lot pomicol”

Proiectul prevede acordarea permisiuni de vânzare-cumpărare a terenului suprafața de 0,0596 ha, modul de folosinta „lot pomicol”, amplasat pe stradela 3 Nicolae Testemițanu, 138, proprietate a APL Durlești. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.1 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 54,52% (ceea ce constitue 0,0839 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totală de 0,1539 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe adresa strada Izvoarelor 18, ca teren pe lângă casă.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 17

Abțineri – 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.2 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 15,76% (ce constitue 0,0131 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totală de 0,0831 ha, destinația pentru construcții, amplasată pe strada M. Cebotari, 4 ca teren pe lângă casă. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 18

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.3 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 25,13% (ce constitue 0,0234 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totală de 0,0935 ha, destinația pentru construcții, amplasată stradela Codrilor 21, la preț de piață, conform evaluării terenului de firma licențiată. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.4 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 19,44 % (ce constitue 0,0169 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totală de 0,0869 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe strada N. Gribov 3, ca teren pe lângă casã. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.5 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie asurplusului de teren în mărime de 31,03 % (ceea ce constitue 0,0315 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totala de 0,1015 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe adresa strada Dealul Morilor 21, ca teren de pe lângă casă.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 17

Voturi CONTRA – 1

Abțineri – 1

 

3.12.6 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren în mărime de 33,46% (ceea ce constitue 0,0352 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu suprafața totală de 0,1052 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe adresa strada Dacilor 28, ca teren pe lângă casă. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 17

Abțineri – 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.12.7 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 28,64% (ceea ce constitue 0,0281 ha), proprietatea APL Durlești, din terenul cu cu suprafața totală de 0,0981 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe adresa strada Ion Creangă 7, ca teren de pe lângă casă.

Consilierul Oleg Popșoi a propus ca proiectul să fie remis la comisia funciară pentru re-examinare. Propunerea a fost acceptată. 

Statut: Transmis spre re-examinare 

 

3.13 Aprobarea amenajării căii de acces

Proiectul prevede aprobarea schemei direcției drumului de acces spre complexul rezidențial

„HORA VILLAGE”, situat în intravilanul orașului Durlești, nr cadastral 0121103.1203, de la strada Ialoveni pâna la sectorul 0121103.1203 și de la sectorul 0121103.1203 până la strada Vasile Lupu, mun. Chișinău.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 14

Abțineri – 5

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.14 Aprobarea Rezultatelor concursului pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a orașului Durlești

Proiectul prevede aprobarea rezultatelor concursului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Durlești din 14.08.2023 și desemnarea drept câștigător al concursului SRL „A.B.S.”

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 13

Abțineri – 1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 177,7 mp, amplasată pe strada Ivan Miciurin 27, Întreprinderea Pomicolă „Miciurin”, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.2 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației încăperii locative (anexa Lit 01/A2) cu suprafața de 6,3 mp amplasată pe strada G.Musicescu 26, din încăpere locativă (anexa Lit 01/A2) în destinatie nelocativà (construcție accesorie).

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.3 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul inițial prevedea respingerea cererii de schimbare a destinației unei case de locuit individuale cu suprafața de 80,8 mpdin casă de locuit individuală cu destinație locativă în destinație nelocativă (oficii).

Solicitanții au fost prezenți în sală unde au relatat consilierilor că vor să schimbe destinația imobilului pentru a amenaja un cabinet stomatologic. Consilierii au discutat despre includerea unei prevederi în proiectul deciziei care ar stipula ca imobilul cu destinația schimbată să fie folosit exclusiv pentru prestarea serviciilor. Această prevedere este menită să excludă utilizarea imobilului în alte scopuri în caz de sistare a afacerii cabinetului stomatologic, pentru a evita nemulțumirea vecinilor în viitor. 

În acest context, consilierul Oleg Popșoi a propus modificarea deciziei, ca aceasta să permită schimbarea destinației imobilului cu menționarea ca acesta să fie folosit pentru prestarea serviciilor. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.4 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafata de 42,1 mp, amplasat pe stradela VI Pedologul 12, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.5 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 101,3 mp , amplasat pe stradela V Ivan Miciurin 1, Întreprinderea Pomicolă „Miciurin”, lot. 72, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.6 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 106,4 mp, amplasat pe stradela VI Pedologului 2, Întreprinderea Pomicolă „Pedologul”, lot. 66, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.7 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 110,9 mp, amplasat pe stradela III Ivan Miciurin 1, Întreprinderea Pomicolă „Miciurin”, lot. 36, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.8 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 70,1 mp, amplasat pe stradela VI Pedologul 1, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.9 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului nelocativ (comercial, prestarea serviciilor) cu suprafața de 109,1 mp, amplasat pe stradela Renașterii 111/A, din nelocativă (comercial, prestarea serviciilor) în  destinație locativă (casă de locuit).

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.10 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 142,9 mp, amplasat pe stradela II Ivan Miciurin 2, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.11 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 94,0 mp, amplasat pe stradela VI Pedologul 6, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.12 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 121,7 mp, amplasat pe strada Pedologoul 8, Întreprinderea Pomicolă „Pedologul”, lot. 15, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.15.13 Schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației imobilului căsuței de vacanță cu suprafața de 118,0 mp, amplasat pe strada neidentificată, din căsuță de vacanță în casă de locuit individuală.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.16 Aprobarea raportului tehnic „Sistematizarea definitivă a POT”

Proiectul prevede aprobarea raportului tehnic „Sistematizarea definitivă a proiectului de organizare a teritoriului, elaborat de SRL „GeoInfoSistem” (cu planul geometric și Act de constatare pe teren din 11.08.2022). 

Consilierul Oleg Popșoi a propus ca proiectul să fie remis la comisia juridică spre examinare la fața locului.
Propunerea nu a fost susținută de consilieri și aceștia au trecut la următorul punct din ordinea de zi. 

 

3.17.1 Schimbarea destinației terenului

Proiectul prevede acordarea permisiunii SRL „Flormin-Con” pentru schimbarea destinației a 25 de terenuri cu modul de folosință „agricol”, cu suprafața totală de 10,1043 ha, din intravilanul orașului Durlești, din teren „agricol” în teren pentru construcții.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.17.1 Schimbarea destinației terenului

Proiectul prevede acordarea permisiunii pentru schimbarea destinației a 11 terenuri cu destinație agricolă, amplasate pe strada M. Odatiuc, diin teren „agricol” în „pentru construcții”, ca urmare a cererii înaintate de proprietarii acestor terenuri. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 11

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.18 Formarea bunurilor imobile prin reparcelare

Proiectul prevede aprobarea planurilor geometrice și a „Actului de constatare a modificărilor planului cadastral, la formare prin reparcelare” pentru mai multe terenuri situate în intravilanul orașului Durlești, formate prin reparcelare în temeiul Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin deciziile Consiliului Local 6.3 din 02.09.2019 și 1.7.2 din 21.02.2020. 

Consilierii au depistat că sunt erori la indicarea numerelor cadastrale în proiect și au propus ca acestea să fie corectate. Proiectul cu propunerile a fost propus spre aprobare. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


                                                                                                                                Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuță

 

Partea I

Partea II

Partea III

Partea IV