Aleșii locali au votat crearea a 2 rute locale și au constituit o comisie de transport ce va stabili caietul de sarcini și va organiza procedura de concurs. Au fost aprobate mai multe modificări la bugetul local: un milion de lei au fost alocați pentru iluminatul stradal, 230 mii lei pentru lucrări de expertizare și studiu de prefezabilitate pentru reparația acoperișului a trei blocuri locative din str. Cartușa, 431 mii lei pentru deschiderea noilor grupe la grădinița nr 2,  200 mii lei pentru executarea lucrărilor de proiectare a sistemului de canalizare etc. Consilierii au aprobat acordarea ajutorului material din Fondul de rezervă pentru 15 familii în sumă totală de 53 000 lei. S-a stabilit pentru serviciile de transport, taxa anuală de 4800 lei pentru administratorul unei rute.

La ședință au fost prezenți 21 de consilieri. Președinte de ședință a fost ales consilierul independent Mihai Onofrei. 

 

Ordinea de zi 

 

1.1 Fondarea unor rute de transport local

Statut: Aprobat

Crearea a două rute locale, cu un tarif de 3 lei pentru o călătorie, pe următoarele trasee:

RUTA nr. 1. Tur/Retur str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan), str. Tudor Vladimirescu, str. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Nicolae Testemițeanu, str. Cartușa, str.N. Dimo, str. Caucaz, Centru, str. Ștefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan). 

RUTA nr. 2 Tur/Retur str. Tudor Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan), str. Tudor Vladimirescu, str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi întoarcere), str. Tudor Vladimirescu, str. Codrilor (DEPO), str. Tudor Vladimirescu, str. N. Gribov (intersecție str. Budăi apoi întoarcere, str. Tudor Vladimirescu, str. T. Vladimirescu (intersecție cu str. I Pelivan). 

Deși este stipulat în proiect că rutele vor circula pînă la str. T Vladimirescu intersecție cu Pelivan, în cadrul ședinței Consiliului Local s-a menționat că  rutele vor ajunge până la cercul de la Flacăra.

De asemenea s-a creat o comisie de transport rutier în trafic local care va stabili caietul de sarcini, va organiza concursul, va stabili stațiile, orarul de circulație a transportului rutier în trafic local și va prezenta Consiliului or. Durlești spre aprobare rezultatele concursului/licitației privind atribuirea dreptului de gestionare a rutelor create. Din comisie vor face parte 9 membri, printre care primara Eleonora Șaran și consilierul PAS Oleg Popșoi. Numele celorlalți membri și funcțiile unora din ei au fost ascunse.

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală


1.2 Atribuirea denumirilor noi la unele străzi

Statut: Aprobat

S-a votat atribuirea denumirilor unor străzi din Durlești, menționate în anexele proiectului de decizie. Totuși, deoarece anexele respective nu sunt publicate, nu se cunoaște care străzi și cum se propune a fi denumite.

Decizia a fost aprobată

Voturi Pro 19: PAS – 3,  PSRM – 4, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN – 1;

Abțineri 2: DA – 2

Decizia finală


1.3.1 Vânzarea – cumpărarea terenului

Statut: Aprobat

Voturi Pro 19: PAS – 2,  PSRM – 4, FCI – 5, PDM – 1, PL – 1,  DA – 5, FN- 1;

Abțineri 2: FCI – 1, PAS – 1

Decizia finală

1.3.2 Vânzarea – cumpărarea terenurilor

Statut: Aprobat

Voturi Pro 19: PAS – 3,  PSRM – 4, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Abțineri 2: DA – 2

Decizia finală


1.4.1 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogarae deciziei nr. 5.7.8 din 15.12.2020 cu privire la „Vânzarea – cumpărarea terenului”

Decizia finală

1.4.2 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogarea deciziei nr. 6.7.2 din 22.12.2020 cu privire „Vânzarea – cumpărarea terenului”

Decizia finală

1.4.3 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogare deciziei nr. 5.7.1 din 15.12.2020 cu privire la „Vânzarea – cumpărarea terenului”

Voturi Pro 18: PAS – 3,  PSRM – 3, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Impotrivă 1: DA- 1;

Abțineri 2: DA – 1, PSRM – 1

Decizia finală

1.4.4 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogare deciziei nr. 6.6 din 22.12.2020 cu privire la „Anularea informației grafice”

Voturi Pro: PAS – 3, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN – 1;

Impotrivă: DA- 1;

Abțineri 2: DA – 1, PSRM – 4

Decizia finală

1.4.5 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogare deciziei nr.6.5 din 22.12.2020 „Modificarea deciziei Consiliului or. Durlești”

Voturi Pro 18: PAS – 3,  PSRM – 3, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Abțineri 3: DA – 2, PSRM – 1

Decizia finală

1.4.6 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogarea deciziei nr.5.4 din 15.12.2020 cu privire la „Trecerea la pierderi”

Voturi Pro 16: PAS – 3, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 4, FN- 1;

Abțineri 5: DA – 1, PSRM – 4

Decizia finală

1.4.7 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitări din partea Cancelariei de Stat, privind abrogare deciziei nr. 5.18.2 din 15.12.2020.

Voturi Pro 19: PAS – 3,  PSRM – 4, FCI 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Abțineri 2: DA – 2

Decizia finală

1.4.8 Examinarea notificării Cancelariei de Stat

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitării din partea Cancelariei de Stat, privind abrogare deciziei or.Durlești nr.5.10.2 din 15.12.2020 „Înregistrarea dreptului de proprietate după APL” 

Voturi Pro 15: PAS – 3, FCI 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Abțineri 6: DA – 2, PSRM – 4

Decizia finală

1.4.9 Cu privire la examinarea Notificării OTC al Cancelariei

Statut: Aprobat

Refuzarea solicitării din partea Cancelariei de Stat, privind abrogarea deciziei nr. 5.7.2 din 15.12.2020 „Vânzarea – cumpărarea terenului”

Voturi Pro 15: PAS – 3, FCI – 6, PDM – 1, PL – 1,  DA – 3, FN- 1;

Abțineri 6: DA – 2, PSRM – 4

Decizia finală


1.5 Alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă

Statut: Aprobat

Se propune ca 53 000 lei să fie acordați din Fondul de rezervă, ca ajutor material, mai multor cetățeni, în legătură cu multiplele adresări.

 Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală


1.6.1 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

Alocarea sumei totale de 13 466 411 lei

 10 725 159 lei pentru reparația mai multor sectoare de drum, conform anexei.

Alocarea a 2 741 252 lei pentru mai multe instituții (grădinița 2 „Tărăncuța”, grădința 201 „Mărțișor”, grădinița 3 „Făt frumos”, Aparatul primăriei, Casa de Cultură), conform anexei.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

1.6.2 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

200 000 lei pentru proiectarea iluminatului stradal din str-la 1 și 2 Tudor Vladimirescu, str. Balcani, stradela 2 Balcani, str. V. Babei, M. Sadoveanu nr.173-188, Gh. Asachi, Cantinei, nr. 21/1 până la str. Cartușa, nr. 52/1 și stradele Testemițanu (vilele).

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

1.6.3 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 431 000 lei pentru achitarea serviciilor comunale, procurarea materialelor necesare la deschiderea unei grupe noi la grădinița nr. 2, precum și achitarea salariaților noi angajați (educator – 2 unități și 1.25 ajutor educator).

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

1.6.4 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

Alocarea 200.000 lei pentru proiectarea sistemului de canalizare din străzile Hotinului, Timișoara Livezilor nr. 2a până la nr. 24, Sf. Gheorghe, Er. Stratan, Bisericii, Mircești, N. Sulac, Cireșului, B. Zavatin, strada și stradelele Trandafirilor.

Decizia finală

1.6.5 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 38 000 lei pentru procurarea materialelor de reparații a apeductului din str. Sf. Gheorghe cu contribuția locatarilor.

Decizia a fost aprobată unanim 

Decizia finală

1.6.6 Rectificarea bugetului pe anul 2021 

Statut: Aprobat

Alocarea 800 000 lei pentru extinderea iluminatului stradal din străzile Livezilor, 46-58, M. Costin, Caucaz nr. 14-32, Livezilor nr. 67-73, strada Plopilor și stradele 1, 2, 3 Plopilor, Sf.  Andrei, Orlov, Odatiuc, Dimo nr. 112-130, stradela 3 Vovințeni – Calea Unirii, stradela 2 Șt. Vodă, stradele 1 și 2 Cișmelelor.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

1.6.7 Rectificarea bugetului pe anul 2021

Statut: Aprobat

Alocarea sumei de 230 000 lei pentru expertizarea, studiu de prefezabilitate și perfectarea devizului de cheltuieli pentru reparația acoperișurilor blocurilor din strada Cartușa nr. 44, 46, 48.

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală


1.7 Delegarea reprezentantului APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceul Hyperion 

Statut: Aprobat

Se propune ca o persoană, numele căreia nu este făcut public, să fie delegată din partea APL în Consiliul de administrație al Gimnaziului Durlești și Liceului Hyperion pentru o perioadă de 5 ani.

Voturi Pro 20 : DA – 5, PAS – 3, FCI – 6, F9 – 1, PDM – 1, PSRM – 4;

Abțineri 1: PL -1.

Decizia finală


1.8.1 Cu privire la modificarea deciziei

Decizia finală

1.8.2 Cu privire la modificarea decizie

Decizia finală


1.9 Corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă

Decizia finală