La 20 septembrie, a continuat ședința din 19 septembrie. La ședință au fost prezenți 16 consilieri, iar majoritatea proiectelor de ordin funciar au fost aprobate cu votul unanim sau cu majoritatea voturilor consilierilor. Printre deciziile aprobate au fost deschiderea unei noi grupe la grădinița nr. 2 „Țărăncuța” și acordarea titlului de cetățean de onoare lui Ștefan Onofrei pentru contribuția la viața social-culturală a localității, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. 

*Din motive tehnice, două dintre proiectele incluse adițional pe ordinea de zi, nu au putut fi analizate și incluse în sinteză. 


 

Ordinea de zi

 


 

3.19.1 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Proiectul prevede proiectarea obiectivului pentru prelucrarea și păstrarea mierii de albini pe terenul proprietate privată situat pe strada N. Dimo 56. 

Reprezentantul agentului economic a oferit a oferit detalii despre afacerea pe care o desfășoară, clădirea preconizată și prisacă, a prezentat actele care anterior lipseau și permisiunile de la vecini. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.19.2 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Proiectul prevede valorificarea a 20 de terenuri din intravilanul orașului Durlești, situate în perimetrul străzilor Tricolorului, Ion și Doina Aldea Teodorovici, Grigore Vieru și Eugen Doga cu introducerea ulterioară a modificărilor în Planul Urbanistic General al orașului Durlești, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 8.13 din 01.10.2008 și Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 2.4.1 din 27.12.2019.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 13

Abțineri – 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.20 Stabilirea relațiilor de superficie

Proiectul prevede stabilirea relațiilor de superficie între Unitatea Administrativ Teritorială Durlești și SRL „Chișinău Gaz” pe terenul amplasat în intravilanul orașului Durlești, strada Nicolae Gribov, cu suprafata de 0,0171 ha și încheierea unui contract de superficie în acest sens pe o perioadă de 5 ani. 

Proiectul vine ca urmare a expirării contractului de comodat asupra acestui teren și a cererii parvenite de la SRL „Chișinău Gaz” care utilizează acest teren pentru a avea acces la conducta de gaze naturale. 

Dat fiind faptul că anterior contractul încheiat cu SRL „Chișinău Gaz” era de comodat, iar acum se propune a fi contract de superficie, iar în legislație nu este indicat expres tipul contractului care trebuie încheiat, consilierii au propus ca proiectul să fie remis la comisia de specialitate pentru precizări. 

Statut: trimis la re-examinare

 

3.21 Corectarea erorii și vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede corectarea erorilor din raportul de lucrări cadastrale a terenului din strada Alexe Mateevici 8 și vânzarea de către primărie a surplusului de teren de 17,94% (ceea ce constitue 0,0153 ha), din terenul cu suprafața totală de 0,0853 ha, destinația pentru construcții, ca teren pe lângă casă. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.22 Corectarea erorii

Proiectul prevede atestarea și corectarea erorilor identificate prin actul de constatare pe teren și planul geometric privind modificarea planului cadastral prin procedura de corectare a erorilor și stabilirea cotelor-părți asupra terenului, conform solicitării înaintate. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 13

Abțineri – 2

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.23 Inițierea procedurii de reziliere a contractului de arendă

Proiectul prevede rezilierea contractului de arendă a unui lot de teren de pe teritoriul Întovărășirii Pomicole „Miciurin” din motiv că arendașul deține terenul într-o stare deplorabilă, pe acesta fiind amplasate rețele de canalizare neautorizate prin care se polueaza solul, dar și prin faptul că acesta împiedică utilizarea terenului de către SA „Apă-Canal Chișinău”. 

Consilierii au propus modificarea proiectului prin introducerea prevederii ca juristul primăriei să meargă în judecată și să ceară rezilierea contractului, întrucât Consiliul nu are atribuțiile necesare pentru a adopta decizia în variantă inițială și a rezilia contractul. 

Proiectul cu modificările propuse a fost supus votului. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.24.1 Examinarea Notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat

Proiectul prevede abrogarea deciziei 1.1.1 din 22.05.2023 și modificarea deciziei 5.6 din 19.05.1999 „Cu privire la repartizarea lotului de pămînt pentru construcția garajului”, astfel ca aceasta să prevadă încheierea unui contract de superficiu pentru terenul amplasat pe strada Nicolae Dimo 59, box 7. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.24.2 Examinarea Notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat

Proiectul prevede respingerea solicitărilor Cancelariei de Stat privind abrogarea Deciziei Consiliului orașului Durlești nr. 1.10.8 din 22.05.2023 „Cu privire la limitarea eliberării actelor permisive în construire în fâșia riverană de protecție a apei râului Durleștii”. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

3.24.3 Examinarea Notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat

Proiectul prevede respingerea solicitărilor Cancelariei de Stat privind abrogarea Deciziei Consiliului orașului Durlești nr. 3.10 din 06.04.2022 „Cu privire la formarea bunului imobil și transmiterea în locațiune”.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

Proiectele suplimentare care nu se regăsesc pe proiectul inițial al Ordinii de zi
Proiecte suplimentare – 1

Proiecte suplimentare – 2

Proiecte suplimentare – 3 

 

 1. Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzare de către primărie a surplusului de teren de 10,83 % (ce constitue 0,0085 ha), proprietatea APL Durlești din terenul cu suprafața totală 0,0785ha, destinația pentru construcții, amplasat pe strada Vasile Lupu, 28a, ca teren pe lângă casă.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Inițierea procedurii de delimitare a terenului 

Proiectul prevede inițierea procedurii de delimitare a proprietății unității administrativ-teritoriale orașul Durlești – teren public, domeniul „privat”, modul de folosință „pentru construcții”, cu suprafata de 0,048 ha, din intravilanul orașului Durlești. Cererea a fost înaintată de SRL „GONVARO-Com”. 

Prezenta decizie va servi drept temei pentru întocmirea materialelor și a dosarului de delimitare. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – 13

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Inițierea procedurii de delimitare a terenului 

Proiectul prevede inițierea procedurii de delimitare a proprietății unității administrativ-teritoriale orașul Durlești – teren public, domeniul „privat”, modul de folosință „pentru construcții”, cu suprafata de 0,048 ha, din intravilanul orașului Durlești. Cererea a fost înaintată, la fel, de SRL „GONVARO-Com”, pentru alt teren. 

Statut: Respins 

Voturi PRO – 9

Abțineri – 7

 

 1. Inițierea procedurii de delimitare a terenului 

Proiectul prevede acordarea permisiunii primăriei orașului Durlești de a iniția procedura de delimitare a terenului care se află între 2 terenuri (unul din proprietatea statului și altul aflat în proprietate privată, cu suprafața de 0,1082 ha, categoria de destinație I – teren agricol. 

Consilierii au propus ca proiectul să fie remis la comisia funciară pentru re-examinare. 

Statut: transmis la re-examinare 

Voturi PRO – unanim

 

 1. Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede aprobarea dosarului tehnic „Actualizarea Planului cadastral” al terenului amplasat pe strada Chimiștilor, 17 box 39, cu majorarea suprafeței de la 0,0026 ha pâna la 0,0038 ha (suprafața majorării 0,0010 ha). 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Schimbarea modului de folosință 

Proiectul prevede schimbarea modului de folosințã a terenului cu suprafața totală de 0,5523 ha, amplasat în extravilanul orașului Durlești, din „agricol” în „pentru construcții agricole”, fãră excluderea acestuia din circuitul agricol.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Aprobarea studiului de justificare în vederea inițierii a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Proiectul prevede acordarea permisiunii S.A. „Aschim” pentru inițierea procedurii de elaborare a studiului de justificare în vederea fundamentării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), în scopul amplasării unui centru comercial și a blocurilor locative tip P+4E, elaborat de catre SRL „Modulprof” – obiect nr.74-2022, privind valorificarea terenului privat situat pe strada T. Vladimirescu 70, în intravilanul orașului Durlești. 

Dat fiind faptul că zona în care se propun a fi construite obiectele este aglomerată și necesitatea unei analize mai a detaliate a proiectului, consilierii au propus ca acesta să fie remis spre re-examinare la comisia mixtă – funciară, amenajare și buget. 

Propunerea a fost susținută cu votul unanim al consilierilor. 

Statut: transmis la re-examinare 

 

 1. Înlăturarea erorilor la înregistrarea terenului

Proiectul prevede înlăturarea erorilor în grafică, comise la privatizarea masivă prin

modificarea inscrisului „suprafața 0,0434 ha suprafata 0,0870 ha a terenului cu destinația pentru construcții amplasat pe strada Codrilor 28/a și înregistrarea dreptului de proprietate asupra 50,115 % (ceea ce constitue 0,0436 ha) din terenul cu suprafața totală de 0,087 după Autoritatea Publică Locală Durlești.

Solicitantul își păstrează dreptul de proprietate asupra celeilalte părți de teren ce constituie 49,885% în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2858 din 09.03.2020. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometric al terenului, modul de folosință „agricol”, cu suprafața de 0,04 ha, proprietatea SRL „RIBES-TRANS”, ce se aflã în extravilanul orașului Durlești, cu majorarea suprafeței de la 0,04 ha pîna la 0,0474 ha (suprafața majorării 0,0074 ha).

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Radierea din baza de date grafică din Registrul bunurilor imobile 

Proiectul prevede radierea din baza de date grafică și din registrul bunurilor imobile a unui teren cu suprafața de 0,0960 ha din proprietatea Administrației Publice Locale Durlești. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 11

Abțineri – 5

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede vânzarea de către primărie a surplusului de teren în mărime de 55,67 % (ceea ce constitue 0,0879 ha), proprietatea APL Durlești din terenul cu suprafața totală de 0,1579 ha, destinația

pentru construcții, amplasat pe strada Livezilor, 5, ca teren pe lingã casă.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Eliberarea „Titlu de autentificare a dreptului deținător de teren” 

Proiectul prevede eliberarea „Titlului de autentificare a dreptului deținător de teren” asupra 36,88% (ceea ce constitue 0,035 ha) din terenul cu suprafața totală de 0,0949 ha, destinația pentru construcții, amplasat strada Dimitrie Cantemir 4.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Înlăturarea erorilor și eliberarea „Titlu de autentificare a dreptului deținător de teren”

Proiectul prevede înlăturarea erorilor comise la privatizarea masivă și eliberarea cetățenei Roman Liudmila a „Titlului de autentificare a dreptului deținător de teren” asupra 76,82 % (ceea ce constitue 0,06 ha) din terenul cu suprafața totală de 0,0781 ha, modul de folosință „pentru construcții”, amplasat pe strada Șoimilor 36. Proiectul prevede și înregistrarea dreptului de proprietate asupra 23,18 % (ceea ce constitue 0,0181ha) din terenul cu suprafața totală de 0,0781ha, destinația pentru construcții, amplasat pe aceeași adresă. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

Proiectul prevede acordarea permisiunii de vânzare de către primărie a surplusului de teren în marime de 40,63 % (ceea ce constitue 0,0479 ha), proprietatea APL Durlești din terenul cu suprafața totală de 0,1179 ha, destinația pentru construcții, amplasat pe strada Ion Soltis 10, ca teren pe lângă casă.

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Aprobarea dosarului tehnic la modificarea hotarelor 

Proiectul prevede aprobarea dosarului tehnic „Întocmirea documentației cadastrale

la modificarea hotarelor terenurilor” pentru terenul din strada Nicolae Gribov 41, cu majorarea suprafeței de la 0,0685 ha până la 0,0705 ha (suprafața majorării 0,0020 ha). 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Inițierea procedurii de delimitare terenului

Proiectul prevede inițierea procedurii de delimitare pentru terenul din strada A. Mateevici 5A. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Schimbarea modului de folosință 

Proiectul prevede schimbarea modului de folosință a terenului aflat în extravilanul orașului Durlești, din mod de folosință „teren agricol” în mod de folosință „pentru construcții agroturistice”. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Privatizarea terenului

Proiectul prevede inițierea procedurii de delimitare pentru terenul din strada Cartușa 23 pentru ulterioara privatizare a acestuia. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Inițierea procedurii de delimitare terenului 

Proiectul prevede inițierea procedura de delimitare pentru terenul vis-à-vis de strada Rezistenței 21 pentru utlerioara formare a bunului imobil pe acest teren. 

A fost propus ca proiectul să fie remis la comisia juridică spre re-examinare. 

Statut: transmis spre re-examinare

Voturi PRO – 14

Abțineri – 2

 

 1. Corectarea modului de folosință/destinației

Proiectul prevede permiterea corectării erorii modului de folosințã a terenului din intravilanul orașului Durlești, din mod de folosință „grădină” în mod de folosințã „pentru construcții”. 

Statut: transmis spre re-examinare

Voturi PRO – 13

Abțineri – 3

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Deschiderea unei noi grupe la Instituția de Educație Timpurie nr. 2 

Proiectul prevede deschiderea grupei noi nr.18 în incinta IET nr.2 „Țărăncuța” din orașul Durlești cu suplinirea statelor de personal. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 1. Acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului Durlești 

Proiectul prevede acordarea titlului de onoare a orașului Durlești cetățeanului Ștefan Onofrei pentru contribuția la viața social-culturală a orașului cu ocazia împlinirii vârstei de 90 ani. 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO – unanim

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuță

Partea I

Partea II