Consilierii au examinat 23 de subiecte, printre care transformarea mai multor terenuri din zone speciale, în zone pentru construcții de case particulare, aprobarea organigramei și statelor de personal a Centrului de Sănătate Durlești, modificarea unor decizii mai vechi ale consiliului, mai multe notificări din partea Cancelariei de Stat cu privire la prelungirea contractului de locațiune și schimbarea destinației terenurilor, ajustarea indemnizației alesului local la salariul minim în sectorul real ș.a.

Primăria a convocat aleșii locali într-o ședință ordinară cu 68 de proiecte de decizie pe ordinea de zi. Consilierii au introdus pe ordinea de zi noi proiecte de decizie. Deși multe dintre acestea au fost aprobate prin votul consilierilor locali, secretarul consiliului, Andrei Balan, a refuzat să le semneze din motiv că acestea nu au fost publicate pe pagina web a primăriei. Reamintim că Primăria Mea a semnalat în repetate rânduri că primăria or. Durlești nu întotdeauna publică proiectele de decizie înainte de examinarea acestora în consiliu.

La ședință au fost prezenți toți cei 23 de consilieri. Oleg Popușoi (PAS) a fost ales președinte al ședinței.

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi:

– Victor Cebotari (PSRM) a propus excluderea din ordinea de zi a proiectului de decizie 3.21 privind modificarea Planului Urbanistic General (PUG). Propunerea a fost votată cu 17 voturi pro.

Valentin Cebotari (PAS) a cerut: 

– excluderea subiectelor 3.1.6 și 3.1.7 și 3.1.8 cu privire la examinarea Notificărilor Cancelariei de Stat, deoarece le lipseau avizul comisiei de specialitate;

– completarea ordinii de zi cu mai multe subiecte, ce se referă la vânzarea – cumpărarea surplusului de teren; 

– includerea pe ordinea de zi a proiectului „Delimitarea în mod selectiv a terenului „La Cișmele”.

– Gabuja Marin (FCI) a propus să fie exclus subiectul 3.12 cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului (8 au votat pro, 15 s-au abținut).

– Sandu Bunescu (PSRM) a propus excluderea subiectului 3.21 cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului (au votat 17 voturi pro).

Anatol Munteanu (PAS) a propus să fie incluse pe ordinea de zi subiectele:

– aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu de la „Solaf Group SRL” (propunerea a fost votată cu 17 voturi pro);

– alocarea mijloacelor financiare pentru competițiile de Taekwondo (propunere votată unanim).

– Sergiu Cazacu a propus să fie introdus încă un subiect cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent (propunere votată unanim).

– Consilierului independent Sergiu Drăguțan a propus includerea în agendă a subiectului privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Durlești doamnei Victoria Gaitur, fosta Directoare a grădiniței nr. 2 (propunere votată unanim).

– Oleg Popușoi a propus să fie inclus subiectul cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar (propunere votată unanim).

 

Ordinea de zi

 

1.1 Examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat din 06.04.2022

Consilierul Sandu Bunescu (PSRM) a propus să fie modificat pct. 4 „stabilirea alesului local cuantumul indemnizației pentru fiecare zi de ședință al Consiliului Local în mărime egală cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pentru fiecare an în curs”.

Consiliera Tamara Pasat (FCI) și-a expus punctul de vedere menționând că suma e exagerat de mare și trebuie să se mențină suma indemnizației de anul trecut.

Decizia s-a aprobat cu modificările propuse.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI – 2

Împotrivă: 5 FCI – 4, PL – 1

Abțineri: 1 ȘOR

Decizia 

 

1.2. Examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat

Cancelaria teritorială de stat a notificat APL Durlești să abroge decizia consiliului 8.10.1 din 27.12.2021 cu privire la prelungirea termenului contractului de locațiune. Proiectul nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptată decizia.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 8

Împotrivă: 4 

Abțineri: 11

 

1.3. Examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat

Cancelaria teritorială de stat a notificat APL Durlești să abroge decizia consiliului 8.10.2 din 27.12.2021 cu privire la prelungirea termenului contractului de locațiune. Proiectul nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptată decizia.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 11

Împotrivă: 2

Abțineri: 10

 

1.4. Examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat

Cancelaria teritorială de stat a notificat APL Durlești să abroge decizia consiliului 8.10.3 din 27.12.2021 cu privire la prelungirea termenului contractului de locațiune. Proiectul nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptată decizia.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 5

Împotrivă: 2 

Abțineri: 16

 

1.5 Examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat cu privire la schimbarea destinației terenului

Consilierii au votat unanim să fie respinsă notificarea Cancelarie de Stat. S-a votat unanim cu 23 de voturi.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23

Decizia 

 

3.2 Aprobarea componenței nominale a Consiliului Administrativ a IMSP Centrul de Sănătate Durleşti 

S-a propus aprobarea organigramei Centrului de Sănătate Durlești și a statelor de personal și schimbarea unui membru a Consiliului administrativ, numele fiind hașurate.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 6, CI 2, FCI – 3, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 1 FCI

Decizia 

 

3.3 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

S-a propus spre aprobare Planul Urbanistic General prin modificarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) asupra mai multor terenuri din sectorul 0121.201. Astfel, a fost înlocuit din zona speciala „S” (care nu presupunea construcții sau case particulare) în  rezidențial (construcția caselor particulare) cu destinație scăzută și rezidențial cu destinație medie R1/R2. Discuțiile s-au îndreptat către faptul că la elaborarea unui nou PUZ de către Chișinău Proiect nu s-a ținut cont că în acea zonă deja au fost repartizate loturi de pământ cu destinație pentru construcție, iar oamenii își doresc să-și construiască case particulare în acea zonă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR – 1

Abțineri: 4 DA

Decizia  

 

4.1 Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 25,53% ceea ce constituie 0,024 ha, din terenul cu suprafața de 0,094 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR – 1

Abțineri: 4 DA

Decizia 

 

4.2 Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 6,32% ceea ce constituie 0,0081 ha, din terenul cu suprafața de 0,0785 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Voturi Pro: 19 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 4 DA

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.3 Vânzarea cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 10,8% ceea ce constituie 0,0064 ha, din terenul cu suprafața de 1,1024 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22

Abțineri: 1

Decizia 

 

4.4 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 18,51% ceea ce constituie 0,0159 ha, din terenul cu suprafața de 0,0859 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22

Abțineri: 1

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.5 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a propus aprobarea către vânzare – cumpărare a surplusului de teren în mărime de 53,76% ceea ce constituie 0,0651 ha, din terenul cu suprafața de 0,1211 ha, ca teren pe lângă casă. Proiectul nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptată decizia.

 

Statut: Respins

Voturi Pro: 6

Împotrivă: 1

Abțineri: 16

 

4.6 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 27,98% ceea ce constituie 0,0651 ha, din terenul cu suprafața de 0,0972 ha.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20 FN – 1, PAS – 4, PSRM – 1,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 3 PSRM

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.7 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 14,53% ceea ce constituie 0,0119 ha, din terenul cu suprafața de 0,0819 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19: FN – 1, PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri:4 DA

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.8 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren ca teren pe lângă casă în mărime de 37,04% ceea ce constituie 0,0353 ha, din terenul cu suprafața de 0,0953 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 14  FN – 1, PSRM – 3,  DA – 3, CI 1, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 9 PSRM – 1; DA – 3; PAS – 4; CI – 1

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md. 

 

4.9 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 12,38% ceea ce constituie 0,0099 ha, din terenul cu suprafața de 0,0799 ha ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22 PAS- 4, FN – 1, PSRM – 4,  DA – 5, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 1 DA 

Decizia 

 

4.10 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren 

S-a propus aprobarea către vânzare – cumpărare a surplusului de teren în mărime de 46,81% ceea ce constituie 0,0528 ha, din terenul cu suprafața de 0,1128 ha, ca teren pe lângă casă.

Comisia nu a avizat pozitiv proiectul de decizie, iar în procesul de votare proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

 

Statut: Respins

Voturi Pro: 7 FCI 4, PL – 1, ȘOR – 1, F9 -1 

Împotrivă: 1 DA

Abțineri: 15 PSRM – 4, PAS – 4, DA – 5, CI – 2

 

4.11 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 20,0 % ceea ce constituie 0,0175 ha, din terenul cu suprafața de 0,0875 ha ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 21 PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 5, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri:2 DA – 1, FN – 1

Decizia 

 

4.12 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren

S-a aprobat vânzarea  – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 26,7 % ceea ce constituie 0,0255 ha, din terenul cu suprafața de 0,0955 ha ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17 PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 3, CI 1, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 6 DA – 3, FN – 1, PSRM – 1, CI – 1

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.13 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren

S-a aprobat vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de ½, ceea ce constituie 0,0286 ha, din terenul cu suprafața de 0,0572 ha ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 16 PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 3, CI 1, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 7 DA – 3, FN – 1, PSRM – 1, CI – 1

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

4.14 Vânzarea – cumpărarea surplusului de teren

S-a aprobat vânzarea – cumpărarea surplusului de teren în mărime de 33,85 % ceea ce constituie 0,0307 ha, din terenul cu suprafața totală de 0,0907 ha ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22 PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 5, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, FN – 1

Abținut: 1 DA – 1 

Decizia 

 

5.1 Modificarea hotarelor și vânzarea – cumpărarea terenului

S-a propus modificarea planului geometric, modul de folosință „pentru construcții” cu suprafața 0,0576 ha cu majorarea suprafeței până la 0,0632 ha, surplusul în valoare de 0, 0056 ha. Proiectul nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptat.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 10

Împotrivă: 2

Abțineri: 11

 

5.2 Modificarea hotarelor și vânzarea-cumpărarea terenului

S-a propus modificarea planului geometric, modul de folosință „pentru construcții” cu suprafața 0,0576 ha cu majorarea suprafeței până la 0,0632 ha, surplusul în valoare de 0, 0056 ha. Proiectul nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptat.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 9

Abțineri: 14

 

6.1 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durleşti 

S-a aprobat rectificarea pct. 1 a deciziei consiliului nr. 4.8.7 din 29.03.2012 cu privire la atribuirea unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit cu schimbarea textului după cuvintele „cu suprafața de” 0,0416 ha, ceea ce constituie 37,28%.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19 PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 4 DA – 4

Decizia 

 

6.2 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durleşti 

S-a aprobat rectificarea pct. 1 a deciziei consiliului nr. 3.8 din 25.04.2013 cu privire la „legiferarea garajului” prin introducerea după cuvintele (construcție-garaj) „care se află pe terenul cadastral 0121105 cu suprafața de 0.0024 ha”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 12 PAS – 4,  DA – 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1

Abțineri: 11 DA – 4, PSRM – 4, CI – 2, F9 – 1

* Voturile vociferate de secretarul consiliului și notate în procesul verbal nu corespund realității. Conform secretarului consilierii au votat 15 pro și 8 s-au abținut.

Decizia 

 

6.3 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durleşti 

S-a aprobat modificarea deciziei consiliului nr. 10.6.9 din 09.12.2008 cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor se modifică sintagma cu numele deținătorului.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19 PAS – 4, PSRM – 4,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR – 1, F9 -1

Abțineri: 4 DA 

Decizia 

 

 

6.4 Modificarea Deciziei Consiliului or. Durleşti 

S-a aprobat modificarea deciziei consiliului nr. 1.1.7 din 21.02.2020 cu privire la vânzarea  – cumpărarea terenurilor prin anularea secvențelor „aferent imobilului” și „ca teren pe lângă casă“.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 18 PAS – 4, PSRM – 3,  DA – 2, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 5 DA – 4, PSRM – 1

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

7.1 Schimbarea destinației terenului 

S-a aprobat schimbarea destinației terenurilor din sectorul 0121.202 (total 4 sectoare), suprafața totală 0,3984 ha, modul de folosință „agricol” în „pentru construcții”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 18 PAS – 4,  DA – 5, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri:5 DA – 1, PSRM – 4

Decizia 

 

7.2 Schimbarea destinației terenului 

S-a aprobat schimbarea destinației terenurilor din sectorul 0121.202 (total 4 sectoare), suprafața totală 0,3984 ha, din modul de folosință „agricol” în „pentru construcții”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 21 PAS – 4, PSRM – 2,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri:2 PSRM

Decizia 

 

7.3 Schimbarea destinației terenului 

S-a aprobat schimbarea destinației terenurilor din sectorul 0121.205, suprafața totală 0,1064 ha, din modul de folosință „agricol” în „pentru construcții”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 21 PAS – 4, PSRM – 2,  DA – 6, CI 2, FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 2 PSRM

Decizia 

 

8. Schimbarea modului de folosință a terenului 

S-a aprobat schimbarea destinației terenurilor din sectorul 0121.202, suprafața totală 0,1064 ha, din modul de folosință „agricol” în „pentru construcții”. Aici se va construi o hală pentru uscarea și procesarea primară a produselor.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 13  PSRM – 4,  DA – 2,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, F9 -1

Abțineri: 10  DA – 4, PAS – 4, CI – 2

Decizia 

 

9. Anularea actului de stabilire a hotarelor

S-a propus anularea actului de stabilire a hotarului din sectorul 0121.118 din data de 09.06.2021 întocmit de SCT Chișinău 1. Proiectul nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptat.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: 6

Abțineri: 17

 

10. Formarea bunului imobil și transmiterea în locațiune

S-a delimitat terenul din sectorul 0121.113, suprafața totală 0,0026 ha, și s-a modificat din modul de folosință „agricol” în „pentru construcții”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 16 PSRM – 3,  DA – 6,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, PAS – 1

Abțineri: 7 PSRM – 1, PAS – 3, F9 -1, CI -2

* Deși secretarul consiliului a anunțat 6 abțineri, din înregistrarea video vedem că au fost 7.

Decizia

 

11. Proiectul de decizie privind autentificarea dreptului de proprietate a fost exclus de pe ordinea de zi.

 

12.1 Actualizarea planului geometric 

S-a aprobat actualizarea planului geometric al terenului din sectorul 0121.122, suprafața totală 0,14 ha proprietatea, din modul de folosință „agricol” în „pentru construcții” (suprafața micșorării 0,0041ha). Se permite schimbarea modului de folosință a terenului din „construcții” în „cale de comunicație”, domeniul public.  

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 14

Împotrivă: 1

Abțineri: 8

Decizia 

 

12.2  Actualizarea planului geometric

Proiectul prevede actualizarea planului geometrical al terenului din sectorul 0121.122, modul de folosință „pentru construcții”, suprafața totală 0,0401 ha, proprietatea APL, prin majorarea suprafeței de la 0, 040 până la 0,0418, iar la al doilea teren majorarea de la 0,0401 la 0,0423 ha.

S-a propus să fie remis la comisia mixtă amenajare și funciară. Propunerea a fost votată cu 19 voturi pro și 4 abțineri.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare: 19

Abțineri: 4

 

13. Eliberarea Titlului de autentificare a dreptului deținător de teren 

S-a aprobat autentificarea dreptului de proprietate deținătorului de teren din sectorul 0121. 118, suprafața totală de 0.06, cu destinația pentru construcții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 18

Abțineri: 5

Decizia 

 

14. Eliberarea titlului de autentificare a dreptului deținător de teren și rectificării cotei părți din construcție 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim)

Decizia 

 

15. Formarea bunului imobil 

S-a aprobat formarea bunului imobil de tip „teren” cu modul de folosință pentru construcții, cu suprafața 0, 0681 ha și ieșire la M. Sadoveanu.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 16

Abțineri: 7

Decizia 

 

16. Vânzarea – cumpărarea terenului 

S-a respins solicitarea cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului sectorul 0121.120, cu suprafața de 0,0402 ha, ca teren pe lângă casă.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17

Împotrivă: 2

Abțineri: 4                

Decizia 

 

17.1 Schimbarea destinaţiei imobilului 

S-a schimbat destinația imobilului din încăpere „nelocativă” în „locativă”.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19 PSRM – 4,  DA – 2,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, PAS – 4, CI 2, F9 -1

Abțineri: 4 DA

Decizia 

 

 

17.2 Schimbarea destinaţiei imobilului 

S-a aprobat schimbarea destinației imobilului din „casă de vacanță” în „casă de locuit individuală” cu suprafața de 107,4 m.p.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20  PSRM – 2,  DA – 5,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, PAS – 4, CI – 2, F9 – 1

Abțineri: 3 DA – 1, PSRM – 2

Decizia 

 

17.3  Schimbarea destinaţiei imobilului 

Proiectul prevede schimbarea destinației a 2 imobile din „magazie/șură” în „garaj” cu suprafața de 18,6 m.p. și a unui imobil cu suprafața de 26,4 din „garaj” în „magazie/șură”.

Consilierul M. Gabuja (FCI) a propus remiterea proiectului la Comisia Funciară. Propunerea a fost  votată cu 22 de voturi pro.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi Pro reexaminare: 22  PSRM – 4,  DA – 5,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, PAS – 4, CI – 2, F9 – 1

Abțineri: 1 DA

 

17.4 Schimbarea destinaţiei imobilului 

S-a schimbat destinația imobilului din „casă de vacanță” în „casă de locuit individuală” cu suprafața de 53,1 m.p.

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 22  PSRM – 4,  DA – 5,  FCI – 4, PL – 1, ȘOR -1, PAS – 4, CI – 2, F9 – 1

Abțineri: 1 DA

Decizia 

 

18. Aprobarea planului Urbanistic Zonal

S-a aprobat planul urbanistic (în volum redus) pentru amplasarea obiectivului „Stație multicarburant de alimentare a vehiculelor în complex cu spălătorie și stație de deservire auto asupra terenului 012110546”.

 

Statut: Aprobat 

Voturi Pro: 20

Abțineri: 3

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md.

 

19. Transmiterea instalațiilor electrice 

Proiectul prevede  transmiterea SRL Robert Cons Grup cu titlu gratuit în proprietatea Premier Energy Distribution. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim)

Decizia 

 

20. Restaurarea Troiței

Se permite administratorului SRL Element Stil reconstrucția Troiței din lemn, cu mijloace financiare proprii, cu titlu de donație, amplasate la intersecția străzii N. Dimo 86 cu str. Bisericii. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim)

Decizia 

 

21. Delimitarea în mod selectiv a terenului

Urmează delimitarea în mod selectiv a proprietății APL cu formarea bunului imobil „teren”, suprafața 0,1140 ha, modul de folosință „amenajat”, domeniul public. Terenul este amplasat pe str. Ștefan Vodă (la Cișmele). După delimitare urmează eliberarea dosarului tehnic a terenului. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17

Împotrivă: 3

Abțineri: 3

Decizia nu a fost publicată pe actelocale.gov.md. Secretarul Consiliului Andrei Balan nu a contrasemnat decizia.

 

22. Aprobarea traseului

Decizia prevede strămutarea pilonului LEA. Toate cheltuielile îi revin proprietarului. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim)

Decizia 

 

23.1 Înregistrarea bunului imobil 

Prin prezenta decizie, s-a aprobat inițierea procedurii de delimitare a terenului cu suprafața de 0,1231 ha, numărul cadastral 0121 105 0361, modul de folosință amenajat, domeniul public, conform planului geometric prezentat de SRL MC-Imobil din 10.03.2022. 

 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 23 (unanim)

Decizia 

 

23.2 Înregistrarea bunului imobil

Consilierii au aprobat inițierea procedurii de delimitare a terenului cu nr. cadastral 0121 105m0572, cu suprafața de 0,0785, ca proprietate APL Durlești, conform planului geometric  prezentat de SRL MC-Imobil din 10.03.2022.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: 22

Abțineri: 1

Decizia