Consilierii au avut o nouă tentativă de a audia reprezentanții primăriei și a obține informații privind raportul primarului, lucrările efectuate, bugetul provizoriu și alte informații solicitate anterior. Dacă la ședințele precedente în sală erau prezenți reprezentanții primăriei (contabila și jurista), de data aceasta nimeni de la primărie nu a fost prezent. Președintele ședinței, Mihail Onofrei, a propus semnarea de către consilieri a unei declarații prin care să anunțe cetățenii că bugetul pentru anul 2023 nu va fi votat până primăria nu va oferi toate informațiile solicitate. 

La 26 mai a avut loc ultima parte a ședinței Consiliului orașului Durlești începute la 23 martie. Aleșii locali au examinat 13 subiecte. Consilierii au discutat  și despre unele nereguli din cadrul Comisiei funciare, pornind de la proiectul 1.26 ce prevedea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu. Membrii Comisiei declarau că acesta a fost înaintat pe ordinea de zi ilegal, dat fiind faptul că avizul comisiei a fost semnat de trei din cei nouă membri. Consilierul PAS Oleg Popșoi a declarat că proiectul nu duce vreun risc și că ar putea fi aprobat de consilieri, însă colegii acestuia nu au vrut să-l supună votului în lipsa avizului, întrucât ar putea fi acuzați de corupție. După epuizarea ordinii de zi, consilierul independent Valentin Cebotari a declarat că a investigat această întrebare și că are suspiciuni privind eventuale ilegalități comise de angajații primăriei și inginerul cadastral care includ pe ordinea de zi proiecte neavizate de consilieri în comisie și că ar urmări interese personale. 

La final, s-a propus ca să fie convocată ședința ordinară a Consiliului orașului Durlești la data de 31 mai. 


ORDINEA DE ZI 

(obținută de la consilieri în ziua ședinței)


1.26 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Proiectul prevede aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea a 11 terenuri, elaborat de către SRL „Plan Project SB”, obiect nr. 07. Sistematizarea prevede delimitarea terenurilor și marcare a zonelor prin care va trece drumul și rețelele de comunicații. Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este în baza lucrărilor de sistematizare a terenurilor menționate mai sus. Avizul Comisiei Funciare nu este. A fost aprobat, dar nu este semnat. Membrii Comisiei vor prezenta secretarului consiliului avizul. Conform secretarului Comisiei funciar, acest proiect a fost inclus ilegal pe ordinea de zi.

A fost propus ca proiectul să fie remis Comisiei juridice spre reexaminare.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare – 10

Abțineri – 5

 

1.27.1 Raportul Primarului or. Durlești pentru anii 2020, 2021, 2022

Reprezentanții primăriei nu au fost prezenți să ofere informații la acest subiect. Președintele ședinței, Mihail Onofrei a declarat: „Nu este destul să fie remis subiectul pentru ședința următoare. Trebuie de aprobat o rezoluție prin care să anunțăm cetățenii că bugetul pentru anul 2023 nu va fi acceptat până când nu va fi prezentat raportul primarului. Toate întrebările care au fost anterior expuse, inclusiv raportul pe bugetul provizoriu. Nu se cunoaște câți bani sunt în buget și cât se cheltuie”.

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.27.2 Raportul Primarului privind Bugetul Provizoriu pentru anul 2022

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.27.3 Raportul Primarului privind Bugetul Provizoriu pentru anul 2023, inclusiv sărbătoarea din 07.03.2023 la restaurantul Adam & Eva

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.27.4 Prezentarea tuturor proiectelor și schițelor de proiecte achitate de banii publici în perioada 2015-2022

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.27.5 Informații despre fondurile atrase la implementarea proiectelor de către  Primăria Durlești, altele decît cele din bugetul local, bugetul municipal și de Stat

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.27.6 Informații privind neachitarea îndemnizațiilor consilierilor locali pentru anul 2022 și sfârșitul anul 2021

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

 

Propunerea a fost aprobată.

1.28 Cu privire la aprobarea Bugetului pentru anul 2023

Nu este avizul comisiei buget și finanțe, nu s-a discutat în cadrul comisiei și nici nu este vreun înscris în caiet. 

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.29 Cu privire la raportul primarului, doamnei Eleonora Șaran, în ceea ce privește executarea bugetului pentru anul 2021, 2022 și alte chestiuni de interes public

A fost propus ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în care va fi analizat bugetul orașului Durlești pentru anul 2023. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.30 Cu privire la rectificarea Bugetului pentru anul 2023  

A fost propus ca subiectul să fie remis Comisiei de specialitate spre reexaminare, din cauza că prevederile rectificărilor nu au fost incluse în proiectul deciziei. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.31 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului or. Durlești 10.3 din 26.12.2022

Proiectul ține de modificarea deciziilor privind taxele locale. Contabila primăriei nu a fost pe loc să explice modificările. 

A fost propus ca subiectul să fie remis Comisiei de specialitate spre reexaminare. 

Propunerea a fost aprobată.

 

1.32 Cu privire la modificarea Deciziei „Globu Lux”, cu privire la schimbarea destinației imobilului

Proiectul prevede schimbarea destinației spațiului situat pe str. Haiduc Tobultoc 8, din locativ în nelocativ și modificarea sintagmei ce ține de proprietarul terenul – din cet. Globu, în SRL „Globu Lux”, deținută de același cetățean. 

Statut: Aprobat

Voturi PRO – 14

Decizia 

 

1.33 Includerea repetată pe ordinea de zi a Proiectului de decizie privind moratoriul privind construcțiile blocurilor multietajate și construcțiilor pe teren mai mic de 2.5 ari

A fost propus ca proiectul să fie remis la Comisia funciară. 

Propunerea a fost aprobată.


Responsabil de monitorizare: Cristian Mariuță