Consilierii au rectificat bugetul. Aleșii locali au aprobat cele 7 mln lei alocate de municipiul Chișinău pentru construcția unui bloc la Liceul Teoretic „Hyperion” și reconstrucția acoperișului blocului existent și au alocat alte 208 mii lei pentru lucrări de strămutare a rețelelor inginerești. Alte 40 mii lei au fost alocate pentru procurarea a nouă uși PVC în interiorul Gimnaziului din Durlești.

Autoritățile planifică extinderea străzii T. Vladimirescu. Pentru elaborarea proiectului au fost alocate 400 mii  și creat un grup de lucru care va supraveghea procesul. 

Consilierii au alocat suport financiar și material pentru familiile nevoiașe. 134 mii lei au fost distribuiți pentru achiziționarea produselor și amestecurilor lactate pentru copiii până la un an din familii cu risc medico-social, iar din Fondul de rezervă au fost alocați 151 mii lei pentru oferirea ajutoarelor materiale, procurarea medicamentelor, tratamentelor de reabilitare și susținerea persoanelor social vulnerabile. Alte 239 627 lei au fost alocați pentru compensarea cheltuielilor pentru resurselele energetice către persoanele defavorizate pentru lunile martie și aprilie. 

Aleșii, de asemenea, au majorat taxa pentru transportul rutier local, de la 3 la 5 lei. Anterior, primăria a desfășurat două licitații pentru identificarea unui agent care să presteze transport în raza orașului cu 3 lei, dar nici o ofertă nu a fost înaintată.

S-a propus și votat repetat un proiect de decizie prin care se solicită aplicarea unor interdicții de construire în centrul istoric al or. Durlești. Deși a fost susținut prin votul consilierilor, secretariatul l-a declarat ilegal.

La ședință au fost prezenți 21 de consilieri. Au lipsit Valentina Ciobanu (PL) și Oleg Popșoi (PAS). Președinte de ședință a fost ales consilierul PSRM Sandu Bunescu.

Consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi:

 • Consilierul PSRM Iurie Samson a propus excluderea proiectului de decizie 4.9 cu privire la aprobarea traseului.

Au votat: Pro: 15, Împotrivă: 1, Abțineri: 4

 • Consilierul PAS Valentin Cebotari a propus excluderea proiectelor de decizie 4.11 (aprobarea PUZ și PUD), 4.12 (aprobarea PUD) și 4.13 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal al or. Durlești).

Au votat: Pro: 16, Împotrivă: 4, Abțineri: 1

 • Consilierul Marin Gabuja a propus remiterea la reexaminare a proiectului de decizie 4.17 cu privire la aplicarea unor interdicții de construire în centrul istoric al or. Durlești din motiv că proiectul de decizie nu are avizul comisiei de specialitate și contravine legislației în vigoare. Propunerea nu a acumulat suficiente voturi, iar subiectul a rămas pe ordinea de zi.

Au votat: Pro: 5, Împotrivă: 9, Abțineri: 7

Consilierii au purces la examinarea proiectelor de pe agendă.


1. Rectificarea bugetului or. Durlești pentru anul 2021

Consilierii au aprobat mai multe modificări ale bugetului orașului:

1.1 Alocarea sumei de 208 000 lei pentru lucrări de strămutare a rețelelor inginerești existente de pe suprafața terenului destinată construcției unui bloc-anexă la Liceul Teoretic „Hyperion”.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20 

Abțineri: 0

Decizia finală

1.2 Alocarea  sumei de 239 627 lei pentru compensarea cheltuielilor pentru resurselele energetice către persoanele defavorizate, pentru lunile martie și aprilie.

Statut: Aprobat

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

1.3 Alocarea sumei de 7 mln lei pentru construcția unui bloc la Liceul Teoretic „Hyperion” și reconstrucția acoperișului blocului existent.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19

Abțineri: 2

Decizia finală

1.4 Alocarea sumei de 100 000 lei pentru procurarea betonului de ciment în volum de 75 m3 necesar la reparația porțiunii de drum din str. N. Dimo – Sf. Andrei, în baza adresărilor locatarilor de pe str. A. Orlov.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 12

Împotrivă: 3

Abțineri: 6

Decizia finală

1.5 Alocarea sumei de 134 000 lei pentru achiziționarea produselor lactate/amestecurilor lactate destinate copiilor din primul an de viață din familii cu risc medico-social pentru in debut de viață sănătos și micșorarea ratei malnutriției.

Statut: Aprobat

Decizia a fost aprobată unanim

Decizia finală

1.6 Alocarea sumei de 400 000 lei pentru servicii de proiectare a extinderii străzii Tudor Vladimirescu din Durlești.

Consilierul Mihai Onofrei a propus crearea unui grup de lucru pentru supravegherea implementării procesului de proiectare, cu următoarea componență: Iaconi Constantin, Samson Iurie, Garștea Vladimir, Gabuja Marin, Cebotari Valentin, Onofrei Mihai și un reprezentant de la primărie. Grupul va participa la fiecare etapă a lucrărilor de proiectare.

Statut: Aprobat

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

1.7 Alocarea sumei de 40 000 lei pentru procurarea a 9 uși PVC în interiorul Gimnaziului din Durlești.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20

Abțineri: 1 (Anghelenici Tatiana)

Decizia finală

1.8 Alocarea sumei de 100 000 lei pentru procurarea pavajului în cantitate de 675 m2 necesar la reparația drumului din str. M. Odatiuc. Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Statut: Respins

Voturi Pro: 9

Împotrivă: 6

Abțineri:

 1. Alocarea mijloacelor din contul Fondului de Rezervă

Alocarea  sumei de 151 000 lei din contul Fondului de Rezervă pentru oferirea ajutoarelor materiale la îmbunătățirea situației materiale, procurarea medicamentelor, tratamentelor de reabilitare și susținere.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20

Abțineri 1: PSRM

Decizia finală

3. Coordonarea și aprobarea bugetului IMSP Centrul de Sănătate Durlești pentru anul 2021

Aprobarea devizului de venituri și cheltuieli, organigrama și statele de personal pentru anul 2021 ale Centrului de Sănătate Durlești.

Statut: Aprobat

Decizia a fost aprobată unanim.

Decizia finală

 1. Alocarea mijloacelor financiare

Alocarea sumei de 15 000 lei pentru festivalul AU GUST ediția a IV, preconizat în perioada 15-22 august.

Statut: Aprobat

Decizia a fost aprobată  unanim. cu 21 de voturi Pro.

Decizia finală

 1. Aprobarea tarifului pentru o călătorie în transportul public rutier în trafic local

S-a aprobat stabilirea sumei de 5 lei pentru o călătorie în transportul public rutier în raza or. Durlești.

Anterior, primăria a avut două tentative de a găsi un operator care să aplice la concurs cu un preț de 3 lei.

Primara Eleonora Șaran a menționat ca suma de 3 lei este mică și din acest considerent nu au fost aplicanți la concurs

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 16

Abțineri: 5

Decizia finală

 1. Vânzarea-cumpărarea a șase terenuri

6.1 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren în mărime de 21,7%, ceea ce constituie 0, 0194 ha cu suprafața totală de 0, 0894 ha.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 14

Abțineri: 7

Decizia finală

6.2 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren în mărime de 31,27%, ceea ce constituie 0, 0273 ha cu suprafața totală de 0, 0873 ha.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 14

Abțineri: 7

Decizia finală

6.3 Vânzarea-cumpărarea a ½ cotă parte ceea ce constituie 0, 02085 ha surplusului de teren cu suprafața totală de 0, 0417 ha, proprietatea APL destinație pentru construcție.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17

Abțineri: 4

Decizia finală

6.4 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren în mărime de 8,85%, ceea ce constituie 0, 0068 ha cu suprafața totală de 0, 0768 ha, proprietatea APL, destinație pentru construcție.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 19

Abțineri: 2

Decizia finală

6.5 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren în mărime de 8,45%, ceea ce constituie 0, 01ha cu suprafața totală de 0, 1183 ha, proprietatea APL, destinație pentru construcție.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 15

Abțineri: 6

Decizia finală

6.6 Vânzarea-cumpărarea surplusului de teren în mărime de 18,03%, ceea ce constituie 0, 0154ha cu suprafața totală de 0, 0854 ha, proprietatea APL, destinație pentru construcție.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 13

Abțineri: 8

Decizia finală

 1. Corectarea erorilor comise în procesul de privatizare masivă

S-a constatat eroarea comisă în procesul înregistrării primare din anii 2003-2005 la emiterea titlului proprietate pentru un teren din or. Durlești..

Consilierul Marin Gabuja a propus ca Primăria să inițieze o acțiune în instanța de judecată pentru a anula titlul și efectua modificările de rigoare în Registrul Bunurilor Imobile al ASP Departamentul Cadastru.

Decizia cu modificările propuse a fost aprobată. 

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 17

Abțineri: 3

Decizia finală

 1. Autentificarea dreptului de prioritate asupra lotului de pământ

8.1 Se autentifică dreptul de proprietate asupra terenului cu suprafața  totală 0,0634 ha, cu destinația pentru construcții.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 18

Abțineri: 3

Decizia finală

8.2 Se autentifică dreptul de proprietate asupra0,035 ha dintr-un teren cu suprafața totală 0,1369 ha, cu destinația pentru construcții.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 14

Abțineri: 7

Decizia finală

 1. Formarea bunului Imobil

Formarea bunului imobil în domeniul public cu suprafața 0,048 ha în intravilanul or. Durlești.

Marina Gabuja a propus sa fie remis la comisia funciară și juridică. Propunerea a fost susținută de majoritatea consilierilor.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi Pro reexaminare: 16

Abțineri: 5

 1. Schimbarea destinației terenului

Schimbarea destinației construcției cu suprafață la sol de 113,5 m.p din casă de vacanță în casă de locuit.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 20

Abțineri: 1

Decizia finală

 1. Schimbarea destinației terenului

Schimbarea destinației din agricol în pentru construcții pentru mai multe terenuri din intravilanul or. Durlești, cu suprafețe de 0,08 ha, 0,0774 ha, 0,0775ha, 0,0774 ha și 0,3123 ha.

Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Statut: Respins

Voturi Pro: 8

Abțineri: 13

 1. Aprobarea coeficienților POT și CUT

Aprobarea coeficienților POT (procentul de ocupare a terenului) în mărime de 75% și COT (coeficientul de utilizare aterenului) în mărime 1,0 pentru Stația de deservire tehnică pe autostrada nr R6 care se proiectează pe terenul cu nr cad 0121203.024, proprietatea SRL Eurocamion- service.

Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată decizia.

Statut: Respins

Voturi Pro: 5

Împotrivă: 3

Abțineri: 12

 1. Aplicarea unor interdicții de construire în centrul istoric al or. Durlești

Se instituie interdicția temporară de construire pentru sectoarele 0121101, 0121102, 0121105, 0121108, 0121109, 0121111, 0121112, 0121113, 0121115, 0121116, 0121116, 0121117, 0121118, 0121119, 0121120, 0121121, până la aprobarea modificărilor la Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al or. Durlești, pe teritoriul zonelor rezidențiale.

Interdicția se extinde și asupra eliberării certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire în zonele rezidențiale.

Deși consilierul Marin Gabuja a propus transmiterea proiectului la examinare pentru că nu are avizul comisiei de specialitate, iar jurista primăriei a declarat proiectul ilegal, majoritatea consilierilor au votat pentru a fi admis și aprobat proiectul în cauză.

Statut: Aprobat

Voturi Pro: 14

Împotrivă: 5

Abțineri: 1