BUGET, VICEPRIMARI, AJUTOARE FINANCIARE ŞI ÎNDEMNIZAŢII


Ședința CMC 16.12.19

Peste 49 de milioane de lei este bugetul or. Durleşti pentru anul 2020. Victor Morgoci și Vladimir Dărănuţă sunt noii viceprimari. Deciziile au fost adoptate pe 16 decembrie, în cadrul a două ședințe ale Consiliului local – una extraordinară și alta de îndată. Aleşii localii au aprobat și taxele locale, rectificarea bugetului pentru anul 2019, achitarea îndemnizațiilor pentru foștii consilieri, cât și alocarea mijloacelor financiare pentru 184 de persoane ce au solicitat ajutor din partea primăriei. Consilierii din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr au creat fracţiunea DA, după ce anterior consilierii din partea partidului Acţiune și Solidaritate au părăsit fracțiunea Blocului ACUM și au format fracţiunea PAS.

La 16 decembrie au avut loc două şedinţe ale consiliului local. Pe site-ul primăriei Durleşti nu a fost publicată vreo informaţie despre convocarea şedinţei și nici ordinea de zi.

Prima şedinţă a fost convocată prin dispoziţia primarului, iar pe ordinea de zi a fost aprobarea bugetului pentru 2020 în prima lectură, taxele locale, alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, componența nominală a comisiei de licitație, vânzarea terenurilor ș.a. A doua şedinţă a fost convocată imediat după încheierea primei şedinţe, la inițiativa a 14 consilieri, care au solicitat organizarea ședinței de îndată pentru aprobarea bugetului și în lectura a doua.

La prima ședință au fost prezenţi 22 de aleşi locali (consiliera Tamara Pasat a fost absentă), iar la cea de a doua – 21 (au absentat Tamara Pasat și Constantin Creangă). Preşedinte al ambelor şedinţe a fost ales consilierul Vladimir Roșca.

Înainte de a purcede la examinarea ordinii de zi, consilierul din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Nicolae Nistor, a dat citire unei declaraţii prin care a anunţat că 6 membri ai fracţiunii Blocului ACUM părăsesc fracţiunea și formează o nouă fracţiune DA, constituită din:

 1. Nicolae Nistor
 2. Sergiu Rusu
 3. Angela Vartic
 4. Constantin Iaconi
 5. Ana Buruiană
 6. Serghei Cazacu

Astfel, Consiliul local Durleşti este constituit din 4 fracţiuni, după cum urmează: Fracțiunea Consilierilor Independenți – 6 membri, Fracțiunea DA – 6 membri, Fracțiunea PSRM – 4 membri, Fracţiunea PAS – 4 membri; și 3 consilieri fără fracţiune.

Vedeţi în continuare cum au votat consilierii locali.

Ordinea de zi

1. Aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2020 în prima lectură

Bugetul or. Durleşti pentru anul 2020 este de 49 222 600 lei, inclusiv transfer de la bugetul de stat 22 648 900 lei.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: DA – 5, PL – 1, FN – 1

Decizia finală

1.1. Taxele locale pentru anul 2020

S-au stabilit taxele pentru impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare și cotele taxe pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de deservire socială. De asemenea, s-au stabilit tarifele serviciilor contra plată prestate de primăria or. Durlești, certificatele de urbanism și autorizații în construire.

Decizia a fost aprobată cu 19 voturi Pro, 0 Contra și 2 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5,

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: PL – 1, FN – 1

Decizia finală 

1.1.1 Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă a Primăriei or. Durlești și utilizarea mijloacelor acestuia

Decizia finală

1.1.2. Regulamentul privind gestionarea resurselor colectate de către autoritățile și instituțiile publice finanțate de la buget

Decizia finală

1.2  Rectificarea bugetului pentru anul 2019

Resursele financiare ce au fost planificate pentru  cheltuielile privind Gospodăria de locuințe și Gospodăria serviciilor comunale pentru anul 2019 și nu au fost utilizate, au fost redistribuite pentru lucrările de reparație efectuate pe str. T.Vladimirescu.

Lucrările de reparație capitală  a str. T. Vladimirescu au constituit 1,871 mln lei dintre care 908,6 mii lei au fost din bugetul municipal și 962,4 mii din bugetul local.

Decizia a fost aprobată cu 14 voturi Pro, 0 Contra și 7 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: DA – 5, PL – 1, FN – 1

Decizia finală

1.3 Îndemnizații pentru foştii consilieri

La 21 de aleşi locali din fostul consiliu orăşenesc Durleşti li se va achita câte o îndemnizaţie de 6150 lei, egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

Decizia a fost aprobată cu 19 voturi Pro, 0 Contra și 2 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5,

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: PL – 1, FN – 1

Decizia finală

1.4 Transmiterea cu titlu gratuit

S-a permis transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului Rețelei Electrice a iluminatului Stradal din străzile Gh. Ureche, Hîrtoape, M.Costin, Testimițeanu și stradela II Vovinteni, de la balanța primăriei or. Durlești la balanța Consiliului municipal Chișinău, cu predare ulterioară în gestiunea I.M. cu Rețele Electrice de Iluminat Lumteh cu suma totală 806 476,00 lei

Decizia a fost aprobată cu 21 voturi Pro, 0 Contra și 0 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 5,PL – 1, FN – 1

Decizia finală

1.5 Transmiterea cu titlu gratuit

S-a permis transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului Rețelei Electrice a iluminatului Stradal din străzile Petru Rareș și Timișoara de la balanța primăriei or. Durlești la balanța Consiliului municipal Chișinău, cu predare ulterioară în gestiunea I.M. Rețele Electrice de Iluminat Lumteh cu suma totală 204 558 lei.

Decizia a fost aprobată unanim cu 22 voturi Pro, 0 Contra și 0 Abțineri.

Decizia finală

1.6 Alocarea mijloacelor din contul fondului de rezervă

209 mii lei au fost alocaţi către 184 de beneficiari care au solicitat ajutor material (inclusiv persoane ce suferă de cancer, persoane cu deficiențe de auz, diabet zaharat, persoane ce au suferit de pe urma incendiilor). De asemenea, în această sumă au fost incluse 150 de cadouri pentru copii din familii social-vulnerabile.

Consilierii fracțiunii DA au menţionat că acestora nu le-a fost prezentată informaţia completă pentru a face cunoștința cu dosarele. Consilierii au spus că nu au avut acces la lista beneficiarilor incluși și nici nu au fost anunțați data când s-a organizat repetat ședința comisiei de specialitate.

Decizia a fost aprobată cu 19 voturi Pro, 0 Contra și 3 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA – 3, PL – 1, FN – 1

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: DA – 3

Decizia finală

2. Comisia Administrativă din cadrul primăriei

S-a aprobat Componența nominală a comisiei, după cum urmează:

 1. Viceprimar
 2. Specialist
 3. Specialist
 4. Vartic Angela – Consilier local
 5. Ceaicovschi Aurelia – Consilier local
 6. Cristian Nicolai – Consilier local
 7. Cernobrovciuc Ala –  Consilier local

Decizia a fost aprobată unanim cu 22 voturi Pro.

Decizia finală

3. Comisia de licitație a Consiliului or. Durlești

 1. Viceprimar
 2. Juristul primăriei
 3. Specialist
 4. Iaconi Constatin – Consilier local
 5. Cebotari Valentin- Consilier local;
 6. Cebotari Victor – Consilier local
 7. Onofrei Mihai – Consilier local

Decizia a fost aprobată unanim cu 22 voturi Pro.

Decizia finală

4. Reprezentarea intereselor Consiliului or. Durlești în instanțele de judecată

Secretara interimară a Consiliului, Liubovi Popa, a propus candidatura consilierei DA, Ana Buruiana, ca să reprezinte Consiliul Local în instanțele de judecată, menționând că în acest sens există și un proiect de decizie care are aviz pozitiv din partea comisiei de specialitate.

Ana Buruiana și-a exprimat dezacordul și a menționat că secretara consiliului nu poate să vină cu propuneri și că a fost încălcată procedura. Aceasta a solicitat să i se prezinte procesul-verbal al ședinței comisiei de specialitate. Consilierii din fracțiunea DA au reiterat încălcarea procedurii. De asemenea și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa prezentării avizului comisiei de specialitate și au solicitat pe viitor să fie menționată denumirea comisie ce avizează proiectele de decizie.

După mai multe schimburi de replici între consilierii DA şi secretara interimară, consilierul Mihai Onofrei a propus ca proiectul să fie remis comisiei de specialitate.

Propunerea a fost acceptată unanim.

————————————————————————————————————————–

În cadrul ședinței au fost aprobate mai multe cererii cu privire la vînzarea-cumpărare terenurilor aferente casei de locuit și/sau înregistrarea dreptului de proprietate.

Deciziile finale:

Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate din 16.12.2019,cu 0,07 ha.pdf

Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate din 16.12.2019,cu 0,0219 ha.pdf

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului 0,0024 ha.pdf

Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului 0,0843ha.pdf

Doar un caz nu a fost aprobat, motivul fiind lipsa actelor necesare în dosar.

Video

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

Imediat după încheierea primei şedinţe, la inițiativa a 14 consilieri, a fost organizată ședința de îndată pentru aprobarea bugetului și în lectura a doua. Suplimentar, Eleonora Şaran, primara or. Durleşti, a venit cu propunerea de a fi inclus pe ordinea de zi și proiectul privind alegerea viceprimarilor.

Vedeţi în continuare cum au votat consilierii locali.

1. Aprobarea bugetului pentru anul 2020 în a doua lectură

Decizia a fost aprobată cu 17 voturi Pro, 0 Contra și 4 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1, DA 3

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: DA – 3, FN – 1

Decizia finală

2. Alegerea viceprimarilor 

Proiectul înaintat viza alegerea a doi viceprimari, fiind propuși candidații: Victor Morgoci și Vladimir Dărănuţă.

Fracțiunea DA și-a manifestat  nemulțumirea vizavi de includerea pe ordinea de zi a alegerii viceprimarilor, fără consultare preventivă cu fracțiunile.

Decizia a fost aprobată cu 19 voturi Pro, 0 Contra și 2 Abțineri.

Voturi PRO: FCI – 5, PSRM – 4, PAS – 4, PDM – 1FN – 1

Voturi CONTRA: 0

Abţineri: DA – 2,

Decizia finală Victor Morgoci

Decizia finală Vladimir Dărănuţă

Video

Ultimele Noutăți

Ședința Consiliului local: explicații, interdicții de construcții și raportul Curții de Conturi

Scuarul „La Cișmele”: Cum să obții amenajarea unui spațiu public în Durlești?

Planul de amenajare a Scuarului „La Cișmele” prezentat consilierilor

Consiliul Local Durlești în primul an de mandat /2019-2020/